Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ iHCM, đội ngũ iHCM xin trân trọng thông báo với quý khách hàng một số tính năng mới được nâng cấp từ ngày 09/06/2018 như sau:

I. Đối với người dùng phiên bản Enterprise và Enterprise Trial

1. Tính kết quả mục tiêu hoặc mục tiêu con/kết quả then chốt (KQTC) cấp 1, 2 theo mục tiêu liên kết.

2. Cộng tác trên mục tiêu con/KQTC: thiết lập người thực hiện; phản hồi.

3. Hiển thị tên mục tiêu liên kết tại mục tiêu đã có liên kết tại các màn hình Mục tiêu đơn vị và Mục tiêu nhân viên.

4. Tạo công việc từ thư viện công việc mẫu.

5. Thiết lập Dashboard, báo cáo công việc của nhiều mục tiêu gộp lại.

6. Nhập nhận xét vào từng mục tiêu, mục tiêu con/KQTC và nhiều người review nhập nhận xét khi review mục tiêu.

7. Xem bản review theo quy trình.

II. Đối với người dùng tất cả các phiên bản

8. Hiện tên mục tiêu tại công việc tại các màn hình Công việc nhân viên và Bảng công việc nhóm.

9. Tự nhập % hoàn thành công việc.

10. Nhập số thập phân ở trọng số mục tiêu (KPI) và trọng số năng lực.

11. Thông báo cụ thể khi thay đổi mục tiêu và công việc.

12. Thiết lập thời hạn linh hoạt.

13. Tìm kiếm nhân viên nâng cao theo vai trò: quản lý cấp trên, quản lý trực tiếp, quản lý ủy quyền, cấp dưới, cấp dưới trực tiếp, cấp dưới ủy quyền, ngang cấp, những người xung quanh.

14. Xem báo cáo mục tiêu của một vài đơn vị.

15. Thêm mô tả vào thư viện mục tiêu.

16. Điều chỉnh quyền sửa bộ nhãn công việc theo quyền ghi mục tiêu.

17. Bổ sung cảnh báo đang có mục tiêu khi xóa phòng ban.

 Đối với người dùng phiên bản Enterprise

18. Bổ sung thêm phần Hướng dẫn triển khai.

Để được hỗ trợ sử dụng Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ iHCM: 0971.02.33.11

CHI TIẾT TÍNH NĂNG MỚI

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực