Mạng xã hội doanh nghiệp

Chủ đề: Mạng xã hội doanh nghiệp

Thiết lập công việc để hoàn thành mục tiêu - iHCM

Thiết lập mục tiêu chưa đủ để nó được hoàn thành, để hoàn thành mục tiêu, nhân viên cần phải có các hành động, công việc cụ thể phục vụ cho mục tiêu đó. iHCM được thiết kế không chỉ để thiết lập, đo lường mục tiêu mà còn là công cụ để mọi hành động của nhân viên đều hướng tới việc hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Xem tiếp
Quản lý mục tiêu

Để đạt được thành công trong kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng được những mục tiêu chiến lược cho không chỉ doanh nghiệp mà còn mỗi nhân viên của mình. Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức xây dựng, liên kết các mục tiêu riêng lẻ của nhân viên với mục tiêu chung và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, cụ thể hơn giúp các nhà lãnh đạo quản lý, chia sẻ mục tiêu - công việc, tương tác và huấn luyện nhân viên ngay trên bảng mục tiêu và công việc.

Xem tiếp
Cộng tác – Kênh mạng xã hội nội bộ hữu ích của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, tính bảo mật và riêng tư về dữ liệu và thông tin luôn là mối quan tâm quan ngại nhất. Điều đó dẫn tới nhiều doanh nghiệp thường không muốn kết nối giao tiếp trên các mạng xã hội chỉ trừ việc tuyển dụng. Dựa trên vấn đề đó đã tạo động lực thôi thúc Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM tạo thêm tính năng cộng tác – được ví như là một kênh mạng xã hội nội bộ trong doanh nghiệp nằm trong một hệ thống nhân lực.

Xem tiếp
Học tập – Kết nối, chia sẻ tri thức cùng chuyển động trong doanh nghiệp

Phát triển khả năng sáng tạo và tạo ra tri thức cho doanh nghiệp là một điều quan trọng nên được thực thi sớm. Hơn thế nữa, nhà lãnh đạo cần biết xây dựng doanh nghiệp mình trở thành một tổ chức có khả năng tự học hỏi. Khả năng tự học của doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh tế luôn biến động từng ngày và kèm theo những rủi ro không ngờ.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực