Thông thường, đầu năm các doanh nghiệp đều họp và đưa ra các kế hoạch mục tiêu hàng năm và định hướng chiến lược của công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu những mục tiêu ấy không được ghi lại và có những kế hoạch thực hiện cụ thể thì doanh nghiệp khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong video này, iHCM sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo và quản lý mục tiêu hiệu quả trên phần mềm.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực