Phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp - Enterprise performance management (EPM) không chỉ giúp lãnh đạo phân tích rõ nét cũng như dễ dàng nhận định được hiệu quả hoạt động của đơn vị mình. Cùng bài viết tìm hiểu qua về các phần mềm phổ biến nhất hiện nay. 

Quản trị hiệu suất doanh nghiệp là gì? 

Để bắt kịp với công nghệ hiện đại mà vẫn duy trì tính cạnh tranh, các doanh nghiệp buộc phải xem xét lại cách thức hoạt động của mình. Cách duy nhất là thực hiện đúng trong quá trình Lập kế hoạch chiến lược của bạn và đảm bảo hệ thống quản lý thông tin hiệu quả nhất có thể. Đây là sự đảm bảo duy nhất về khả năng cạnh tranh trên thị trường kinh doanh. 

 

a

 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp có thể đạt được “cách duy nhất” đó? Một hệ thống quản lý hiệu suất doanh nghiệp giúp giải quyết những mối quan tâm này.

 Với Phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp, các lãnh đạo có thể theo dõi và dự đoán hiệu quả hoạt động kinh doanh, điều hành công việc kinh doanh một cách sáng suốt và đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đặt ra theo kế hoạch. 

Việc ra quyết định đòi hỏi phải có dữ liệu chính xác và đáng tin cậy cùng với tài chính vững vàng có kỷ luật và tuân thủ các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Phần mềm Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp đảm bảo bạn có quyền truy cập vào các yếu tố chính ở trên trong quá trình ra quyết định của mình.

>> Khái Niệm “Văn Phòng Điện Tử” Và Bước Cách Mạng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

Phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp 

Quản trị hiệu suất doanh nghiệp (EPM) xem xét khả năng hiển thị của các hoạt động trong mô hình vòng kín trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. EPM hỗ trợ lập kế hoạch và phân tích tài chính và các lĩnh vực bao gồm xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và dự báo kinh doanh, quản lý tài chính và hiệu quả chuỗi cung ứng.

Quản trị hiệu suất kinh doanh bao gồm một tập hợp các quy trình quản lý và phân tích, được hỗ trợ bởi công nghệ, cho phép các doanh nghiệp xác định các mục tiêu chiến lược, sau đó đo lường và quản lý hiệu suất theo các mục tiêu đó. Các quy trình quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch hoạt động, lập mô hình kinh doanh, hợp nhất và báo cáo, phân tích và giám sát các chỉ số hoạt động chính liên quan đến chiến lược.

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, truy vấn và phân tích dữ liệu cũng như đưa các kết quả vào thực tế. Nó còn được gọi là Quản lý Hiệu suất Kinh doanh, Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp và Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp.

 

b

 

Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp là một hệ thống được thiết kế để hỗ trợ các chiến lược liên kết của các công ty với việc lập kế hoạch của họ và cuối cùng trong việc thực hiện các chiến lược đó. Mục tiêu chính của việc có một hệ thống EPM là đảm bảo có thông tin rõ ràng về các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của công ty. Điều này rất hữu ích trong quá trình lập kế hoạch và lập ngân sách.

Phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp cung cấp các tính năng hỗ trợ thể hiện một cách tổng quát các hoạt động theo mô hình vòng kín trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm cả các hoạt động tài chính. Phần mềm quản lý hiệu suất doanh nghiệp cũng hỗ trợ lập kế hoạch và phân tích tài chính. Sáu giai đoạn của mô hình quy trình EPM vòng kín là: phát triển chiến lược, biên dịch chiến lược, liên kết tổ chức, lập kế hoạch hoạt động, học tập và giám sát, kiểm tra và thích ứng.

EPM & ERP

Mặc dù thường gắn liền với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), phần mềm EPM bổ sung cho ERP bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về quản lý ngoài dữ liệu hoạt động hàng đầu. 

Nói cách khác, ERP là về điều hành doanh nghiệp — hoạt động giao dịch hàng ngày — và EPM là về quản lý doanh nghiệp — phân tích, hiểu và báo cáo về doanh nghiệp. Ngày nay, phần mềm EPM được coi là rất quan trọng để quản lý tất cả các loại tổ chức bằng cách liên kết các chỉ số tài chính và hoạt động với thông tin chi tiết — và cuối cùng là thúc đẩy các chiến lược, kế hoạch và thực thi. 

Với phần mềm EPM, các nhà quản lý có thể thúc đẩy hiệu suất được cải thiện trong toàn tổ chức bằng cách giám sát kết quả tài chính và hoạt động dựa trên các dự báo và mục tiêu, đồng thời sử dụng phân tích để nhận ra các xu hướng chính và dự đoán kết quả. Trong một môi trường thay đổi liên tục, các đối thủ cạnh tranh mới và sự không chắc chắn về kinh tế, EPM cung cấp một công cụ để các tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhanh nhẹn của họ. Với tài chính chủ đạo, các quy trình kinh doanh EPM (lập mô hình chiến lược, lập kế hoạch, hợp nhất và đóng, báo cáo và phân tích hiệu suất) có thể giúp các tổ chức hiểu dữ liệu của họ và sử dụng nó để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

 

c

 

Phần 2 tới, bài viết tiếp tục so sánh về các phần mềm quản trị hiệu suất nổi bật và tốt nhất hiện nay để doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn một giải pháp cho đơn vị của mình. 

Phần 2: So sánh các phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp tốt nhất hiện nay 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực