Không chỉ giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống mục tiêu và đánh giá nhân viên theo cách thông thường, iHCM còn hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập mục tiêu và đánh giá theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scoredcard - BSC).

iHCM giúp tổ chức tùy biến bảng mục tiêu toàn doanh nghiệp theo thẻ điểm cân bằng, mục tiêu của doanh nghiệp được chia làm 4 nhóm:

• Tài chính
• Qui trình nội bộ
• Mức độ thỏa mãn khách hàng
• Đào tạo và phát triển con người

Cùng với việc thiết lập, kết quả đánh giá cũng tự động được điều chỉnh theo thẻ điểm cân bằng.

Đánh giá nhân viên theo thẻ điểm cân bằng

Việc sử dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá giúp phân loại và hệ thống hóa mục tiêu của từng cá nhân trên cơ sở hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp, qua đó giúp nhân viên phát triển toàn diện.

Để hiểu rõ thêm về thẻ điểm cân bằng, quý vị có thể tham khảo thêm tại đây.

Thiết lập mục tiêu và đánh giá theo thẻ điểm cân bằng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đi đúng hướng theo chiến lược đặt ra

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCnăng lực, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí