Theo Havard Business Review “Doanh nghiệp không có hệ thống quản trị hiệu suất, đánh giá tốt thì 67% nhân viên có hiệu suất cao không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”. Vậy các doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh?

Nghiên cứu về Quản trị hiệu suất cho thấy

84%

"Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực."Theo Saratoga Institute

67%

"Nhân viên hiệu suất cao không gắn bó với công ty thiếu hệ thống đánh giá tốt."Theo Harvard Business Review

Do vậy Đánh giá có vai trò quan trọng cho Nâng cao hiệu suất

Vì vậy giải pháp quản trị hiệu suất iHCM được thiết kế hỗ trợ nhà quản lý liên kết hoạt động của nhân viên với chiến lược tổ chức, kiểm soát mục tiêu, công việc và đánh giá nhân viên một cách khoa học. iHCM phù hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau từ doanh nghiệp có quy mô nhỏ đến doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.

iHCM - Giải pháp quản trị hiệu suất cho mọi doanh nghiệp Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công tác

 Mang đến giải pháp quản lý theo mục tiêu với nhiều tính năng hữu ích, iHCM giúp doanh nghiệp có thể đo lường và so sánh hiệu suất thực tế của nhân viên. iHCM áp dụng quản lý mục tiêu theo cách Google, Apple, Microsoft tin dùng.

- Thiết lập, chia sẻ, giám sát mục tiêu
- Mục tiêu được phân nhóm hay không phân nhóm BSC
- Có sẵn thư viện 1000 mục tiêu cho 102 vị trí công tác
- Tương tác, phản hồi nhanh trên bảng mục tiêu giữa các cấp

iHCM - Giải pháp quản trị nâng cao hiệu suất cho mọi doanh nghiệpiHCM - Giải pháp quản trị hiệu suất cho mọi doanh nghiệp

 Quản lý công việc của cá nhân và nhóm đơn giản, hiệu quả

iHCM hỗ trợ tạo công việc có nhiều người tham gia và đều được thông báo thông qua chức năng giám sát, tương tác công việc. Nhờ bảng tổng hợp trạng thái công việc của cá nhân và nhóm luôn xuất hiện trên trang chủ của iHCM mà nhà quản lý và nhân viên có thể nắm rõ trạng thái công việc của nhau.

- Thiết lập, quản lý và giám sát công việc theo mục tiêu
- Phân bổ, điều phối công việc hợp lý giữa các bộ phận, cá nhân thông qua bảng công việc nhóm Kanban
- Báo cáo trực quan bằng biểu đồ mà không cần tốn thời gian tổng hợp báo cáo
- Đánh giá nhận xét trực tiếp trên từng đầu việc
- Tương tác thân thiện theo thời gian thực như mạng xã hội
- Thông báo nhắc việc qua email và các thiết bị di động

iHCM - Giải pháp quản trị nâng cao hiệu suất cho mọi doanh nghiệp

iHCM - Giải pháp quản trị hiệu suất cho mọi doanh nghiệp

 Tối ưu hiệu suất theo chỉ số KPI cá nhân và KPI doanh nghiệp

iHCM giúp doanh nghiệp có thể thiết lập mục tiêu KPI, tự xây dựng thư viện KPI theo đặc thù kinh doanh của mình. Hệ thống sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực thi quy trình nhập số liệu và tổng hợp kết quả.

- Thiết lập thư viện KPI theo đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp
- Gắn KPI vào mục tiêu của từng cá nhân, bộ phận cần đo
- Đo lường kết quả công việc của cá nhân theo nhiều góc độ
- Tổng hợp kết quả KPI cho từng cá nhân bộ phận, chi nhánh

iHCM - Giải pháp quản trị nâng cao hiệu suất cho mọi doanh nghiệp

iHCM - Giải pháp quản trị hiệu suất cho mọi doanh nghiệp

 Đo lường và đánh giá chính xác hiệu suất và năng lực nhân viên

iHCM hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá nhân viên nhiều chiều, nhiều góc nhìn khác nhau. Doanh nghiệp có thể lựa chọn đánh giá theo mục tiêu, công việc, đánh giá năng lựcđánh giá 360 độ.

- Tùy biến thiết lập các mẫu đánh giá, thang điểm và quy trình đánh giá... theo đặc thù tổ chức
- Hỗ trợ biểu đồ phân tích kết quả đánh giá, bảng so sánh năng lực theo từng chu kỳ
- Lưu trữ và kết xuất kết quả đánh giá trong suốt quá trình nhân viên công tác tại tổ chức

iHCM - Giải pháp quản trị nâng cao hiệu suất cho mọi doanh nghiệp

Phần mềm Quản trị hiệu suất iHCM - Công cụ quản trị khoa học cho các nhà lãnh đạo

Quản trị hiệu suất là tiến trình mà nhà quản lý và nhân viên làm việc cùng nhau để xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch, theo dõi giám sát và cuối cùng là đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của nhân viên cũng như việc đóng góp kết quả đó trong mục tiêu chung của tổ chức. Quản trị hiệu suất bao gồm một số giai đoạn chính sau:

CẨM NANG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT THEO SỐ LIỆU HARVARD

• Hoạch định: Thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động.
• Hỗ trợ và giám sát: Giám sát thực hiện công việc hướng tới mục tiêu đề ra.
• Đánh giá toàn diện nhân sự: Đánh giá thành tích theo mục tiêu & KPI, đánh giá năng lực theo khung năng lực. Kết quả của đánh giá là đầu vào cho việc hoạch định cũng như hỗ trợ và giám sát ở các chu kỳ tiếp theo.

Ngày nay, do sự biến đổi nhanh chóng của bối cảnh bên ngoài, các tổ chức phải chuyển mình nhanh để phù hợp với môi trường, vì vậy nhiều nơi đã chuyển sang áp dụng Quản trị hiệu suất liên tục, một biến thể cải tiến của Quản trị hiệu suất, theo đó việc cộng tác, giám sát, trao đổi và đánh giá diễn ra thường xuyên. Phần mềm iHCM hỗ trợ đầy đủ Quản trị hiệu suấtQuản trị hiệu suất liên tục.

Để hiểu thêm về Quản trị hiệu suất, Quản trị hiệu suất liên tục cũng như tầm quan trọng và các bước tiến hành quản trị hiệu suất trong tổ chức, quí vị có thể đọc thêm các bài Microsoft quản trị hiệu suất như thế nàoGoogle quản trị doanh nghiệp theo mục tiêuApple quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu ra sao, Thời đại của Quản trị hiệu suất liên tụcquý vị cũng có thể tải tài liệu "CẨM NANG Quản trị hiệu suất theo số liệu HARVARD".

btn-taingay

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực