Khái niệm quản trị hiệu suất đã thay đổi trong những năm gần đây – đó chắc chắn là không phải là sự kiện diễn ra một năm một lần (như đánh giá và đánh giá hiệu suất hàng năm), mà thay vào đó là chuỗi các chuỗi hoạt động liên tục và liên tục.

Cụ thể, một cuốn hướng dẫn gần đây do Bersin của Deloitte xuất bản, nói rằng:

“Quản trị hiệu suất là một loạt các hoạt động đang diễn ra bao gồm "thiết lập mục tiêu, quản lý và huấn luyện, phát triển, khen thưởng và công nhận."

Theo như cuốn sách này, các công ty hiện nay đã quan tâm đến viên hiện đại hóa quản trị hiệu suất. Bersin của Deloitte đã nghiên cứu một nhóm các công ty và nhận thấy rằng:

67% đã lên kế hoạch mua phần mềm mới để phù hợp hơn với các tiêu chí chuẩn của quản trị hiệu suất hiện nay.

Trong số những công ty này, 75% đã tìm kiếm một công cụ độc lập để quản trị hiệu suất.

the-biggest-mistakes-companies-make-with-performance-management

Do đó, cách lý tưởng nhất để quản trị hiệu suất trong năm 2018 đó là thông qua một công cụ tích hợp bao gồm:

- Liên kết các mục tiêu có thể đo lường được và theo dõi được.

- Xây dựng và phát triển kế hoạch công việc dựa trên điểm mạnh của nhân viên.

- Nhà quản lý và nhân viên được phản hồi liên tục, theo thời gian thực trên công cụ.

Các công cụ như Hệ thống phần mềm nâng cao hiệu suất doanh nghiệp iHCM sẽ cho phép các nhà quản lý và nhân viên trao đổi, phản hồi liên tục, bất kỳ lúc nào khi nhân viên gặp vướng mắc. Khi bạn kết hợp việc liên kết mục tiêu và quản trị hiệu suất vào cùng một hệ thống, bạn có thể đưa ra một khuôn khổ để nhân viên có thể vượt qua và làm việc với năng lực tốt nhất, đúng mục tiêu, đúng hướng mà công ty đã đưa ra. Hãy áp dụng ngay Quản trị hiệu suất liên tục vào năm 2018! – Là lời khuyên của chúng tôi.

Nguồn iHCM tổng hợp

Phần mềm Quản trị hiệu suất iHCM - Công cụ quản trị khoa học cho các nhà lãnh đạo

Quản trị hiệu suất là tiến trình mà nhà quản lý và nhân viên làm việc cùng nhau để xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch, theo dõi giám sát và cuối cùng là đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của nhân viên cũng như việc đóng góp kết quả đó trong mục tiêu chung của tổ chức. Quản trị hiệu suất bao gồm một số giai đoạn chính sau:

CẨM NANG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT THEO SỐ LIỆU HARVARD

• Hoạch định: Thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động.
• Hỗ trợ và giám sát: Giám sát thực hiện công việc hướng tới mục tiêu đề ra.
• Đánh giá toàn diện nhân sự: Đánh giá thành tích theo mục tiêu & KPI, đánh giá năng lực theo khung năng lực. Kết quả của đánh giá là đầu vào cho việc hoạch định cũng như hỗ trợ và giám sát ở các chu kỳ tiếp theo.

Ngày nay, do sự biến đổi nhanh chóng của bối cảnh bên ngoài, các tổ chức phải chuyển mình nhanh để phù hợp với môi trường, vì vậy nhiều nơi đã chuyển sang áp dụng Quản trị hiệu suất liên tục, một biến thể cải tiến của Quản trị hiệu suất, theo đó việc cộng tác, giám sát, trao đổi và đánh giá diễn ra thường xuyên. Phần mềm iHCM hỗ trợ đầy đủ Quản trị hiệu suấtQuản trị hiệu suất liên tục.

Để hiểu thêm về Quản trị hiệu suất, Quản trị hiệu suất liên tục cũng như tầm quan trọng và các bước tiến hành quản trị hiệu suất trong tổ chức, quí vị có thể đọc thêm các bài Microsoft quản trị hiệu suất như thế nàoGoogle quản trị doanh nghiệp theo mục tiêuApple quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu ra sao, Thời đại của Quản trị hiệu suất liên tụcquý vị cũng có thể tải tài liệu "CẨM NANG Quản trị hiệu suất theo số liệu HARVARD".

btn-taingay

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực