Các công ty như Google đã sử dụng OKRs (Mục tiêu và Kết quả chính) trong nhiều năm, nhưng những người mới tham gia khung thiết lập mục tiêu mạnh mẽ này đang tò mò về cách triển khai chúng hiệu quả nhất. Với iHCM, chúng tôi cung cấp các công cụ và nguồn lực mà mỗi công ty cần để áp dụng OKR theo cách thích hợp nhất với nhu cầu riêng của họ. Như những điều đã chia sẻ, có một số thực tiễn tốt nhất mà tất cả các tổ chức có thể làm theo để bắt đầu sử dụng OKR thành công. Hãy tham khảo chi tiết dưới đây:

Áp dụng theo phương pháp OKR riêng

Như đã đề cập ở trên, Google là một trong những ví dụ đáng chú ý nhất về cách sử dụng OKR tạo nên thành công liên tục. Tuy nhiên, không phải mọi công ty đều có những điểm tương đồng với Google. Mặc dù bạn có thể thực hiện theo một số phương pháp thiết lập mục tiêu giống như họ, nhưng dường như bạn không muốn bắt chước cách tiếp cận của họ một cách hoàn toàn. Chẳng hạn, phương pháp OKR của Google đề xuất thiết lập các mục tiêu thách thức khó chịu - những mục tiêu mà các team không chắc chắn họ có thể đạt được. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức cần cân bằng một số mục tiêu hướng tới với những mục tiêu hoạt động, không chỉ để thực hiện các ưu tiên của công ty, mà còn để ngăn các nhóm không bị mất tinh thần.

Cuối cùng, điều quan trọng là bạn phải làm quen với các khái niệm chung về thiết lập mục tiêu của OKR, và sau đó điều chỉnh để phù hợp với văn hóa công ty và nhu cầu kinh doanh của bạn. Ở mức cơ bản nhất, OKR có nghĩa là đơn giản, không cảm thấy bắt buộc phải ép buộc bất kỳ khía cạnh nào. OKRs rất linh hoạt và dễ thích nghi.

Bắt đầu từ điều nhỏ

Nhiều công ty đã mắc sai lầm trong việc cố gắng đưa OKR trên toàn bộ tổ chức của họ cùng một lúc. Tốt nhất là thay vào đó hãy thi hành một khoảng thời gian dùng thử và bắt đầu với các nhóm được chọn.

Chẳng hạn, ngay cả khi bạn định sử dụng một lịch biểu hàng quý cho OKRs (hầu hết các công ty đều thấy lý tưởng vì nó cho phép đạt được tiến bộ 10% cho các mục tiêu với thời gian ân hạn 2-3 tuần), bạn vẫn có thể sử dụng chúng trong một khoảng thời gian ngắn hơn lúc đầu. Thử chu kỳ 30 ngày, sử dụng các Mục tiêu Nhỏ hơn và Dễ Quản lý hơn để bắt đầu.

Bạn sẽ thử nghiệm đầu tiên, và sau đó thêm các phòng ban, đội, và cuối cùng, cá nhân, trong một khoảng thời gian nhất định. Hoặc, bắt đầu với các nhóm xuyên chức năng* để thêm liên kết và mở rộng từ đó.

Một yếu tố quan trọng khác là tránh đưa các mục tiêu khó vào OKRs của bạn ngay từ đầu. Trong khi các đội đang được điều chỉnh với phương pháp tiếp cận mới, thì bạn không cần phải thêm áp lực cho họ.

Truyền đạt giá trị của OKR

Để các thành viên trong công ty sẵn sàng tiếp nhận OKR, hãy truyền đạt giá trị sử dụng phương pháp thiết lập mục tiêu này cho các bên liên quan chủ chốt của bạn. Thảo luận về sức mạnh của việc sử dụng số liệu để thúc đẩy kết quả, tập trung vào việc đóng góp cá nhân vào các mục tiêu của công ty sẽ giúp các đội xuất sắc hơn. Cho họ hiểu "vì sao" bạn quyết định áp dụng OKRs, cũng như "làm thế nào" - chính xác những gì mong đợi từ trước, trong và sau khi thực hiện.

Phát triển theo nhịp điệu

Cuối cùng - nhưng quan trọng nhất - một khi bạn đã thông qua OKRs, phát triển một nhịp điệu để đảm bảo thành công liên tục. Sử dụng chiến thuật quản lý liên tục như các cuộc họp hàng tuần một lần để quản lý tiến độ mục tiêu và duy trì một vòng lặp phản hồi liên tục hai chiều. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm OKR giúp cho các nhà quản lý và đội tăng khả năng giám sát tiến độ mục tiêu. Dựa vào công cụ này, họ có thể biết rõ và kịp thời mục tiêu nào chuẩn bị rơi vào trạng thái chậm tiến độ hay quá hạn. Dựa vào đó, các nhà quản lý có thể hỗ trợ kịp thời và xây dựng kế hoạch hành động hướng dẫn đội theo đúng hướng.

Trong suốt quý, ban lãnh đạo cũng có thể thường xuyên đánh giá các mục tiêu để đảm bảo họ vẫn hỗ trợ các ưu tiên của công ty. Bởi vì thiết lập mục tiêu OKR là một hệ thống nhanh nhẹn, Mục tiêu có thể được điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch kinh doanh phát triển khi cần thiết. Tuy nhiên, quan trọng nhất là sự tiến bộ của mục tiêu phải được các nhà quản lý theo dõi và giải quyết thông qua việc quản lý hiệu quả hoạt động để giữ các đội có trách nhiệm với Mục tiêu của họ.

Sau khi thử nghiệm thành công, bắt tay vào áp dụng chính thức, các nhà quản lý sẽ cộng tác với team của mình để thảo luận về các mục tiêu từ quý tiếp theo.

*Nhóm Xuyên chức năng là gì? Trong kinh doanh, một nhóm xuyên chức năng là một nhóm với các cá nhân từ nhiều bộ phận chức năng khác nhau cùng làm việc với nhau để thực hiện mục tiêu chung. Một nhóm xuyên chức năng bao gồm các cá nhân từ bộ phận tài chính, marketing, vận hành, và nhân lực. Thông thường, một nhóm xuyên chức năng bao gồm các nhân viên từ tất cả các cấp của một tổ chức.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực