"Nếu bạn muốn đạt mục tiêu của mình, hãy giúp người khác đạt mục tiêu của họ" - Zig Ziglar

Những người đạt được nhiều mục tiêu, thành công càng cao so với các đồng nghiệp khác. Nếu một doanh nghiệp có nhiều nhân viên tham gia nhiệt tình vào việc đạt mục tiêu thì lợi nhuận sẽ cao hơn so với những doanh nghiệp có ít sự cam kết đạt mục tiêu.

Nếu bạn không có thói quen đo lường mục tiêu của nhóm, bạn sẽ nghĩ rằng điều đó thật phức tạp. Tuy nhiên trên thực tế, mục tiêu càng đơn giản hóa và rõ ràng sẽ khiến mọi người trong đội nhóm hiểu rõ và tập trung vào công việc cần làm. Thiết lập một mục tiêu là cả một bộ môn nghệ thuật khoa học vì vậy kết quả mục tiêu đến từ một quá trình truyền cảm hứng của nhà quản lý đến việc hỗ trợ liên kết sự nỗ lực và cố gắng của cả đồng đội. Hãy nhớ quy luật SMART khi thiết lập mục tiêu cho mọi trường hợp:

  •  Specific – cụ thể, dễ hiểu
  • • Measurable – đo lường được
  • • Achievable – vừa sức
  • • Realistics – thực tế
  • • Timebound – có thời hạn

Sử dụng iHCM để thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp, bộ phận và cá nhân

Thietlapmuctieu-iHCM5

Bản đồ mục tiêu của doanh nghiệp

Bandomuctieu1

Ví dụ triển khai cho Bản đồ mục tiêu của doanh nghiệp

Muctieu-vidu

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí