Không chỉ giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống mục tiêu và đánh giá nhân viên theo cách thông thường, iHCM còn hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập mục tiêu và đánh giá theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scoredcard - BSC).

iHCM giúp tổ chức tùy biến bảng mục tiêu toàn doanh nghiệp theo thẻ điểm cân bằng, mục tiêu của doanh nghiệp được chia làm 4 nhóm:

  • • Tài chính
  • • Qui trình nội bộ
  • • Mức độ thỏa mãn khách hàng
  • • Đào tạo và phát triển con người

Cùng với việc thiết lập, kết quả đánh giá cũng tự động được điều chỉnh theo thẻ điểm cân bằng.

Đánh giá nhân viên theo thẻ điểm cân bằng

Việc sử dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá giúp phân loại và hệ thống hóa mục tiêu của từng cá nhân trên cơ sở hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp, qua đó giúp nhân viên phát triển toàn diện.

Để hiểu rõ thêm về thẻ điểm cân bằng, quý vị có thể tham khảo thêm tại đây.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí