Đào tạo nhân viên

Chủ đề: Đào tạo nhân viên

Nhiều nhà quản trị xem ngân sách đào tạo là chi phí chứ không phải đầu tư, thấy công tác đào tạo là không cần thiết. Vậy đâu là nguyên nhân? Dưới đây là 3 sai lầm khá phổ biến mà các doanh nghiệp cần chú ý trong công tác đào tạo.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực