Phân hệ quản lý công việc trong iHCM giúp mỗi cá nhân lập kế hoạch công việc, chủ động trong các công việc của bản thân và công việc được giao. Phương pháp quản lý công việc KanBan trên phần mềm giúp các cá nhân tập trung hoàn thành công việc, tránh sao lãng và stress trong công việc từ đó gia tăng hiệu suất làm việc.

Tính năng cộng tác trên phần mềm tạo ra mạng xã hội trong doanh nghiệp, giúp mọi người chia sẻ công việc của bản thân, báo cáo kết quả công việc ở bấy kỳ đâu và trên mọi thiết bị. Quản lý có thể hỗ trợ ngay lập tức khi thấy công việc gặp khó khăn mà không cần chờ đến các buổi họp hay báo cáo. Người dùng có thể thiết lập các chế độ nhắc việc để để cảnh báo công việc khi gần đến hạn hoặc bị quá hạn.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực