Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ iHCM, đội ngũ iHCM xin trân trọng thông báo với quý khách hàng một số tính năng mới được nâng cấp từ ngày 02/12/2018 như sau:

Đối với người dùng phiên bản Enterprise và Enterprise Plus (bao gồm bản chính thức và bản dùng thử)

1. Sắp xếp lại thanh menu các module của phần mềm

2. Bổ sung thêm biều đồ dạng Bar Line Chart về kết quả thực hiện KPI của các đơn vị và nhân viên trong Dashboard

2.1. Biểu đồ KPI đơn vị theo nhóm mục tiêu trong Dashboard

2.2. Biểu đồ trung bình KPI cá nhân trong Dashboard

2.3. Biểu đồ KPI đơn vị trong Dashboard

2.4. Biểu đồ so sánh KPI cá nhân - KPI đơn vị trong Dashboard

3. Quản lý lịch họp

4. Quản lý Drive

5. Quản lý trường thông tin mở rộng mục tiêu

6. Báo cáo Danh sách tổng hợp mục tiêu, công việc theo 01 mục tiêu

Để được hỗ trợ sử dụng Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ iHCM: 0971.02.33.11

CHI TIẾT TÍNH NĂNG MỚI

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực