Không chỉ giúp thiết lập mục tiêu thông thường, iHCM còn có thể giúp tổ chức hoạch định, thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scoredcard - BSC) nhằm giúp doanh nghiệp/tổ chức phát triển bền vững, đi đúng hướng theo chiến lược đã đặt ra.

Thẻ điểm cân bằng trong iHCM

Với việc tùy biến bảng mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng, mục tiêu của doanh nghiệp cũng như cá nhân được chia làm 4 nhóm:

  • • Tài chính.
  • • Qui trình nội bộ.
  • • Mức độ thỏa mãn khách hàng.
  • • Đào tạo và phát triển con người.

Sau giai đoạn thiết lập mục tiêu theo Thẻ điểm cân bằng, iHCM giúp tổ chức theo sát mục tiêu và cuối cùng là đánh giá từng nhân viên, bộ phận theo cách thức phân nhóm của thẻ điểm cân bằng.

Để tìm hiểu thêm về Thẻ điểm cân bằng BSC, quý vị có thể xem tại đây.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí