Phần mềm Kanban

Chủ đề: Phần mềm Kanban

Lĩnh vực Quản lý dự án đang ngày càng phát triển. Các dự án ở khắp mọi nơi: trong sản xuất, bán lẻ, xây dựng, phát triển phần mềm, tiếp thị, tổ chức sự kiện, giáo dục, và vô số các lĩnh vực khác.

Xem tiếp

Kanban giúp trực quan hóa quy trình làm việc của nhóm dự án. Công cụ để thực hiện phương pháp làm việc Kanban chỉ đơn giản là bảng trắng và những tờ giấy note (ghi chú) hay dạng thẻ dính. Mỗi thẻ được dính lên bảng sẽ đại diện cho một nhiệm vụ hay một công việc.

Xem tiếp

*Mục tiêu của Kanban là xác định các tắc nghẽn tiềm ẩn trong quy trình của bạn và khắc phục chúng để công việc đạt được hiệu quả với tốc độ tối ưu.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực