Sau quá trình thiết lập mục tiêu, thiết lập công việc, để đảm bảo mục tiêu liên quan tới nó được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, nhà quản lý và nhân viên cùng nhau theo sát, tương tác với nhau trên iHCM, toàn bộ thông tin tương tác được lưu trữ cho cả tiến trình thực hiện.

Giám sát ngay trên màn hình trang chủ iHCM - quản lý công việc


Giám sát thực hiện mục tiêu ngay trên màn hình trang chủ

Nhà quản lý cùng nhân viên có thể cùng nhau theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu theo thời gian thực bằng giao diện đồ họa dễ nhìn và dễ hiểu ngay khi đăng nhập hệ thống, để có số liệu chi tiết hơn, nhà quản lý có thể xem chi tiết toàn bộ việc thực hiện mục tiêu của từng cá nhân, qua đó có thể tương tác trực tiếp với nhân viên để nắm tình hình và hỗ trợ.

Trạng thái mục tiêu nhóm bằng Kanban trong iHCM - quản lý công việc

Quản lý mục tiêu cá nhân theo thời gian thực qua di động

iHCM cho phép giám sát nhiều thông tin trên cùng màn hình:

 • Theo trạng thái: Quá hạn, nguy cấp, cảnh báo, cần chú ý, đúng tiến độ hoàn thành
 • Theo số lượng
 • Theo phần trăm hoàn thành
                                                                                                                               

Giám sát mục tiêu của cả nhóm theo dạng Kanban 

Bảng mục tiêu cá nhân trong iHCM

 

 • Tổng % hoàn thành
 • Trạng thái tiến độ
 • Mức độ hoàn thành
 • Số lượng mục tiêu
 • Lọc theo bảng mục tiêu của cá nhân và đơn vị

Trên màn hình mục tiêu Kanban, nhà quản lý có thể giám sát việc hoàn thành mục tiêu của nhiều nhân viên, mục tiêu mỗi nhân viên được thể hiện trên một dòng dưới dạng thẻ, thông tin mục tiêu được thể hiện ngay trong thẻ.


 Quản lý mục tiêu của cả nhóm theo dạng lịch

Bảng mục tiêu nhóm theo dạng lịch iHCM

 • Tổng % hoàn thành
 • Trạng thái tiến độ: Quá hạn, nguy cấp, cảnh báo, cần chú ý, đúng tiến độ hoàn thành
 • Xem mục tiêu theo từng ngày, tuần, tháng, quý, năm
 • Đặt lịch nhắc nhở cho từng mục tiêu

Với cách nhìn mục tiêu theo dạng lịch sẽ giúp nhà lãnh đạo theo dõi cả nhóm dễ dàng theo thời gian, để từ đó có những điều chỉnh mục tiêu phù hợp cho từng nhân viên.

 

iHCM không chỉ là công cụ giúp giám sát, tương tác mục tiêu chi tiết của từng cá nhân, mà còn là công cụ giúp nhà quản lý giám sát mục tiêu của các nhân viên dưới quyền. Với tính năng mới trả lời trực tiếp trên email mà không cần login vào iHCM giúp cho người dùng thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí