Điều 1. Các thuật ngữ

- Thỏa thuận: Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên trang này là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Ứng dụng Toàn Cầu (sau đây viết tắt là "Hyperlogy") với Người đăng ký, sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web www.ihcm.vn và các trang web có liên quan (sau đây viết tắt là "Người dùng", "Người đăng ký" hoặc "Khách hàng").

- Hệ thống iHCM: Bao gồm các chức năng về quản trị nhân lực, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ đối tác. Hệ thống được quản lý và bảo mật cao trên nền tảng Điện toán đám mây.

- Dữ liệu: Là toàn bộ thông tin của được lưu trữ trong “Hệ thống iHCM”.

- Dữ liệu riêng: Là toàn bộ thông tin của khách hàng được lưu trữ trong “Hệ thống iHCM” và chỉ được dùng trong nội bộ của khách hàng

- Dữ liệu công khai: Là toàn bộ hệ thống của khách hàng được lưu trữ trong “Hệ thống iHCM” nhưng được công bố công khai theo thiết kế của “Hệ thống iHCM” (Ví dụ thông tin tuyển dụng được công bố công khai trên website tuyển dụng).

- Thuê bao: Là việc sử dụng “Hệ thống iHCM” theo hình thức trả phí hàng năm.

- Giờ làm việc: Là khoảng thời gian từ 8h sáng đến 12h trưa và 1h30 chiều tới 5h30 chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6, không bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định của nhà nước.

- Tài khoản đặc quyền: Là tài khoản quản trị đầu tiên được Hyperlogy bàn giao cho khách hàng sử dụng, quyền quản trị của tài khoản này tồn tại từ lúc bắt đầu kích hoạt dịch vụ cho tới lúc kết thúc sử dụng dịch vụ.

Điều 2. Thông tin đăng ký

Người đăng ký thông tin chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký; Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của bên đăng ký trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác. Hyperlogy có quyền từ chối phục vụ, xóa dữ liệu mà không phải bồi hoàn trong những trường hợp thông tin đăng ký không không chính xác vì bất kỳ lý do gì. Hyperlogy khuyến nghị người đăng ký sử dụng hộp thư điện tử chính thức của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký, tốt nhất là sử dụng hộp thư với tên miền chính thức của doanh nghiệp, tránh sử dụng các hộp thư đăng ký miễn phí (Như gmail, yahoo,...). Hyperlogy tôn trọng và bảo vệ các thông tin của người đăng ký.

Điều 3. Dùng thử/Dùng miễn phí

- Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới việc dùng thử/dùng miễn phí.

- Khi khách hàng đăng ký sử dụng thử dịch vụ iHCM và được sự đồng ý của Hyperlogy, Hyperlogy sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho tới khi:

   + Hết thời gian dùng thử.

   + Khách hàng chính thức dùng dịch vụ.

- Khi hết hạn dùng thử mà khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao, dữ liệu dùng thử của khách hàng có thể bị xóa khỏi hệ thống.

- Khi khách hàng đăng ký sử dụng phiên bản miễn phí và được kích hoạt, phiên bản miễn phí được duy trì vĩnh viễn cho tới khi:

   + Khách hàng không có bất kỳ hành động gì sử dụng dịch vụ trong thời gian 30 ngày. Trong trường hợp này Hyperlogy có thể xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

   + Khách hàng thanh toán tiền dịch vụ và nâng cấp lên các phiên bản tính phí. Trong trường hợp này, dữ liệu của khách hàng tiếp tục được giữ và chuyển lên để sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao ở phiên bản có phí.

Điều 4. Phí dịch vụ và thanh toán

- Phí dịch vụ bao gồm:

 + Phí kích hoạt được tính một lần duy nhất khi khởi tạo hệ thống. Phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

 + Phí sử dụng được tính theo thời gian sử dụng và một số tham số khác có trong báo giá.

- Hàng năm Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Hyperlogy đúng số tiền và đúng hạn theo quy định.

- Khách hàng có quyền lựa chọn phương thức, hình thức thanh toán và thời hạn sử dụng Dịch vụ theo các cách thức đã được cung cấp theo báo giá.

- Hyperlogy chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ iHCM cho khách hàng theo hình thức thuê bao trả tiền hàng năm.

Điều 5. Hết hạn sử dụng dịch vụ

- Dữ liệu của khách hàng có thể được xóa khỏi hệ thống sau 30 ngày kể từ khi hết hạn sử dụng dịch vụ, trước khi dữ liệu bị xóa khỏi hệ thống, Hyperlogy có thể thông báo cho khách hàng được biết.

- Bảo mật dữ liệu khách hàng còn nằm trên hệ thống trong trường hợp này tuân thủ các điều khoản khác có trong "Điều khoản sử dụng" này.

Điều 6. Quản lý tài khoản, bàn giao và quản lý tài sản

- Khách hàng sẽ được cấp tài khoản (account) tương ứng với nội dung đăng ký trong Phiếu thông tin doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ.

- Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng phần mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử dụng do mình quản lý.

- Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo khuyến cáo của Hyperlogy để tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm.

- Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Hyperlogy, khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên sử dụng hệ thống và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tất cả các tài khoản của mình.

- Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ.

- Hyperlogy cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:

   + Theo yêu cầu của Khách hàng.

   + Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Hyperlogy sẽ thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy nếu như việc đó không trái với các qui định của pháp luật.

Điều 7. Quản lý tài khoản đặc quyền và thông tin liên lạc

- Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ dưới hình thức thuê bao yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thay đổi các thông tin liên quan tới tài khoản đặc quyền, thông tin liên lạc cũng như tác động khác liên quan tới tài khoản đặc quyền, khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho Hyperlogy yêu cầu có xác thực pháp lý được công nhận bởi Pháp luật Việt Nam.

- Sau khi nhận được yêu cầu ở trên, Hyperlogy sẽ thực hiện yêu cầu và thông báo lại cho khách hàng.

Điều 8. Bảo mật/An toàn thông tin và hỗ trợ

Hyperlogy cam kết thực hiện các chính sách bảo mật và vận hành sau:

- Thực hiện những biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001.

- Không được phép tiết lộ dữ liệu riêng của khách hàng ngoại trừ theo yêu cầu của Pháp luật. Dữ liệu có thể được sử dụng cho mục đích thống kê, hỗ trợ khách hàng.

- Dữ liệu riêng của khách hàng được mã hóa trên đường truyền theo tiêu chuẩn SSL/TLS, với mức độ khó của khóa công khai tối thiểu tương đương với thuật toán RSA độ dài khóa 2048 bit.

- Có trách nhiệm bảo đảm bí mật dữ liệu riêng, thông tin cá nhân của Người dùng, thông báo cho Người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

- Dữ liệu khách hàng được sao lưu hàng ngày.

- Hoàn thiện các tính năng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng iHCM. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng iHCM, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác; đồng thời khách hàng sử dụng các phiên bản có tính phí và thanh toán theo đúng thỏa thuận.

- Có trách nhiệm khắc phục sự cố hệ thống.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ phần mềm ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống.

Điều 9. Trách nhiệm và phương pháp giải quyết khi xảy ra sự cố hoặc tranh chấp

9.1. Luật áp dụng

Bằng việc chấp nhận Quy định này, Khách Hàng và Hyperlogy đồng ý rằng luật điều chỉnh cho hợp đồng được giao kết giữa hai bên về việc sử dụng Dịch Vụ là pháp luật Việt Nam.

9.2. Giải quyết tranh chấp

- Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách Hàng được khuyến khích liên lạc và hợp tác với bộ phận hỗ trợ của Hyperlogy để giải quyết.

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trước hết trên cơ sở thương lượng giữa Các Bên. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng, Người dùng và Hyperlogy đồng ý chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ Thỏa thuận, trừ trường hợp ghi tại Điều 14.

Điều 10. Giới hạn trách nhiệm

- Trong mọi trường hợp, Hyperlogy không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, ngừng công việc, lợi thế kinh doanh, mất dữ liệu do hậu quả của:

   + Các hành vi của bất kỳ bên thứ 3 nào đối với Hyperlogy.

   + Việc sử dụng hay không thể sử dụng iHCM.

   + Bất kỳ các vấn đề nào khác liên quan tới iHCM.

- Hyperlogy không cam kết hay bảo đảm rằng hệ thống iHCM mà khách hàng sử dụng không bị gián đoạn, không bị lỗi cũng như chúng tôi sẽ sửa hết lỗi. Chúng tôi không cam kết dịch vụ của chúng tôi đạt được tất cả các mong muốn, kỳ vọng và yêu cầu từ khách hàng. Chúng tôi không có trách nhiệm cho các vấn đề liên quan tới hoạt động, an toàn an ninh hệ thống phát sinh từ nội dung của khách hàng hoặc nội dung của bên thứ ba cũng như dịch vụ hay ứng dụng được cấp bởi bên thứ ba.

- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai,... khách hàng chấp nhận toàn bộ rủi ro, thiệt hại nếu có. Hyperlogy cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Hyperlogy sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

- Nếu có lỗi xuất hiện trong dịch vụ từ phía chúng tôi, phương thức giải quyết duy nhất từ phía khách hàng là báo và phối hợp cùng chúng tôi tìm, giải quyết và hoàn thiện dịch vụ. Nếu như chúng tôi không thể giải quyết phần trọng yếu của vấn đề theo cách phù hợp với các điều kiện thương mại hợp lý, khách hàng có thể kết thúc sử dụng dịch vụ lỗi, chúng tôi sẽ hoàn tiền dịch vụ mà khách hàng không sử dụng tính từ ngày khách hàng kết thúc.

- Trách nhiệm pháp lý của Hyperlogy cho bất kỳ thiệt hại nào của khách hàng sẽ không vượt quá số tiền tương đương với 12 tháng phí sử dụng của dịch vụ phải bồi thường.

Điều 11. Miễn trách nhiệm

Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Hyperlogy, các pháp nhân phụ thuộc của Hyperlogy và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng sử dụng iHCM của Hyperlogy hoặc Khách hàng vi phạm Thỏa thuận.

Điều 12. Quyền thay đổi điều khoản sử dụng

- Hyperlogy bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản, loại bỏ hoặc bổ sung các điều khoản mới mà không cần thông báo trước bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu phí để truy cập và/hoặc sử dụng iHCM. Hyperlogy cũng bảo lưu quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần ứng dụng iHCM vào bất cứ lúc nào một cách thận trọng mà không cần thông báo trước, trong trường hợp này Hyperlogy sẽ hoàn lại tiền dịch vụ cho khách hàng tính từ lúc dịch vụ dừng cho tới khi kết thúc hợp đồng. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên tìm hiểu và cập nhật các điều khoản được công bố tại trang này.

- Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các sửa đổi với các điều khoản cũ; các sửa đổi, bổ sung được ưu tiên áp dụng.

- Các thay đổi có hiệu lực ngay tức thì kể từ khi được đăng.

Điều 13. Thu thập thông tin

13.1. Thông tin nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng iHCM của Hyperlogy, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng ("Thông Tin Cá Nhân"). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ website.

13.2. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân

- Khi Người dùng sử dụng iHCM (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người dùng sử dụng các trang web và thông tin mà trình duyệt gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet (IP) máy tính của Người dùng, loại trình duyệt, trang web Người dùng đã ghé thăm trước đó.

- Khi Người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.

- Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng "cookies" để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể bằng cách lựa chọn trình duyệt hoặc ứng dụng để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người dùng truy cập vào. Nếu Người dùng không chấp nhận cookie, Người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web hoặc tất cả các tính năng của iHCM.

Điều 14. Nghĩa vụ của khách hàng

Khách hàng không sử dụng, cũng không cho phép ai sử dụng iHCM cho các hành vi, mục đích sau:

Vi phạm quy định của pháp luật.

- Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.

Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

- Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

- Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Hyperlogy hoặc hệ thống khác trên mạng.

- Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các trang web hợp pháp trên hệ thống.

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Trong trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản này, hai bên có thể giải quyết thông qua thương lượng hoặc Hyperlogy có quyền đưa vấn đề nêu trên ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Bên có lỗi sẽ phải chịu mọi chi phí hợp lý, phù hợp với các điều khoản ghi tại đây để giải quyết vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí giám định, phí thuê chuyên gia tư vấn.

Điều 15. Điều khoản chung

- Trong mọi trường hợp, nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản được công bố tại trang này với các điều khoản khác (Nếu có), các điều khoản được công bố tại trang này được ưu tiên áp dụng.

- Việc Hyperlogy không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đổi với các bên liên quan.

- Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với khách hàng, người dùng, người đăng ký kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng tài khoản cũng như thời điểm ký hợp đồng sử dụng dịch vụ (Nếu có) tùy theo thời điểm nào đến trước.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí