Sau quá trình thiết lập mục tiêu, thiết lập công việc, để đảm bảo mục tiêu liên quan tới nó được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, nhà quản lý và nhân viên cùng nhau theo sát, tương tác với nhau trên iHCM, toàn bộ thông tin tương tác được lưu trữ cho cả tiến trình thực hiện.

Trạng thái mục tiêu nhóm bằng Kanban trong iHCM - quản lý công việc

Quản lý mục tiêu cá nhân theo thời gian thực qua di động

iHCM cho phép giám sát nhiều thông tin trên cùng màn hình:

Theo trạng thái: Quá hạn, nguy cấp, cảnh báo, cần chú ý, đúng tiến độ hoàn thành
Theo số lượng
Theo phần trăm hoàn thành

Giám sát mục tiêu của cả nhóm theo dạng Kanban

Bảng mục tiêu cá nhân trong iHCM

Tổng % hoàn thành
Trạng thái tiến độ
Mức độ hoàn thành
Số lượng mục tiêu
Lọc theo bảng mục tiêu của cá nhân và đơn vị

Trên màn hình mục tiêu Kanban, nhà quản lý có thể giám sát việc hoàn thành mục tiêu của nhiều nhân viên, mục tiêu mỗi nhân viên được thể hiện trên một dòng dưới dạng thẻ, thông tin mục tiêu được thể hiện ngay trong thẻ.

Quản lý mục tiêu của cả nhóm theo dạng lịch

Bảng mục tiêu nhóm theo dạng lịch iHCM

Tổng % hoàn thành
Trạng thái tiến độ: Quá hạn, nguy cấp, cảnh báo, cần chú ý, đúng tiến độ hoàn thành
Xem mục tiêu theo từng ngày, tuần, tháng, quý, năm
Đặt lịch nhắc nhở cho từng mục tiêu

Với cách nhìn mục tiêu theo dạng lịch sẽ giúp nhà lãnh đạo theo dõi cả nhóm dễ dàng theo thời gian, để từ đó có những điều chỉnh mục tiêu phù hợp cho từng nhân viên.

iHCM không chỉ là công cụ giúp giám sát, tương tác mục tiêu chi tiết của từng cá nhân, mà còn là công cụ giúp nhà quản lý giám sát mục tiêu của các nhân viên dưới quyền. Với tính năng mới trả lời trực tiếp trên email mà không cần login vào iHCM giúp cho người dùng thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

03 bước giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất theo phương pháp quản trị mục tiêu MBO

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCnăng lực, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí