Phần mềm OKR là một giải pháp thông qua đó các tổ chức thiết lập, theo dõi và giám sát các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được cho các phòng ban, bộ phận của họ. Phần mềm OKR là một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả để thúc đẩy hiệu suất và tăng tốc hành động, bằng cách cho mọi người trong công ty một tầm nhìn về mục tiêu cá nhân và nhóm của họ liên kết với mục tiêu của những người khác, đóng góp vào các mục tiêu ưu tiên của tổ chức.

Dưới đây là một số lý do chính mà tổ chức cần phần mềm OKR để quản trị mục tiêu và hiệu suất:

Gắn kết mục tiêu của nhóm với các mục tiêu ưu tiên của công ty

Một Nghiên cứu của Quantum Market cho thấy 85% các tổ chức coi việc liên kết các mục tiêu cá nhân với các mục tiêu doanh nghiệp là "rất thách thức". Phần mềm OKR giúp cho việc liên kết mục tiêu trở nên dễ dàng. Khi mục tiêu từ cá nhân lên gắn với bộ phận, mục tiêu bộ phận gắn với công ty, theo định hướng chung của công ty, thì việc tập trung nguồn lực, đồng bộ các nhóm làm việc, nâng cao hiệu suất là việc dễ dàng.

Đặt các mục tiêu có thể đo lường được

Khi các mục tiêu được thiết lập mà không có chỉ số, nó sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi xem liệu các đội thực sự đạt được mục tiêu của họ hay không. Bởi vì các mục tiêu của OKR là rõ ràng và có thể đo lường được (ví dụ: các mục tiêu SMART), các nhà quản lý có thể theo dõi tiến trình một cách dễ dàng hơn, đưa chúng ta đến điểm tiếp theo của chúng ta.

Có tầm nhìn vào Tiến bộ Mục tiêu

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến các tổ chức gặp khó khăn là thiếu thông tin tiếp theo. Sau khi các mục tiêu được thiết lập, không có cách nào để theo dõi sự tiến bộ và xác định ai đang làm việc với cái gì. OKRs giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép nhóm khả năng hiển thị trong tiến trình mục tiêu, giúp các nhà quản lý thấy được ai đang xuất sắc, thực hiện theo mong đợi hoặc tụt hậu. Với những dữ liệu này, các nhà quản lý có thể đưa ra các buổi đào tạo trước khi các rào cản lớn phát sinh, qua đó, giữ được tiến độ theo đúng tiến trình.

Hướng Hiệu suất

Khi các nhà quản lý có thể xem và theo dõi ai đang hoạt động tốt, điều này sẽ giúp họ tạo ra và duy trì nền văn hoá dựa theo hiệu suất. Sau đó, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định khen thưởng và khuyến khích hoạt động hiệu quả cao để tạo ra chất lượng cao hơn và hiệu quả hơn.

Cập nhật những thông tin "Cần biết"

Một trong những tính năng mạnh nhất của phần mềm OKR là tính năng cảnh báo, nó có thể cho biết bất kỳ mục tiêu nào có nguy cơ không đạt. Không những các nhà quản lý có thể giám sát tiến độ trên tất cả các mục tiêu của nhóm của họ trong một bảng điều khiển thuận tiện, mà còn có thể được thông báo khi tiến trình đạt được một mục tiêu cụ thể đang bị tụt hậu. Điều này cho phép họ chủ động thay vì tiếp cận phản ứng và giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh.

Nguồn iHCM tổng hợp

Xem thêm: okr là gì

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực