Điều 1. Các thuật ngữ

- Thỏa thuận: Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên trang này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”, “Thỏa thuận này”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Ứng dụng Toàn Cầu (sau đây viết tắt là “Hyperlogy”, “Chúng tôi” hoặc “Của Chúng tôi”) với “Bạn” - chủ thể đăng ký, sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web www.ihcm.vn và các trang web có liên quan (sau đây viết tắt là “Bạn”, “Người đăng ký” hoặc “Khách hàng”). Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện để quản lý các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng (sau đây gọi tắt là “Đơn đặt hàng” hoặc “Đơn hàng”) theo Thỏa thuận này.
- Hệ thống iHCM: (Sau đây được gọi tắt là “iHCM”) Bao gồm các chức năng về quản trị nhân lực, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ đối tác. Hệ thống được quản lý và bảo mật cao trên nền tảng Điện toán đám mây.
- Thuê bao: Là việc sử dụng “Hệ thống iHCM” theo hình thức trả phí hàng năm.
- Giờ làm việc: Là khoảng thời gian từ 8h sáng đến 12h trưa và 1h30 chiều tới 5h30 chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6, không bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định của nhà nước.
- Tài khoản đặc quyền: Là tài khoản quản trị đầu tiên được Hyperlogy bàn giao cho khách hàng sử dụng, quyền quản trị của tài khoản này tồn tại từ lúc bắt đầu kích hoạt dịch vụ cho tới lúc kết thúc sử dụng dịch vụ.
- Phần mềm của Hyperlogy: có nghĩa là bất kỳ phần mềm, ứng dụng hoặc công cụ nào mà Hyperlogy cung cấp cho Bạn để tải xuống, đặc biệt nhằm mục đích tạo điều kiện cho Bạn truy cập, vận hành và/hoặc sử dụng với Dịch vụ.
- Tài liệu Chương trình: đề cập đến hướng dẫn sử dụng, cửa sổ trợ giúp, các tệp bổ trợ cho Dịch vụ và bất kỳ Phần mềm nào của Hyperlogy.
- Nội dung của Bên Thứ ba: có nghĩa là tất cả các phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, ảnh chụp và các nội dung và tài liệu khác dưới bất kỳ dạng nào được lấy hoặc được lấy từ các nguồn bên thứ ba bên ngoài Hyperlogy mà Bạn có thể truy cập thông qua Dịch vụ, hoặc kết hợp với việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Ví dụ về Nội dung Bên Thứ ba bao gồm các nguồn cấp dữ liệu từ các dịch vụ mạng xã hội, nguồn cấp dữ liệu rss từ các bài đăng trên blog, các chợ và thư viện dữ liệu của Hyperlogy, từ điển và dữ liệu tiếp thị. Nội dung của bên thứ ba bao gồm các tài liệu có nguồn gốc từ bên thứ ba được truy cập hoặc thu được bằng cách sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ công cụ nào do Hyperlogy cung cấp.
- Người dùng: đối với Dịch vụ, có nghĩa là những nhân viên, nhà thầu và người dùng cuối, có thể nói là được Bạn cho phép hoặc Bạn cho phép thay mặt sử dụng Dịch vụ theo Hợp đồng này và/hoặc Đơn hàng của Bạn. Đối với Dịch vụ được thiết kế đặc biệt để cho phép khách hàng, đại lý, khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên thứ ba khác truy cập Dịch vụ để tương tác với Bạn, các bên thứ ba đó sẽ được coi là “Người dùng” tùy thuộc vào các điều khoản của Thỏa thuận này và Đơn hàng của Bạn.
- Nội dung của Bạn: (hay “Nội dung của Khách hàng”, “Nội dung Khách hàng”): có nghĩa là tất cả các phần mềm, dữ liệu (bao gồm Dữ liệu cá nhân được mô tả trong Thỏa thuận này), văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, không phải của Hyperlogy hoặc các ứng dụng của bên thứ ba, và các nội dung và tài liệu khác dưới bất kỳ hình thức nào do Bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào của bạn cung cấp được lưu trữ trong hoặc chạy trên hoặc thông qua Dịch vụ. Các dịch vụ theo Hợp đồng này, Phần mềm của Hyperlogy, các sản phẩm và dịch vụ khác của Hyperlogy và sở hữu trí tuệ của Hyperlogy, và tất cả các sản phẩm phái sinh của nó, không nằm trong ý nghĩa của thuật ngữ “Nội dung”. Nội dung của Bạn bao gồm bất kỳ Nội dung Bên Thứ ba nào được Bạn đưa vào Dịch vụ bằng việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ công cụ nào do Hyperlogy cung cấp.

Điều 2. Sử dụng dịch vụ

- Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ được liệt kê trong Đơn hàng của Bạn (“Dịch vụ”) theo Thỏa thuận này và đơn đặt hàng của Bạn. Trừ khi được mô tả khác đi trong Thỏa thuận này hoặc trong đơn đặt hàng của Bạn, quyền của Bạn là không độc quyền, toàn cầu và giới hạn để sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian được định rõ trong đơn đặt hàng của Bạn trừ khi nó bị kết thúc sớm hơn phù hợp với điều khoản này hoặc đơn đặt hàng (“Thời gian Dịch vụ”), chỉ sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ nội bộ của Bạn. Bạn có thể cho phép người sử dụng của Bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích này và Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ của họ với Thỏa thuận này và đơn đặt hàng của Bạn.
- Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký; Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của bên đăng ký trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác. Hyperlogy có quyền từ chối phục vụ, xóa Nội dung của Bạn mà không phải bồi hoàn trong những trường hợp thông tin đăng ký không chính xác vì bất kỳ lý do gì. Hyperlogy khuyến nghị người đăng ký sử dụng hộp thư điện tử chính thức của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký, tốt nhất là sử dụng hộp thư với tên miền chính thức của doanh nghiệp/tổ chức, tránh sử dụng các hộp thư đăng ký miễn phí (như gmail, yahoo,...). Hyperlogy tôn trọng và bảo vệ các thông tin của người đăng ký.
- Bạn không được và không được gây ra hoặc cho phép người khác: (a) sử dụng Dịch vụ để quấy rối bất kỳ người nào; gây thiệt hại hoặc thương tích cho bất kỳ người hoặc tài sản nào; xuất bản bất kỳ tài liệu nào là giả mạo, phỉ báng, quấy rối hoặc khiêu dâm; vi phạm quyền riêng tư; thúc đẩy sự cuồng tín, phân biệt chủng tộc, hận thù hoặc gây tổn hại; gửi e-mail hàng loạt không được yêu cầu, thư rác, thư quảng cáo hoặc thư đề nghị phát tán; vi phạm quyền sở hữu; hoặc vi phạm các luật, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành; (b) thực hiện hoặc tiết lộ bất kỳ đánh giá chất lượng sản phẩm tương đồng, kiểm thử tính sẵn sàng hoặc hiệu suất nào của Dịch vụ; hoặc (c) thực hiện hoặc tiết lộ việc phát hiện mạng, nhận dạng cổng và dịch vụ, quét lỗ hổng, phá mật khẩu, truy cập từ xa hoặc thử nghiệm xâm nhập Dịch vụ. Ngoài các quyền khác mà chúng tôi có trong Thỏa thuận này và Đơn hàng của Bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động khắc phục nếu Chính sách Sử dụng được Chấp nhận bị vi phạm và hành động khắc phục đó có thể bao gồm việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm chính sách.

2.1. Dùng thử/Dùng miễn phí
- Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Bạn liên quan tới việc dùng thử/dùng miễn phí.
- Khi Bạn đăng ký sử dụng thử dịch vụ iHCM và được sự đồng ý của Hyperlogy, Hyperlogy sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho tới khi:
+ Hết thời gian dùng thử.
+ Khách hàng chính thức chuyển sang sử dụng dịch vụ có tính phí của Hyperlogy.
- Khi hết hạn dùng thử mà Bạn không chuyển sang hình thức thuê bao, dữ liệu dùng thử của Bạn có thể bị xóa khỏi hệ thống.
- Khi Bạn đăng ký sử dụng phiên bản miễn phí và được kích hoạt, phiên bản miễn phí được duy trì vĩnh viễn cho tới khi:
+ Bạn không có bất kỳ hành động gì sử dụng dịch vụ trong thời gian 30 ngày. Trong trường hợp này Hyperlogy có thể xóa dữ liệu khỏi hệ thống.
+ Bạn thanh toán tiền dịch vụ và nâng cấp lên các phiên bản tính phí. Trong trường hợp này, dữ liệu của Bạn tiếp tục được giữ và chuyển lên để sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao ở phiên bản có phí.

2.2. Hết hạn sử dụng dịch vụ
- Dữ liệu, nội dung của Bạn có thể được xóa khỏi hệ thống sau 30 ngày kể từ khi hết hạn sử dụng dịch vụ, trước khi được xóa khỏi hệ thống, Hyperlogy có thể thông báo cho Bạn biết.
- Bảo mật Nội dung của Bạn vẫn còn nằm trên hệ thống trong trường hợp này tuân thủ các điều khoản khác có trong “Thỏa thuận” này.

2.3. Quản lý tài khoản, bàn giao và quản lý tài sản
- Bạn sẽ được cấp tài khoản (account) tương ứng với nội dung đăng ký trong Phiếu thông tin doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ.
- Bạn cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng phần mềm không vi phạm Thỏa thuận này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử dụng do mình quản lý.
- Bạn chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo khuyến cáo của Hyperlogy để tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm.
- Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Hyperlogy, Bạn có trách nhiệm thiết lập hoặc thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên sử dụng hệ thống và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tất cả các tài khoản của mình.
- Bạn đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ.
- Hyperlogy cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:
+ Theo yêu cầu của Khách hàng.
+ Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Hyperlogy có thể sẽ thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy nếu như việc đó không trái với các qui định của pháp luật.

2.4. Quản lý tài khoản đặc quyền và thông tin liên lạc
- Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thay đổi các thông tin liên quan tới tài khoản đặc quyền, thông tin liên lạc cũng như tác động khác liên quan tới tài khoản đặc quyền, khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho Hyperlogy yêu cầu có xác thực pháp lý được công nhận bởi pháp luật Việt Nam.
- Sau khi nhận được yêu cầu ở trên, Hyperlogy sẽ thực hiện yêu cầu và thông báo lại cho khách hàng.

2.5. Chuyển nhượng
Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc cung cấp hoặc chuyển giao Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền lợi nào đối với Dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

Điều 3. Phí dịch vụ và thanh toán 

- Tất cả các khoản phải trả cần được thanh toán trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày lập hoá đơn, ngày đặt hàng, ngày ký hợp đồng, ngày kích hoạt dịch vụ tùy theo điều kiện nào đến trước trừ khi trong Hợp đồng/Đơn đặt hàng có qui định khác. Khi đã đặt, Đơn đặt hàng của Bạn không thể hủy và các khoản tiền không thể hoàn lại. Bạn sẽ thanh toán bất kỳ khoản thuế mua hàng, giá trị gia tăng hay các loại thuế tương tự khác do luật áp dụng mà chúng tôi phải trả dựa trên Dịch vụ mà Bạn đã đặt hàng, ngoại trừ thuế dựa trên thu nhập của chúng tôi. Phí cho các Dịch vụ được liệt kê trong một đơn đặt hàng không bao gồm thuế và các chi phí khác nếu có (phí thanh toán thẻ, phí ngân hàng).
- Phí dịch vụ bao gồm:
+ Phí kích hoạt được tính một lần duy nhất khi khởi tạo hệ thống. Phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
+ Phí sử dụng được tính theo thời gian sử dụng và một số tham số khác có trong báo giá.
- Hàng năm Bạn có trách nhiệm thanh toán cho Hyperlogy đúng số tiền và đúng hạn theo quy định trong trường hợp hợp đồng được tái tục.
- Khách hàng có quyền lựa chọn phương thức, hình thức thanh toán và thời hạn sử dụng Dịch vụ theo các cách thức đã được cung cấp theo báo giá, Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng.
- Hyperlogy chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ iHCM cho khách hàng theo hình thức thuê bao trả tiền hàng năm.
- Nếu Bạn vượt quá số lượng Dịch vụ được đặt hàng, thì Bạn phải nhanh chóng mua và thanh toán phí cho số lượng vượt quá.
- Bạn hiểu rằng Bạn có thể nhận được nhiều hóa đơn cho các Dịch vụ đã đặt. Hóa đơn sẽ được gửi cho Bạn tương ứng với đơn hàng bạn mua.

Điều 4. Bảo mật/An toàn thông tin và hỗ trợ

Hyperlogy cam kết thực hiện các chính sách bảo mật và vận hành sau:
- Thực hiện những biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001. Trong tình huống có sự cố thất thoát thông tin, Hyperlogy sẽ xác định tính nghiêm trọng và có ứng phó với tình huống này, đồng thời có các biện pháp kỹ thuật, phi kỹ thuật để khôi phục tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng của môi trường dịch vụ, các bước xử lý nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.
- Không được phép tiết lộ dữ liệu riêng của khách hàng ngoại trừ theo yêu cầu của Pháp luật. Dữ liệu có thể được sử dụng cho mục đích thống kê, hỗ trợ khách hàng.
- Dữ liệu riêng của khách hàng được mã hóa trên đường truyền theo tiêu chuẩn SSL/TLS, với mức độ khó của khóa công khai tối thiểu tương đương với thuật toán RSA độ dài khóa 2048 bit.
- Có trách nhiệm bảo đảm bí mật Nội dung của Khách hàng. Chúng tôi có thể thông báo cho Khách hàng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
- Dữ liệu khách hàng được sao lưu hàng ngày.
- Hoàn thiện các tính năng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Có trách nhiệm hỗ trợ tài khoản đặc quyền của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng iHCM. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng iHCM, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác; đồng thời khách hàng sử dụng các phiên bản có tính phí và thanh toán theo đúng thỏa thuận. Tất cả các công việc này được thực hiện trong giờ làm việc.
- Có trách nhiệm khắc phục sự cố hệ thống.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ phần mềm ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống.

Điều 5. Các quyền và hạn chế sở hữu

 - Bạn hoặc người cấp phép của bạn giữ lại tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Nội dung của Bạn. Chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi giữ lại tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Dịch vụ, các sản phẩm phái sinh của nó, và bất cứ thứ gì được phát triển hoặc cung cấp bởi hoặc thay mặt cho chúng tôi theo Hợp đồng này.
- Bạn có thể truy cập Nội dung Bên Thứ ba thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng của bạn, tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Nội dung của bên thứ ba và việc sử dụng nội dung đó được điều chỉnh bởi các điều khoản riêng của bên thứ ba giữa Bạn và bên thứ ba.
- Bạn cấp cho chúng tôi quyền lưu trữ, sử dụng (cho mục đích thống kê, hỗ trợ ), xử lý, hiển thị và truyền tải Nội dung của Bạn để cung cấp Dịch vụ theo và phù hợp với Thỏa thuận này và với Đơn hàng của Bạn. Bạn có trách nhiệm thuộc về mình đối với tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, tính hợp pháp, độ tin cậy và sự phù hợp của Nội dung của Bạn và đối với việc có tất cả các quyền liên quan đến Nội dung của Bạn mà Hyperlogy đã yêu cầu để thực hiện Dịch vụ.
- Bạn không được và không được gây ra hoặc cho phép người khác: (a) sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, tháo rời, dịch ngược, kỹ thuật đảo ngược, tái sản xuất, tái xuất bản bản tải xuống hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm cả cấu trúc dữ liệu hoặc các tài liệu tương tự được sinh ra bởi các chương trình); (b) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ để xây dựng hoặc hỗ trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, các sản phẩm hoặc dịch vụ có tính cạnh tranh với Hyperlogy; hoặc (c) cấp phép, bán, chuyển nhượng, giao, phân phối, thuê ngoài, cho phép chia sẻ thời gian hoặc sử dụng theo kiểu cung cấp dịch vụ, khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ được phép của Thỏa thuận này hoặc Đơn đặt hàng của Bạn.

Điều 6. Không tiết lộ

- Theo thoả thuận này, các bên có thể tiết lộ cho nhau thông tin bí mật (“Thông tin Bí mật”). Thông tin Bí mật sẽ giới hạn trong các điều khoản và giá cả theo Hợp đồng này và Đơn đặt hàng của bạn, Nội dung của Bạn lưu trú trong Dịch vụ và tất cả các thông tin được xác định rõ ràng là bí mật vào thời điểm tiết lộ.
- Thông tin Bí mật của một bên sẽ không bao gồm thông tin mà: (a) là hoặc trở thành một phần của phạm vi công cộng do không có hành động hoặc thiếu sót của bên kia; (b) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên kia trước khi tiết lộ và không được bên kia tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp từ bên tiết lộ; (c) được tiết lộ hợp pháp cho bên kia bởi bên thứ ba mà không có giới hạn về việc tiết lộ; hoặc (d) được phát triển độc lập bởi bên kia.
- Mỗi bên đồng ý không tiết lộ Thông tin Bí mật của bên kia cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày bên tiết lộ thông tin bí mật tiết lộ cho bên nhận trừ khi Đơn hàng, Hợp đồng hay các tài liệu khác hai bên ký có điều khoản quy định khác; tuy nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ tính bảo mật của Nội dung của Bạn lưu trú trong Dịch vụ trong suốt khoảng thời gian thông tin đó lưu trú trong Dịch vụ. Mỗi bên chỉ được phép tiết lộ Thông tin bí mật cho những nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ được yêu cầu bảo vệ nó khỏi việc tiết lộ trái phép theo cách không kém tính bảo vệ so với yêu cầu theo Thỏa thuận này và mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia trong bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc cho một thực thể chính phủ theo yêu cầu của luật pháp. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính bảo mật của Nội dung của Bạn lưu trú trong Dịch vụ theo các quy định bảo mật của Hyperlogy được định nghĩa như một phần của “Thỏa thuận” áp dụng cho Đơn hàng của Bạn.

Điều 7. Bảo vệ nội dung của Bạn

- Hyperlogy sẽ bảo vệ Nội dung của Bạn, xác định các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý, kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ khác áp dụng cho Nội dung của Bạn lưu trú trong Dịch vụ và mô tả các khía cạnh khác của quản lý hệ thống áp dụng cho Dịch vụ. Chúng tôi và các đơn vị con của chúng tôi có thể thực hiện một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ (ví dụ: quản trị, bảo trì, hỗ trợ, khôi phục thảm họa, xử lý dữ liệu, v.v ...) từ các khu vực và/hoặc thông qua việc sử dụng các nhà thầu phụ, trên toàn thế giới.
- Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào, và hậu quả của các lỗ hổng đó, phát sinh từ Nội dung của Bạn, bao gồm bất kỳ virus, trojan, sâu hay các thủ tục lập trình độc hại khác chứa trong Nội dung của Bạn hoặc từ việc bạn sử dụng Dịch vụ theo cách thức không phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn có thể tiết lộ hoặc chuyển Nội dung của Bạn cho bên thứ ba và khi tiết lộ hoặc chuyển giao, chúng tôi sẽ không còn chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc bí mật của nội dung đó bên ngoài Hyperlogy.
- Nội dung của Bạn không được bao gồm bất kỳ dữ liệu sức khỏe, thẻ thanh toán hoặc dữ liệu nhạy cảm tương tự mà áp đặt các nghĩa vụ bảo mật dữ liệu cụ thể hoặc nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu đối với việc xử lý dữ liệu đó.

Điều 8. Các đảm bảo, tuyên bố phủ nhận và biện pháp khắc phục giới hạn

- Mỗi bên tuyên bố rằng việc tham gia vào Thỏa thuận này là hợp lệ và mình có năng lực và quyền hạn để làm như vậy. Chúng tôi đảm bảo rằng trong suốt Thời kỳ dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện Dịch vụ bằng sự chăm sóc và kỹ năng hợp lý về thương mại. Nếu Dịch vụ được cung cấp cho Bạn không được thực hiện như đã được bảo đảm, Bạn phải nhanh chóng cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản mô tả sự thiếu sót trong Dịch vụ (bao gồm, nếu có thể, số yêu cầu dịch vụ thông báo cho chúng tôi về sự thiếu sót trong Dịch vụ).
- CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN KHÔNG BỊ LỖI HOẶC KHÔNG GIÁN ĐOẠN, RẰNG CHÚNG TÔI SẼ SỬA TẤT CẢ CÁC LỖI DỊCH VỤ, HOẶC RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KÌ VẤN ĐỀ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN, VẬN HÀNH HOẶC BẢO MẬT CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH TỪ NỘI DUNG CỦA BẠN HOẶC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC BÊN THỨ BA CUNG CẤP.
- ĐỐI VỚI BẤT KỲ VI PHẠM NÀO VỀ CAM KẾT DỊCH VỤ, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ BÁO VÀ PHỐI HỢP CÙNG CHÚNG TÔI KHẮC PHỤC, GIẢI QUYẾT THIẾU SÓT ĐỂ HOÀN THIỆN DỊCH VỤ. NẾU NHƯ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT PHẦN TRỌNG YẾU CỦA VẤN ĐỀ THEO CÁCH HỢP LÝ VỀ MẶT THƯƠNG MẠI, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ KẾT THÚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ THIẾU SÓT, CHÚNG TÔI SẼ HOÀN TIỀN DỊCH VỤ MÀ KHÁCH HÀNG CHƯA SỬ DỤNG TÍNH TỪ NGÀY KHÁCH HÀNG KẾT THÚC DỊCH VỤ.
- TRONG PHẠM VI KHÔNG BỊ CẤM BỞI LUẬT PHÁP, NHỮNG BẢO ĐẢM NÀY LÀ DUY NHẤT VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH NÀO KHÁC KỂ CẢ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG, HỆ THỐNG, MẠNG, MÔI TRƯỜNG HOẶC KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Điều 9. Luật áp dụng, thông báo và giải quyết tranh chấp

9.1. Luật áp dụng
Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

9.2. Thông báo
- Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu theo Thỏa thuận này phải được cung cấp cho bên kia bằng văn bản. Nếu Bạn có tranh chấp pháp lý với chúng tôi hoặc nếu Bạn muốn cung cấp thông báo theo Mục bồi thường của Thỏa thuận này, hoặc nếu Bạn bị mất khả năng thanh toán hoặc các thủ tục tố tụng tương tự khác, Bạn cần nhanh chóng gửi thông báo bằng văn bản cho: Hyperlogy Corporation, địa chỉ Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Khu N05, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Chúng tôi có thể cung cấp thông báo áp dụng cho khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua cổng thông tin của Hyperlogy cho Dịch vụ và các thông báo cụ thể của Bạn bằng thư điện tử tới địa chỉ email của bạn trên hồ sơ thông tin tài khoản của chúng tôi hoặc bằng văn bản được gửi bằng thư đảm bảo hoặc bưu phẩm trả trước vào địa chỉ của bạn ghi trong thông tin tài khoản của chúng tôi.

9.3. Giải quyết tranh chấp
- Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách Hàng được khuyến khích liên lạc và hợp tác với bộ phận hỗ trợ của Hyperlogy để giải quyết.
- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trước hết trên cơ sở thương lượng giữa Các Bên. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng, Người dùng và Hyperlogy đồng ý chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ Thỏa thuận này, trừ trường hợp ghi tại Điều 9.4.

9.4. Phá hoại nghiêm trọng
Các hành vi sau đây được xem là hành vi phá hoại nghiêm trọng đối với sản phẩm, dịch vụ của Hyperlogy: (a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của Hyperlogy; (b) Cố ý cản trở hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm); (c) Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho Dịch vụ của Hyperlogy; (d) Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hoạt động của hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các trang web hợp pháp trên hệ thống; (e) Dịch ngược mã nguồn, tìm cách can thiệp vào cơ chế hoạt động của bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ.
Nếu Bạn có các hành vi phá hoại nghiêm trọng thì biện pháp duy nhất là Bạn phải dừng ngay tức thì các hành vi đó đồng thời công khai xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện bồi thường các thiệt hại đã gây ra đối với Hyperlogy. Hai bên có thể giải quyết thông qua thương lượng hoặc Hyperlogy có quyền đưa vấn đề nêu trên ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Bên có lỗi sẽ phải chịu mọi chi phí hợp lý, phù hợp với các điều khoản ghi tại đây để giải quyết vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí giám định, phí thuê chuyên gia tư vấn.

Điều 10. Giới hạn trách nhiệm

- TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MỘT TRONG HAI BÊN HOẶC CHI NHÁNH CỦA NÓ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ TÍNH GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ, BIẾN CỐ ĐẶC BIỆT, HÌNH PHẠT HOẶC ĐIỂN HÌNH, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT DOANH THU, LỢI NHUẬN (KHÔNG BAO GỒM PHÍ THEO THỎA THUẬN NÀY), BÁN HÀNG, DỮ LIỆU, THIỆN CHÍ SỬ DỤNG DỮ LIỆU HOẶC UY TÍN.
- TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA HYPERLOGY VÀ CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY, DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM, HAY VẤN ĐỀ KHÁC, KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN THỰC TRẢ CHO CÁC DỊCH VỤ THEO ĐƠN HÀNG LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG NGAY TRƯỚC SỰ KIỆN PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG ĐÓ.

Điều 11. Miễn trách nhiệm

Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Hyperlogy, các pháp nhân phụ thuộc của Hyperlogy và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng sử dụng iHCM của Hyperlogy hoặc Khách hàng vi phạm Thỏa thuận.

Điều 12. Thời hạn và chấm dứt

 - Thỏa thuận này có giá trị đối với Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng mà Thỏa thuận này đi kèm.
- Dịch vụ sẽ được cung cấp cho Chu kỳ Dịch vụ được xác định theo Hợp đồng, Đơn đặt hàng của bạn. Chu kỳ Dịch vụ của sẽ tự động được gia hạn thêm một Chu kỳ Dịch vụ bổ sung với cùng khoảng thời gian trừ khi (i) Bạn cung cấp cho Hyperlogy thông báo bằng văn bản chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày kết thúc Chu kỳ các Dịch vụ hiện hành về ý định không tái tục Dịch vụ của Bạn hoặc (ii) Hyperlogy cung cấp cho Bạn một thông báo bằng văn bản không muộn hơn chín mươi (90) ngày trước khi kết thúc Chu kỳ Dịch vụ hiện hành về ý định không làm tái tục các Dịch vụ đó.
- Chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Bạn hoặc Người dùng của Bạn nếu chúng tôi tin rằng (a) có mối đe dọa đáng kể đối với tính năng, bảo mật, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc ứng dụng nào trong Dịch vụ; (b) Bạn hoặc Người dùng của Bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ để thực hiện hành vi bất hợp pháp; hoặc (c) có vi phạm Chính sách Sử dụng được Chấp nhận. Khi được phép một cách hợp lý, hợp lệ và hợp pháp, chúng tôi có thể sẽ thông báo trước cho Bạn về bất kỳ sự tạm ngưng nào như vậy. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thiết lập lại Dịch vụ một cách nhanh chóng sau khi chúng tôi xác định rằng vấn đề gây ra việc tạm ngưng đã được giải quyết. Trong bất kỳ thời gian tạm ngưng nào, chúng tôi sẽ cung cấp sẵn sàng cho bạn các Nội dung của Bạn (như đã tồn tại tại thời điểm tạm ngưng). Bất kỳ việc tạm ngưng theo khoản này sẽ không loại trừ Bạn khỏi nghĩa vụ thanh toán theo Thỏa thuận này.
- Nếu Bạn hoặc chúng tôi vi phạm một cách nghiêm trọng thời hạn của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ đơn đặt hàng nào và không sửa chữa sự vi phạm trong vòng 30 ngày kể từ ngày có văn bản cụ thể về vi phạm thì bên vi phạm sẽ bị lỗi và bên không vi phạm có thể chấm dứt đơn hàng mà vi phạm đã xảy ra. Nếu chúng tôi chấm dứt đơn hàng như đã nêu trong câu trên, bạn phải thanh toán trong vòng 30 ngày tất cả số tiền đã tích luỹ trước khi chấm dứt, cũng như tất cả các khoản tiền còn lại chưa thanh toán cho Dịch vụ theo đơn hàng đó cộng với các khoản thuế và chi phí liên quan. Trừ trường hợp không thanh toán phí, bên không vi phạm có thể đồng ý tùy ý gia hạn thời hạn 30 ngày trong thời gian bên vi phạm tiếp tục các biện pháp hợp lý để khắc phục sự vi phạm. Bạn đồng ý rằng nếu Bạn không tuân thủ thỏa thuận này, Bạn không thể sử dụng các Dịch vụ được đặt hàng.
- Trong thời gian không ít hơn 30 ngày sau khi kết thúc Chu kỳ Dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp Nội dung của Bạn (như đã tồn tại vào cuối của Chu kỳ Dịch vụ) sẵn sàng để Bạn truy xuất. Vào cuối khoảng thời gian 30 ngày như vậy và ngoại trừ khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc làm cho không thể tiếp cận bất kỳ Nội dung nào của bạn trong Dịch vụ.
- Các điều khoản có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thoả thuận này là các điều khoản liên quan đến giới hạn trách nhiệm pháp lý, bồi thường, thanh toán và các khoản khác theo bản chất tồn tại của chúng.

Điều 13. Nội dung, dịch vụ và các trang web của bên thứ ba

- Dịch vụ có thể cho phép Bạn liên kết tới, chuyển Nội dung của Bạn hoặc Nội dung của Bên thứ ba sang hoặc truy cập các trang web, nền tảng, nội dung, sản phẩm, dịch vụ và thông tin của bên thứ ba (“Các Dịch vụ của Bên Thứ ba”). Hyperlogy không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về Dịch vụ của Bên Thứ ba. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các điều khoản truy cập và sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và nếu Hyperlogy thay mặt bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba để tạo điều kiện cho việc thực hiện Dịch vụ, Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng, bao gồm thông qua mật khẩu, giấy uỷ nhiệm hoặc thẻ bài phát hành hoặc cung cấp theo cách khác cho Bạn, được phép bởi các điều khoản truy cập và sử dụng cho các dịch vụ đó.
- Nếu Bạn chuyển hoặc gây ra việc chuyển Nội dung của Bạn hoặc Nội dung Bên Thứ ba từ Dịch vụ sang Dịch vụ của Bên thứ ba hoặc sang địa điểm khác, việc chuyển giao đó tạo thành sự phân phối của Bạn chứ không phải bởi Hyperlogy.
- Bất kỳ Nội dung của Bên Thứ ba nào mà chúng tôi có thể truy cập đều được cung cấp trên cơ sở “như vốn có” và “như sẵn có” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm, và không có nghĩa vụ kiểm soát, giám sát hay sửa đổi Nội dung Bên Thứ Ba. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung Bên Thứ ba.
- Bạn thừa nhận rằng: (i) Bản chất, loại hình, chất lượng và tính sẵn có của Nội dung Bên Thứ ba có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong Chu kỳ Dịch vụ và (ii) các tính năng của Dịch vụ tương tác với các Dịch vụ của Bên Thứ ba như Facebook ™, YouTube ™ Và Twitter ™, vv, phụ thuộc vào sự sẵn có của giao diện lập trình ứng dụng (API) tương ứng của các bên thứ ba đó. Chúng tôi có thể cần phải cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi Dịch vụ theo Thỏa thuận này do sự thay đổi hoặc không thể có được Nội dung của bên thứ ba, các Dịch vụ Bên thứ ba hoặc các API. Nếu bên thứ ba ngừng cung cấp nội dung hoặc API của bên thứ ba cho các điều khoản hợp lý đối với Dịch vụ, căn cứ vào quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể ngừng cung cấp quyền truy cập vào Nội dung hoặc Dịch vụ bị ảnh hưởng của Bên Thứ ba mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn. Bất kỳ thay đổi nào đối với Nội dung và Dịch vụ hoặc các API của Bên Thứ ba, kể cả việc không có sẵn của chúng, trong suốt Chu kỳ Dịch vụ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng này hoặc theo đơn đặt hàng hiện hành, và Bạn sẽ không được hoàn trả, tín dụng hoặc bồi thường khác đối với bất kỳ thay đổi nào như vậy.

Điều 14. Quyền thay đổi điều khoản sử dụng

- Hyperlogy bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản, loại bỏ hoặc bổ sung các điều khoản mới mà không cần thông báo trước bất cứ lúc nào. Hyperlogy cũng bảo lưu quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần ứng dụng iHCM vào bất cứ lúc nào một cách thận trọng mà không cần thông báo trước, trong trường hợp này Hyperlogy sẽ hoàn lại tiền dịch vụ cho khách hàng tính từ lúc dịch vụ dừng cho tới khi kết thúc hợp đồng. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên tìm hiểu và cập nhật các điều khoản được công bố tại trang này.
- Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các sửa đổi với các điều khoản cũ; các sửa đổi, bổ sung được ưu tiên áp dụng.
- Các thay đổi có hiệu lực ngay tức thì kể từ khi được đăng ngoại trừ trường hợp Đơn đặt hàng có quy định hiệu lực khác với khoản này.

Điều 15. Thu thập thông tin, phân tích và phần mềm của Hyperlogy

15.1. Thông tin nhận dạng cá nhân
Trong quá trình sử dụng iHCM của Hyperlogy, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ website.

15.2. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân
- Khi Người dùng sử dụng iHCM (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người dùng sử dụng các trang web và thông tin mà trình duyệt gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet (IP) máy tính của Người dùng, loại trình duyệt, trang web Người dùng đã ghé thăm trước đó.
- Khi Người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
- Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể bằng cách lựa chọn trình duyệt hoặc ứng dụng để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người dùng truy cập vào. Nếu Người dùng không chấp nhận cookie, Người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web hoặc tất cả các tính năng của iHCM.

15.3. Theo dõi dịch vụ
Chúng tôi liên tục theo dõi các Dịch vụ để tạo điều kiện vận hành Dịch vụ của Hyperlogy; để giúp giải quyết yêu cầu dịch vụ của Bạn; để phát hiện và giải quyết các mối đe dọa đối với các chức năng, tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của Dịch vụ cũng như bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc ứng dụng nào trong Dịch vụ; Và để phát hiện và giải quyết các hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm Chính sách Sử dụng được Chấp nhận. Các công cụ theo dõi của Hyperlogy không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào của bạn lưu trú trong Dịch vụ trừ khi cần thiết cho các mục đích đó. Hyperlogy không giám sát và không giải quyết các vấn đề với phần mềm không phải của Hyperlogy được cung cấp bởi Bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào của Bạn được lưu trữ trong hoặc chạy trên hoặc thông qua Dịch vụ. Thông tin được thu thập bởi các công cụ giám sát của Hyperlogy (trừ Nội dung của Bạn) cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ của Hyperlogy, để giúp Hyperlogy giải quyết các thiếu sót trong các sản phẩm và dịch vụ của mình và cho các mục đích quản lý giấy phép.

15.4. Phân tích thông tin
Chúng tôi có thể (i) biên soạn thông tin thống kê và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện, vận hành và sử dụng Dịch vụ và (ii) sử dụng dữ liệu từ Dịch vụ dưới dạng tổng hợp để quản lý an ninh và vận hành, nhằm tạo ra các phân tích thống kê và để các các mục đích nghiên cứu và phát triển (mục i và ii được gọi chung là “Phân tích Dịch vụ”). Chúng tôi có thể cung cấp Phân tích Dịch vụ một cách công khai; tuy nhiên, Phân tích Dịch vụ sẽ không đưa Nội dung, Dữ liệu Cá nhân hoặc Thông tin Bí mật của Bạn theo hình thức có thể phục vụ để xác định Bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi giữ lại tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong Phân tích dịch vụ.

15.5. Phần mềm của Hyperlogy
Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập trực tuyến để tải về một số phần mềm của Hyperlogy để sử dụng với Dịch vụ. Nếu chúng tôi cấp phép cho Phần mềm của Hyperlogy cho Bạn và không chỉ định các điều khoản riêng cho phần mềm đó, thì Phần mềm Hyperlogy đó được cung cấp như là một phần của Dịch vụ và Bạn có quyền không độc quyền, toàn cầu, hạn chế đối với việc sử dụng phần nềm này của Hyperlogy, tùy thuộc vào các điều khoản của Thỏa thuận này và Đơn đặt hàng của Bạn, chỉ để tạo thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn có thể cho phép Người dùng của bạn sử dụng Phần mềm Hyperlogy cho mục đích này, và Bạn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các điều khoản cấp phép. Quyền sử dụng Phần mềm của Hyperlogy sẽ chấm dứt theo thông báo trước của chúng tôi (bằng cách đăng lên trang web hoặc bằng cách khác) hoặc kết thúc Dịch vụ liên quan đến phần mềm của Hyperlogy. Mặc dù đã nói ở trên, nếu phần mềm của Hyperlogy được cấp phép cho Bạn theo các điều khoản riêng, thì việc bạn sử dụng phần mềm đó được điều chỉnh bởi các điều khoản riêng này.

Điều 16. Bất khả kháng

Bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự thất bại hoặc trì hoãn việc thực hiện nếu như: một hành động chiến tranh, thù địch, hoặc phá hoại; thiên tai; đại dịch; cúp điện, internet, hoặc viễn thông không phải do bên có nghĩa vụ gây ra; các hạn chế của chính phủ (bao gồm việc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc giấy phép nào khác); hoặc các sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên có nghĩa vụ. Cả Bạn và chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để giảm nhẹ ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện đó tiếp tục kéo dài hơn 30 ngày, hoặc là của Bạn hoặc chúng tôi có thể hủy các Dịch vụ không hoạt động và đơn đặt hàng bị ảnh hưởng dựa trên thông báo bằng văn bản. Phần này không loại trừ nghĩa vụ của bên kia trong việc thực hiện các bước hợp lý để thực hiện các thủ tục khôi phục thảm họa thông thường hoặc Nghĩa vụ của Bạn phải thanh toán cho Dịch vụ.

Điều 17. Khác

- Chúng tôi là một nhà thầu độc lập, và mỗi bên đều đồng ý rằng không có quan hệ đối tác, liên doanh, hoặc đại lý nào tồn tại giữa các bên.
- Đối tác kinh doanh của chúng tôi và các bên thứ ba khác, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào mà Dịch vụ có tích hợp hoặc được Bạn lưu lại để cung cấp các dịch vụ tư vấn, các dịch vụ triển khai hoặc các ứng dụng tương tác với Dịch vụ, độc lập với Hyperlogy và không phải là các đại lý của Hyperlogy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho, ràng buộc hay có trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề gì với Dịch vụ hoặc Nội dung của Bạn phát sinh do bất kỳ hành vi của bất kỳ đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba nào, trừ khi đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba cung cấp Dịch vụ là nhà thầu phụ của chúng tôi về cam kết được yêu cầu theo Thỏa thuận này, và nếu có, thì chỉ với mức độ tương tự như chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các tài nguyên của chúng tôi theo Thỏa thuận này.
- Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản khác phù hợp với mục đích và mục đích của Thỏa thuận này.
- Trừ các hành động không trả tiền hoặc vi phạm các quyền sở hữu của Hyperlogy không có hành động nào, bất kể hình thức, phát sinh từ hay liên quan đến Thỏa thuận này, có thể được đưa ra bởi một trong hai bên lâu hơn hai năm sau khi nguyên nhân hành động đã tích lũy.
- Trước khi tham gia vào một đơn đặt hàng được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này, Bạn tự chịu trách nhiệm xác định xem Dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kinh doanh hoặc quy định của Bạn. Hyperlogy sẽ hợp tác với các nỗ lực của bạn để xác định xem việc sử dụng Dịch vụ tiêu chuẩn có phù hợp với những yêu cầu đó hay không. Phí bổ sung có thể áp dụng cho bất kỳ công việc bổ sung nào được thực hiện bởi Hyperlogy hoặc thay đổi Dịch vụ. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quy định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

Điều 18. Điều khoản chung

- Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này và thông tin được đưa vào Thỏa thuận này bằng tham chiếu văn bản (bao gồm cả tham chiếu đến thông tin có trong URL hoặc chính sách được tham chiếu) cùng với đơn đặt hàng hiện hành là thỏa thuận hoàn chỉnh cho các Dịch vụ do Bạn đặt hàng và thay thế tất cả các thoả thuận hoặc đại diện tồn tại trước đây hoặc đương đại, bằng văn bản hoặc bằng miệng, liên quan đến Dịch vụ đó.
- Chúng ta rõ ràng đồng ý rằng các điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ đơn hàng nào của Hyperlogy sẽ thay thế cho các điều khoản trong bất kỳ đơn đặt hàng, cổng internet mua sắm hoặc tài liệu tương tự khác không phải của Hyperlogy và không có điều khoản nào được bao gồm trong bất kỳ đơn đặt hàng, cổng thông tin, hoặc các tài liệu khác không phải của Hyperlogy được áp dụng cho các Dịch vụ đã đặt hàng. Không có mối quan hệ người hưởng lợi bên thứ ba nào được tạo ra bởi Thỏa thuận này.
- Trong mọi trường hợp, nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản được công bố tại trang này với các điều khoản khác (Nếu có), các điều khoản được công bố tại trang này được ưu tiên áp dụng.
- Việc Hyperlogy không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đổi với các bên liên quan.
- Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với khách hàng, người dùng, người đăng ký kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng tài khoản cũng như thời điểm ký hợp đồng sử dụng dịch vụ (Nếu có) tùy theo thời điểm nào đến trước.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực