Khi COVID-19 xuất hiện, nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động kinh doanh vì không thể ứng phó với quá nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của đại dịch.

Theo nghiên cứu của McKinsey, agile companies (các công ty có khả năng thích ứng nhanh nhạy với sự thay đổi của thị trường) đã vượt trội hơn các công ty khác trong việc thích ứng với COVID-19. Bằng cách sử dụng hiệu quả OKR - Objectives and Key Results (mục tiêu và kết quả then chốt), họ đã tăng tốc công việc của mình và thích nghi với bối cảnh mới. Hiệu quả vận hành công việc hàng tuần và hàng ngày của các đội nhóm đã hoạt động tốt trong điều kiện làm việc từ xa. Các công cụ để theo dõi hiệu suất OKR cung cấp cho các nhà lãnh đạo biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào, và cần chú ý ưu tiên điều gì hơn.

Trong cuốn sách Measure What Matters (Làm điều quan trọng), John Doerr viết: “Một trong những yếu tố bị đánh giá thấp của OKR là chúng có thể được theo dõi, và sau đó điều chỉnh hoặc thay đổi tùy theo hoàn cảnh.”

Để làm cho các doanh nghiệp phục hồi trở lại, bạn nên áp dụng một phương pháp lập mục tiêu mới để tập trung nỗ lực của mọi người vào một hướng chung. Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKR) làm cho mục tiêu kinh doanh trở nên rõ ràng đối với toàn bộ tổ chức và cả những kết quả cần thiết để đạt được mục tiêu.

Đọc thêm: Vai trò của OKR và Cách triển khai OKR hiệu quả trong doanh nghiệp

Tại sao OKR lại cần thiết trong thời điểm khủng hoảng này?

- Tạo sự tập trung và nhanh nhẹn

- Đặt kỳ vọng rõ ràng

- Xây dựng lòng tin lẫn nhau thông qua giao tiếp cởi mở

- Văn hóa làm việc minh bạch

- Nâng cao tinh thần của nhân sự và khiến họ luôn cam kết với công việc của mình

OKR in crisis time Covid-19

 

Tác động lên kinh tế và xã hội của COVID-19 sẽ rất sâu rộng, và doanh nghiệp của bạn có thể đã phải đối mặt với một số thách thức vô cùng khó khăn (bao gồm cả nhân viên làm việc từ xa tại nhà). Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là phải có một quy trình xác định mục tiêu (OKR) mạnh mẽ để mang lại sự rõ ràng và tập trung cho doanh nghiệp của bạn.

Hãy hành động - Đừng chờ đợi

Các mục tiêu hàng năm mà bạn đặt ra cho năm 2020 và thậm chí cả OKR mà bạn đặt ra cho quý đầu tiên của năm nay rất có thể đã lỗi thời. Đây là những gì cần làm:

1. Xác nhận lại các mục tiêu vẫn còn phù hợp

Lược qua các OKR cấp công ty, phòng ban và nhóm của bạn và chọn ra những OKR vẫn cực kỳ quan trọng. Nếu cần, hãy cập nhật Kết quả then chốt để phù hợp với thực tế. Thông báo với toàn bộ công ty rằng những mục tiêu này vẫn quan trọng và cập nhật cho mọi người những kỳ vọng đã thay đổi.

2. Giản lược những thứ khác

Hầu như mọi doanh nghiệp và tổ chức đều phải vật lộn với việc đặt ra quá nhiều mục tiêu ngay cả trong những thời điểm thuận lợi. Giờ đây, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tập trung vào những gì quan trọng nhất, cộng với việc giải phóng tài nguyên để bạn có thể đầu tư vào đúng nơi nó quan trọng. Đóng mọi Mục tiêu và Kết quả then chốt không quá quan trọng.

Sử dụng OKR trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19

Chuẩn bị chạy kế hoạch làm việc từ xa

Xây dựng quy trình

Bằng cách thực sự quy trình hóa hoạt động của mình, doanh nghiệp sẽ chuyển từ một hệ thống đặc biệt sang một hệ thống có thể lặp lại nhiều hơn và có thể cải thiện mọi chu kỳ.

Bắt đầu với mục tiêu dự thảo

Cho dù bạn đang lập kế hoạch cho các mục tiêu cấp công ty hay tạo OKR ở cấp nhóm, bạn có thể tăng tốc và cải thiện quy trình lập kế hoạch bằng cách đến cuộc họp đầu tiên với các mục tiêu dự thảo mạnh mẽ thay vì một bảng trống. Yêu cầu nhóm góp ý cụ thể về cách cải thiện mục tiêu dự thảo.

Đọc thêm: Nâng cao hiệu suất liên tục chỉ với 10' Check-in OKR trên iHCM

Xem xét các mục tiêu của bạn hàng tuần

Sau một quá trình thiết lập OKR mệt mỏi, bạn có thể “đặt và quên” mục tiêu của mình. Nhưng làm như vậy có nghĩa là bạn sẽ làm nhiều việc mà không thu được nhiều lợi ích. Thay vào đó, hãy đơn giản hóa quá trình thiết lập mục tiêu của bạn nhiều nhất có thể và sau đó thúc đẩy tiến trình không ngừng về phía trước bằng cách đưa ra đánh giá mục tiêu hàng tuần. Việc này sẽ thúc đẩy tính minh bạch, sự liên kết và trách nhiệm trong toàn công ty và sẽ giúp bạn liên tục tiến hành các ưu tiên chiến lược của mình khi hoàn cảnh kinh doanh tiếp tục thay đổi.

Dễ dàng quản lý OKR bằng phần mềm iHCM

Giải pháp quản lý toàn diện dành cho doanh nghiệp tiên phong

- Quản lý và liên kết hệ thống mục tiêu linh hoạt: Top - Down, Bottom - Up

- Thiết lập và quản lý mục tiêu và kết quả then chốt (OKR), đo lường kết quả hoàn thành mục tiêu và kết quả then chốt bằng nhiều cách khác nhau: Theo số lượng công việc, theo kết quả/chỉ tiêu, tự nhập kết quả,...

- Nhìn thấy sự vận động của mục tiêu qua các kỳ giúp việc bám sát trở nên dễ dàng

- Tạo bản Check-in/Review/Đánh giá theo quy trình cho nhiều loại chu kỳ: tuần/tháng/quý/năm

- Lập kế hoạch hành động cụ thể thông qua công việc/dự án để đạt được mục tiêu

Đọc thêm: OKRs: Nâng Cấp Cuộc Chơi Từ Excel Lên Phần Mềm Hiện Đại

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực