Theo sát không chỉ một cá nhân

Không chỉ cấp công cụ xem giám sát, hỗ trợ đối với từng cá nhân, iHCM còn cung cấp công cụ để theo sát kết quả làm việc của một nhóm nhân viên. Thông thường để xem kết quả kinh doanh của một nhóm nhân viên, ví dụ như nhóm nhân viên bán lẻ, nhà quản lý thường xem bảng mục tiêu, công việc của trưởng phòng bán lẻ và tất cả các nhân viên trong phòng bán lẻ, công cụ này rất hữu ích cho nhà quản lý khi muốn theo sát công việc của cả nhóm.

iHCM cung cấp cho nhà quản lý góc nhìn theo cả nhóm nhân viên theo nhiều chiều:

1. Theo dạng Kanban

Bảng mục tiêu cá nhân trong iHCM

Mục tiêu

 • Tổng % hoàn thành.
 • Trạng thái tiến độ.
 • Mức độ hoàn thành.
 • Số lượng mục tiêu.

Trên màn hình mục tiêu Kanban, nhà quản lý có thể giám sát việc hoàn thành mục tiêu của nhiều nhân viên, mục tiêu mỗi nhân viên được thể hiện trên một dòng dưới dạng thẻ, thông tin mục tiêu được thể hiện ngay trong thẻ.

Bảng công việc cá nhân trong iHCM

Công việc 

 • Số lượng công việc.
 • Số giờ thực hiện.
 • Trạng thái tiến độ.
 • Mức độ hoàn thành.
 • Mức độ quan trọng.

Tương tự như trên, các công việc của nhiều nhân viên được thể hiện trong các thẻ, công việc của mỗi nhận viên được hiển thị trên một dòng. Như vậy, chỉ cần nhì qua bảng này, nhà quản lý có thể xác định được ngay những công việc liên quan tới từng cá nhân mà mình cần tập trung theo sát trước khi xem chi tiết từng công việc của nhân viên dưới quyền.

 

2.Theo dạng lịch

Bảng mục tiêu nhóm theo dạng lịch iHCM

Mục tiêu

 • Tổng % hoàn thành
 • Trạng thái tiến độ: Quá hạn, nguy cấp, cảnh báo, cần chú ý, đúng tiến độ hoàn thành
 • Xem mục tiêu theo từng ngày, tuần, tháng, quý, năm
 • Đặt lịch nhắc nhở cho từng mục tiêu

Với cách nhìn mục tiêu theo dạng lịch sẽ giúp nhà lãnh đạo theo dõi cả nhóm dễ dàng theo thời gian, để từ đó có những điều chỉnh mục tiêu phù hợp cho từng nhân viên.

 

Bảng công việc nhóm theo dạng lịch iHCM

Công việc

 • Số lượng công việc
 • Số giờ thực hiện
 • Trạng thái tiến độ
 • Mức độ hoàn thành
 • Mức độ quan trọng
 • Người phối hợp thực hiện công việc
 • Xem công việc theo từng ngày, tuần, tháng, quý, năm
 • Đặt lịch nhắc nhở cho từng công việc

Với dạng lịch công việc nhóm sẽ giúp nhà lãnh đạo, quản lý, hay chính bản thân nhân viên sẽ xem xét công việc dễ dàng hơn khi có nhiều lựa chọn cho nhiều cách nhìn công việc.

 

iHCM được thiết kế tối ưu cho màn hình chạm của máy di động

Thiết kế tối ưu cho màn hình chạm

Được thiết kế tối ưu cho màn hình chạm, người sử dụng có thể kéo và thả các thẻ Kanban trên màn hình để tương tác với hệ thống một cách nhanh chóng, thân thiện và thuận tiện nhất. Tính năng này đặc biệt hữu ích, tiết kiệm thời gian cho các nhà quản lý sử dụng thiết bị di động tablet (Như iPad, Galaxy Notes,...) cũng như các máy tính di động có hỗ trợ màn hình chạm.

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí