Quản lý dự án và quản lý công việc

Kiểm soát tiến độ dự án và giám sát công việc hiệu quả

 • Lập và giám sát kế hoạch thực hiện dự án chi tiết với Milestone và không giới hạn cấp độ
 • Phát hiện sớm các tắc nghẽn trong quá trình thực hiện dự án
 • Giải phóng đầu óc khỏi việc ghi nhớ công việc, dự án
 • Theo dõi tiến độ, kết quả công việc, bám sát mục tiêu đề ra

Quy trình phê duyệt trực tuyến

Tự động hóa quy trình phê duyệt của doanh nghiệp

 • Minh bạch hóa thông tin
 • Thay thế hoàn toàn việc phê duyệt bằng giấy tờ truyền thống
 • Phê duyệt đơn từ trực tuyến, tiến hành theo trình tự được thiết lập sẵn
 • Giảm đến 80% thời gian luân chuyển giấy tờ hành chính

Drive lưu trữ tài liệu nội bộ doanh nghiệp

Không gian chia sẻ tài liệu nội bộ doanh nghiệp linh hoạt

 • Tất cả tài liệu được lưu trữ tại một chỗ với Drive riêng cho nội bộ doanh nghiệp
 • Truy cập tài liệu chung mọi nơi mọi lúc
 • Tìm kiếm tài liệu dễ dàng bằng Full text Search
 • Phân quyền chia sẻ thông tin và thiết lập phân quyền dễ dàng

Tích hợp mạng xã hội nội bộ

Gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy và cộng tác hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn

 • Tạo ra môi trường cộng tác tập trung cho doanh nghiệp, giúp định hướng thông tin và tránh sao lãng
 • Kết nối và gắn kết các thành viên của doanh nghiệp
 • Không gian chung và không gian riêng cho các nhóm hoạt động
 • Duy nhất tại Việt Nam tiên phong tích hợp công cụ giao tiếp (nhắn tin, gọi điện, video call) ngay trên một nền tảng quản trị doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực