iHCM - Nguồn thông tin đa dạng và cập nhật về quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp cùng xu hướng quản lý, xu hướng công nghệ trên thế giới. Thông tin cập nhật và tham khảo từ các nguồn đáng tin cậy, như Forbes, Deloitte, Harvard Business Reviews, Towers Watson,....

Tin tức về việc ứng dụng phần mềm iHCM trong quản lý doanh nghiệp, các tính năng công nghệ, các bản cập nhật của sản phẩm công nghệ điện toán đám mây.

Thông tin về tri thức quản trị/quản lý hiện đại được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thông tin về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp hiện nay trên thế giới và Việt Nam cùng xu hướng công nghệ được ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

KPI (Key Performance Indicator) là Chỉ số đo lường hiệu suất, một trong những công cụ quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Doanh nghiệp sử dụng KPI để đánh giá kết quả liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Khi đánh giá kết quả làm việc của nhân viên hoặc bộ phận, doanh nghiệp/tổ chức thường có nhiều chỉ  tiêu khác nhau, tuy nhiên không phải chỉ tiêu nào cũng là KPI. Vậy KPI là gì? Đặc trưng của KPI bao gồm:

  • Định lượng, đo lường được chính xác bằng con số.
  • Diễn ra thường xuyên, hay nói cách khác việc đo lường có tần suất, ví dụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
  • Luôn gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể và thể hiện sự thành công có ý nghĩa then chốt của chủ thể.

Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng nhận thấy một số chỉ tiêu KPI mà các doanh nghiệp thường áp dụng như doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm,...

Biểu đồ hiển thị số liệu KPI trong iHCM

 

Nhận thức được tầm quan trọng của KPI đối với khách hàng, trong module “Mục tiêu & Công việc” của iHCM phiên bản Enterprise đã được Hyperlogy đưa KPI vào đo lường mục tiêu để giúp doanh nghiệp:

  • Xây dựng, liên kết KPI cho doanh nghiệp, bộ phận, cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng trong nhiều trường hợp KPI không chỉ là một chỉ số độc lập, mà nó có tính liên kết giữa các bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp, ví dụ để đạt được Doanh số mà Hội đồng quản trị đặt ra thì từng Bộ phận kinh doanh cần đạt doanh số thế nào, từ đó sẽ phân bổ doanh số xuống cho từng cá nhân ra sao.
  • Hiển thị số liệu một cách trực quan giúp nhà quản lý có số liệu tức thời từ cấp độ doanh nghiệp xuống từng bộ phận, cá nhân ở dưới.
  • Tích hợp với chức năng đánh giá của hệ thống cho phép nhà quản lý đánh giá được bộ phận, nhân viên có đạt được chỉ tiêu hay không. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng và các chế độ hợp lý.
  • Là số liệu đầu vào cho module phân tích, trên cơ sở số liệu KPI theo thời gian, nhà lãnh đạo/quản lý có thể nhìn được mối tương quan giữa các số liệu, ví dụ sự liên hệ giữa doanh số với số lượng nhân viên.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực