KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường hiệu suất, một trong những công cụ quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Doanh nghiệp sử dụng KPI để đánh giá kết quả liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Khi đánh giá kết quả làm việc của nhân viên hoặc bộ phận, doanh nghiệp/tổ chức thường có nhiều chỉ tiêu khác nhau, tuy nhiên không phải chỉ tiêu nào cũng là KPI. Vậy KPI là gì? Đặc trưng của KPI bao gồm:

Định lượng, đo lường được chính xác bằng số liệu.
Diễn ra thường xuyên theo chu kỳ, hay nói cách khác việc đo lường có tần suất, ví dụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Luôn gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể và thể hiện sự thành công có ý nghĩa then chốt của chủ thể.

Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng nhận thấy một số chỉ tiêu KPI mà các doanh nghiệp thường áp dụng như doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm,... Thông thường KPI được áp dụng để đo lường và đánh giá một phần kết quả công việc của bộ phận, nhân viên.

Đo lường hiệu suất doanh nghiệp với KPI

Biểu đồ hiển thị số liệu KPI trên phần mềm iHCM 

Nhận thức được tầm quan trọng của KPI đối với khách hàng, trong module “Mục tiêu & Công việc” của iHCM phiên bản Enterprise đã được Hyperlogy đưa KPI vào đo lường mục tiêu để giúp doanh nghiệp:

Xây dựng, liên kết KPI cho doanh nghiệp, bộ phận, cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng trong nhiều trường hợp KPI không chỉ là một chỉ số độc lập, mà nó có tính liên kết giữa các bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp, ví dụ: để đạt được doanh số mà Hội đồng quản trị đặt ra thì từng Bộ phận kinh doanh cần đạt doanh số thế nào, từ đó sẽ phân bổ doanh số xuống cho từng cá nhân ra sao. Để đạt được doanh số của công ty, bộ phận chăm sóc khách hàng cần thực hiện các mục tiêu nào? Từ đó muc tiêu sẽ phân bổ xuống cho từng nhân viên chăm sóc khách hàng. Chúng tôi gọi tính năng thể hiện sự liên kết của các mục tiêu này là Bản đồ mục tiêu.
Hiển thị số liệu một cách trực quan giúp nhà quản lý có số liệu tức thời từ cấp độ doanh nghiệp xuống từng bộ phận, cá nhân ở dưới. Qua đó giám sát được kết quả hoàn thành KPI của tổ chức, từng phòng ban, từng cá nhân.
Tích hợp với chức năng đánh giá  của hệ thống cho phép nhà quản lý đánh giá được bộ phận, nhân viên có đạt được chỉ tiêu hay không. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng và các chế độ chính sách khác. Đây chính là thành phần lương P3 (Performance - Lương theo hiệu quả) trong trả lương 3P (Position - Person - Performance).
Là số liệu đầu vào cho module phân tích, trên cơ sở số liệu KPI theo thời gian, nhà lãnh đạo/quản lý có thể nhìn được mối tương quan giữa các số liệu, ví dụ sự liên hệ giữa doanh số với số lượng nhân viên.

Để hiểu rõ hơn về KPI, quí vị có thể tham khảo thêm các bài Định nghĩa KPI, Những sai lầm cần tránh khi thiết lập KPI, Các bước triển khai KPI.

03 bước giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất theo phương pháp quản trị mục tiêu MBO

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCnăng lực, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí