Phần mềm quản trị hiệu suất iHCM giúp doanh nghiệp quản lý mục tiêu, công việc chặt chẽ và hiệu quả hơn. Mọi tương tác đều được diễn ra theo thời gian thực ở bất kỳ nơi đâu qua các thiết bị di động của mình: Thiết lập mục tiêu, theo dõi chi tiết tiến độ, tình trạng mục tiêu, công việc đang triển khai, phân bổ công việc hợp lý giữa các bộ phận, cá nhân thông qua bảng công việc nhóm KANBAN...

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực