Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ iHCM, đội ngũ iHCM xin trân trọng thông báo với quý khách hàng một số tính năng mới được nâng cấp từ ngày 08/09/2018 như sau:

Đối với người dùng phiên bản Enterprise và Enterprise PLUS (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử

1. Gắn KPI vào mục tiêu con

2. Tính % hoàn thành mục tiêu, mục tiêu con theo KPI với 03 lựa chọn:

- Theo hệ số hoàn thành

- Theo điểm/ điểm tối đa

- Theo kết quả/ chỉ tiêu

3. Import mục tiêu, mục tiêu con

4. Bổ sung 02 màn hình “KPI đơn vị”“KPI nhân viên” thay cho “Danh sách KPI”“Dữ liệu KPI”

5. Import KPI

6. Review mục tiêu theo quý, năm

7. Xóa bản review chưa hoàn thành

Để được hỗ trợ sử dụng Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ iHCM: 0971.02.33.11

CHI TIẾT TÍNH NĂNG MỚI

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực