Quản lý KPI

Chủ đề: Quản lý KPI

Các chỉ số KPIs đo lường hiệu suất cốt yếu là một công cụ điều hướng quan trọng cho phép nhà quản trị và lãnh đạo nhận ra con đường họ đang đi có giúp công ty phát triển đúng hướng hay không. Do đó, một bộ các chỉ số KPIs chuẩn sẽ giúp đo lường hiệu suất và nhấn mạnh những điểm cần chú ý.

Xem tiếp
KPI- công cụ thực hiện mục tiêu của lãnh đạo

Key Performance Indicators - Chỉ số đánh giá hoạt động tổ chức, doanh nghiệp. Là công cụ quản lý để đo lường, không chỉ vậy nó còn là đầu vào cho các bước phân tích, xây dựng giải pháp, cải tiến nhằm đạt được mục tiêu cho tổ chức. Vậy làm thế nào để xây dựng KPI và triển khai KPI có hiệu quả.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực