Giao mục tiêu, công việc xuống cho bộ phận, nhân viên chưa đảm bảo mục tiêu sẽ đạt được. Vì vậy trong quá trình thực hiện nhà quản lý phải theo dõi tiến độ, phát hiện những khó khăn, hỗ trợ và phối hợp kịp thời với nhân viên để đạt được kết quả.

Nghiên cứu cho thấy Cộng tác trong Công việc đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất

500
Tỷ $
 

"Là tổng số tiền các doanh nghiệp bị thiệt hại hàng năm vì 70% nhân viên không tập trung và không hợp tác trong công việc."-- Theo Gallup --

50%
 

"Nhân viên không hài lòng với công việc vì không tìm được gắn kết với công việc và đồng nghiệp."-- Theo Conference Board --

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giám sát, cộng tác, hỗ trợ nhân viên nâng cao hiệu quả công việc; iHCM được xây dựng với các chức năng:

Giám sát mục tiêu cá nhân

• Giám sát mục tiêu, công việc của từng cá nhân.

Nhà quản lý có thể theo sát chi tiết mục tiêu, công việc của nhân viên dưới quyền, iHCM giúp nhà quản lý xem thông tin dưới dạng bảng, lịch làm việc, dạng chi tiết. Bằng các công cụ trực quan, hệ thống giúp người dùng cách nhìn tổng thể cho tới chi tiết mục tiêu, công việc của cấp dưới, qua đó giúp ra quyết định một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Giám sát mục tiêu nhóm iHCM

 

• Không chỉ giám sát mục tiêu, công việc của một cá nhân đơn lẻ, iHCM còn là công cụ giám sát cả nhóm nhân viên dưới quyền. Một quản lý tốt không thể là một người mà nhân viên có kết quả làm việc kém, do đó để đánh giá một quản lý cấp trung, nhà quản lý cấp cao không chỉ cần biết quản lý cấp trung đang đạt được kết quả gì mà còn là cả nhóm nhân viên cấp dưới của họ đang đạt được kết quả ra sao.

 

Tương tác hỗ trợ

Tương tác hỗ trợ nhau để đạt được mục tiêu.

Nhân viên hoàn thành mục tiêu, công việc giúp nhà quản lý, bộ phận hoàn thành mục tiêu, công việc được giao. Để đạt được mục tiêu chung, thì mọi cá nhân có liên quan cần phải cùng nhau cộng tác. iHCM giúp những người có liên quan tương tác theo thời gian thực qua email cũng như qua thiết bị di động, thông tin được lưu lại dưới dạng tiến trình như mạng xã hội.

 
 

Biểu đồ KPI - iHCM

Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh quan trọng (KPI) theo quy trình, theo dõi và phân tích số liệu một cách trực quan.

Các mục tiêu có khả năng đo lường và có tính chu kỳ được thể hiện ngay trên iHCM dưới dạng bảng cũng như đồ thị một cách trực quan, nhà quản lý qua đó có cách nhìn tổng thể về các chỉ số KPI có liên quan tới từng cá nhân, từng bộ phận.

Giám sát mục tiêu cá nhân - iHCM

• Cung cấp các công cụ hỗ trợ như lịch, thông báo nhắc việc, ghi chú giúp nâng cao tính tương tác và tăng năng suất lao động.

Bằng các công cụ gọn nhẹ, đơn giản, tích hợp với outlook, email, thiết bị di động, iHCM giúp mọi người làm việc theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí