"Nếu bạn muốn đạt mục tiêu của mình, hãy giúp người khác đạt mục tiêu của họ" - Zig Ziglar

Những người đạt được nhiều mục tiêu, thành công càng cao so với các đồng nghiệp khác. Nếu một doanh nghiệp có nhiều nhân viên tham gia nhiệt tình vào việc đạt mục tiêu thì lợi nhuận sẽ cao hơn so với những doanh nghiệp có ít sự cam kết đạt mục tiêu.

Nếu bạn không có thói quen đo lường mục tiêu của nhóm, bạn sẽ nghĩ rằng điều đó thật phức tạp. Tuy nhiên trên thực tế, mục tiêu càng đơn giản hóa và rõ ràng sẽ khiến mọi người trong đội nhóm hiểu rõ và tập trung vào công việc cần làm. Thiết lập một mục tiêu là cả một bộ môn nghệ thuật khoa học vì vậy kết quả mục tiêu đến từ một quá trình truyền cảm hứng của nhà quản lý đến việc hỗ trợ liên kết sự nỗ lực và cố gắng của cả đồng đội. Hãy nhớ quy luật SMART khi thiết lập mục tiêu cho mọi trường hợp:

 Specific – cụ thể, dễ hiểu
• Measurable – đo lường được
• Achievable – vừa sức
• Realistics – thực tế
• Timebound – có thời hạn

Sử dụng iHCM để thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp, bộ phận và cá nhân

Thietlapmuctieu-iHCM5

Bản đồ mục tiêu của doanh nghiệp

Bandomuctieu1

Ví dụ triển khai cho Bản đồ mục tiêu của doanh nghiệp

Muctieu-vidu

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ QUACERT cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực