"Nếu chúng ta không biết đo lường, chúng ta sẽ không thể quản lý" - Peter Drucker

1. Để bắt đầu thực hiện KPI, trước tiên cần phải thiết lập KPI bộ phận

ThietlapKPI2

2. Thiết lập KPI cá nhân

ThietlapKPIcanhan

3. Đánh giá kết quả KPI qua iHCM

Khi thiết lập xong bộ KPI cho bộ phận, cá nhân. Bước tiếp theo sẽ đánh giá kết quả KPI trong iHCM. Dưới đây là những bước đánh giá KPI trong iHCM.

Danhgia02

Dưới đây là video demo giới thiệu tổng quan quản lý và đánh giá Kpi trên phần mềm iHCM.

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCnăng lực, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí