"Nếu chúng ta không biết đo lường, chúng ta sẽ không thể quản lý" - Peter Drucker

1. Để bắt đầu thực hiện KPI, trước tiên cần phải thiết lập KPI bộ phận

ThietlapKPI2

2. Thiết lập KPI cá nhân

ThietlapKPIcanhan

3. Đánh giá kết quả KPI qua iHCM

Khi thiết lập xong bộ KPI cho bộ phận, cá nhân. Bước tiếp theo sẽ đánh giá kết quả KPI trong iHCM. Dưới đây là những bước đánh giá KPI trong iHCM.

Danhgia02

Hãy đăng ký dùng thử hoặc liên hệ với iHCM để được tư vấn rõ hơn.

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí