iHCM cung cấp các bước cần chuẩn bị cho kỳ đánh giá, trước khi đánh giá bộ phận nhân sự cần chuẩn bị những gì, sự tham gia giữa quản lý và nhân viên trong quá trình đánh giá và kết thúc, tổng hợp kết quả đánh giá nhân viên. 

Danhgia03

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí