HRM cung cấp cho doanh nghiệp những dịch vụ và hệ thống tốt nhất thúc đẩy cả lợi nhuận và sức mạnh tổng hợp của nhóm. Hãy cùng tìm hiểu sâu về vấn đề này và hiểu - HRM là gì?

Một vài nét về HRM (Human Resource Management - Quản trị nhân sự) trong một doanh nghiệp 

Theo thông lệ, các doanh nghiệp phụ thuộc vào ba nguồn lực chính: nguồn lực vật chất (vật liệu và thiết bị); các nguồn tài chính (bao gồm tiền mặt, tín dụng và nợ); và cuối cùng là nguồn lực về con người. 

Screen Shot 2021-07-08 at 15.06.40

Không thể nghi ngờ rằng con người đóng một vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp như một nguồn lực. Có một chiến lược kỹ lưỡng, một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể tiếp thị và các quy trình hiệu quả đều quan trọng. Nhưng tất cả những điều này phụ thuộc vào khả năng của những người trong doanh nghiệp trong việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch và quy trình để tạo nên thành công cho một doanh nghiệp. 

Mọi bộ phận của doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi con người. Và bằng cách quản lý con người, các doanh nghiệp có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn, lãnh đạo hiệu quả hơn, tạo ra sự trung thành với thương hiệu và hoạt động tốt hơn. 

Chức năng nhân sự của mỗi doanh nghiệp xác định sự thành công của họ với tư cách là một doanh nghiệp. Chức năng nhân sự của một doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của lợi nhuận và sự thành công của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đó. Bản chất của một công ty là ở con người của nó, và đưa ra định hướng cho mọi người là điều mà quản lý nguồn nhân lực (HRM) hướng đến.

HRM là gì? 

Theo Mô hình Quản lý Nguồn nhân lực của Harvard do Michael Beer tạo ra, Quản lý Nguồn nhân lực là một cách tiếp cận chiến lược đối với việc làm, phát triển và phúc lợi của những người làm việc trong một doanh nghiệp. 

Quản lý nguồn nhân lực liên quan đến tất cả các quyết định và hành động quản lý có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên - hay nói cách khác là nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
HRM đề cập đến việc quản lý tất cả các quyết định trong một doanh nghiệp có liên quan đến con người. Nó tập trung vào việc tận dụng tối đa nguồn nhân lực thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp và nâng cao hiệu suất của nhân viên để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. 

HRM đảm bảo áp dụng liền mạch và hiệu quả các chính sách và quy trình trong doanh nghiệp. Khái niệm này trong doanh nghiệp có khả năng duy trì sự cân bằng giữa nhu cầu và sự hài lòng của nhân viên cũng như lợi nhuận và khả năng đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, HRM là một công cụ được sử dụng để cố gắng sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tuân thủ các nhiệm vụ của chính phủ. 

Các doanh nghiệp lớn hơn thường có bộ phận HRM và mục tiêu chính của bộ phận này là làm cho các mục tiêu của công ty tương thích với các mục tiêu của nhân viên. Đối với một công ty để đạt được các mục tiêu của mình, nó phải có những nhân viên sẽ giúp nó đạt được chúng. Một HRM hoạt động hiệu quả hỗ trợ lực lượng lao động của một doanh nghiệp đóng góp một cách hiệu quả và hiệu quả vào việc đạt được các mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Screen Shot 2021-07-08 at 15.07.09

Để hiểu về HRM, các chức năng của HRM phải được xem xét. Các chức năng của HRM là quản lý, điều hành và tư vấn.

Các chức năng của HRM trong doanh nghiệp

Các chức năng quản lý bao gồm: 

Lập kế hoạch

Chức năng lập kế hoạch của HRM đảm bảo sự phù hợp tốt nhất giữa nhân viên và công việc đồng thời tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa nhân lực cho tổ chức. Có bốn bước chính của quy trình HRP: Phân tích nguồn cung nhân lực hiện tại, dự báo nhu cầu nhân lực, cân bằng dự kiến ​​nhu cầu nhân lực với nguồn cung và điều chỉnh ba bước đầu tiên cho phù hợp với các mục tiêu của tổ chức.

Tổ chức

Tổ chức là chức năng của HRM liên quan đến việc phát triển một cơ cấu tổ chức để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Cấu trúc thường được thể hiện bằng một sơ đồ tổ chức, cung cấp một biểu đồ đồ họa về chuỗi chỉ huy trong một tổ chức.

Chỉ đạo 

Điều này bao gồm việc kích hoạt nhân viên ở các cấp độ khác nhau và khiến họ đóng góp tối đa vào mục tiêu của tổ chức. Khai thác tiềm năng tối đa của một nhân viên thông qua động lực và mệnh lệnh liên tục là trọng tâm hàng đầu cho chức năng này của HRM. 

Kiểm soát

Sau khi lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, hiệu suất của một nhân viên phải được đánh giá, xác minh và so sánh với các mục tiêu của tổ chức. Nếu kết quả hoạt động sai lệch so với kế hoạch, các biện pháp kiểm soát sẽ được thực hiện.

Chức năng hoạt động Bao gồm: 

Tuyển dụng và lựa chọn

Tuyển dụng và lựa chọn tạo ra một nhóm các ứng viên tiềm năng và chọn ra các ứng viên phù hợp từ nhóm đó. Theo một nghiên cứu của Allegis Group, 83% các tổ chức tin rằng việc thu hút và giữ chân nhân tài là một thách thức ngày càng tăng. 

Phân tích & Thiết kế Công việc

Chức năng HRM này bao gồm mô tả bản chất của công việc, bao gồm các bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cần thiết cho một vị trí cụ thể trong một tổ chức. Chức năng này rất quan trọng trong việc giúp kết hợp các nhiệm vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm thành một đơn vị công việc duy nhất để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Quản lý hiệu suất

Kiểm tra và phân tích hiệu suất của nhân viên là một chức năng quan trọng khác mà HRM thực hiện. Theo nghiên cứu xu hướng vốn con người toàn cầu của Deloitte, 79% giám đốc điều hành đánh giá cao việc thiết kế lại hệ thống quản lý hiệu suất và thực tiễn để kết hợp các yếu tố như phản hồi liên tục, thiết lập mục tiêu và giao tiếp dựa vào nhân viên là ưu tiên cao. 

Học tập & Phát triển (L&D)

Chức năng HRM này cho phép nhân viên thu nhận các kỹ năng và kiến ​​thức mới để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. L&D cũng chuẩn bị cho nhân viên đảm nhận các trách nhiệm ở cấp độ cao hơn. 

Theo Hiệp hội Phát triển Nhân tài (ATD), các tổ chức cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện có thu nhập trên mỗi nhân viên cao hơn 218% so với các tổ chức không được đào tạo chính thức.

Quản lý lương thưởng

HRM cũng bao gồm việc xác định mức lương cho các loại công việc khác nhau và các khoản đãi ngộ, khuyến khích, tiền thưởng và lợi ích liên quan đến một chức năng công việc. 

Theo Jobvite, hầu hết mọi người (19%) đã rời bỏ công việc của họ vì lý do lương thưởng.

Chính sách

HRM hoạt động bằng cách soạn thảo, sửa đổi, xuất bản và thực hiện các chính sách của tổ chức, những chính sách này cần thiết cho sự đối xử công bằng đối với tất cả nhân viên.

ss

Phúc lợi cho Nhân viên

Chức năng này chăm sóc nhiều dịch vụ, lợi ích và cơ sở vật chất được cung cấp cho nhân viên vì hạnh phúc của họ. Theo một nghiên cứu của MetLife, 51% nhà tuyển dụng nói rằng việc sử dụng các lợi ích về sức khỏe và sức khỏe để duy trì lòng trung thành của nhân viên và giữ chân nhân tài sẽ trở nên quan trọng hơn trong 3 đến 5 năm tới. 

Đến phần 2, bài viết sẽ tiếp tục chia sẻ tầm quan trọng của HRM trong doanh nghiệp, lợi ích cũng như vấn đề sử dụng giải pháp công nghệ dành cho HRM trong doanh nghiệp. 

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực