“Đo lường được thì có kết quả”, thuật ngữ hay được áp dụng đối với việc đo lường hiệu suất công việc thông qua đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu, tuy nhiên việc hoàn thành tốt mục tiêu hiện tại không đủ để đảm bảo trong tương lai nhân viên tiếp tục có những thành tích khả quan, việc này được xác định thông qua đánh giá tiềm năng (còn được gọi là đánh giá năng lực) nhân viên. iHCM giúp tổ chức “đo lường được” năng lực của nhân viên thông qua việc thiết lập Bản đồ khung năng lực” (Còn gọi là “Từ điển khung năng lực”), trong đó tổ chức thiết lập, định lượng hóa từng tiêu chí và cuối cùng hiện thực hóa việc đo lường qua đánh giá.

Năng lực là tổng hợp kiến thức, kỹ năng, cách ứng xử và tính cách mà một nhân viên cần để hoàn thành công việc hiệu quả. Bằng việc định nghĩa ra tập hợp các năng lực của mỗi vị trí công tác sẽ cho nhân viên thấy được các giá trị mà tổ chức mong muốn nhân viên có được để hoàn thành các mục tiêu công việc được giao.

Bằng việc định nghĩa ra các năng lực cần có (gọi là khung năng lực) cho một vị trí không chỉ giúp cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn và đạt được tiềm năng mà còn có nhiều lợi ích kinh doanh khác từ việc liên kết kết quả hoàn thành cá nhân với mục tiêu và giá trị tổ chức, đào tạo phát triển,... cho tới điều chuyển vị trí công tác. Để đảm bảo phát triển dài hạn, doanh nghiệp thường sử dụng đánh giá theo khung năng lực để đánh giá tiềm năng của nhân viên vào cuối năm.

Đánh giá so sánh iHCM

Đánh giá so sánh khung năng lực của nhiều nhân viên trên cùng màn hình

Thể hiện mức độ kỳ vọng năng lực cho từng vị trí công tác.

Biểu đồ so sánh kết quả khung năng lực với tiêu chuẩn doanh nghiệp


iHCM giúp doanh nghiệp:

Thiết lập khung năng lực: xây dựng bộ khung năng lực cho từng vị trí công tác trong doanh nghiệp. Bộ khung năng lực sẽ được lưu trong hồ sơ của nhân viên.
Thư viện sẵn có 86 khung năng lực: trong hệ thống iHCM đã sẵn có 86 khung năng lực, tương ứng cho 103 vị trí công tác khác nhau. Hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tạo, sửa đổi các năng lực cần có của mỗi vị trí. 
Tích hợp với bản mô tả công việc của từng vị trí trong doanh nghiệp: giúp cho quá trình tuyển dụng, đánh giá và lựa chọn ứng viên chính xác. Thông qua các thông tin tuyển dụng có mô tả các năng lực doanh nghiệp mong muốn, các ứng viên có thể nhìn thấy một bức tranh tổng thể các công việc liên quan. Đồng thời cũng cung cấp nền tảng các kỹ thuật về đánh giá và lựa chọn cho nhà tuyển dụng như: bài kiểm tra, phỏng vấn, kiểm tra thông tin ứng viên.
Đánh giá năng lực nhân viên một cách khoa học: cho phép nhà quản lý đánh giá được nhân viên đang ở mức độ nào của kiến thức, kỹ năng yêu cầu để hoàn thành tốt công việc và các chuẩn mực cách ứng xử phù hợp trong tổ chức. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng, thăng chức và các chế độ hợp lý.
Lượng hóa điểm số cho khung năng lực: Doanh nghiệp có thể định nghĩa được điểm số tương ứng cho từng khung năng lực. Như vậy sẽ giúp cho người chấm dễ dàng đánh giá cũng như giảm cảm tính.
Biểu đồ khung năng lực và giá trị cốt lõi: biểu đồ sẽ chỉ ra kết quả đánh giá về khung năng lực của nhân viên, điểm số về giá trị cốt lõi, điểm kỳ vọng của nhà quản lý, điểm kỳ vọng của doanh nghiệp. 
Lựa chọn và ưu tiên các khóa đào tạo và các cơ hội học tập, phát triển cho nhân viên: từ bảng kết quả đánh giá nhân viên. Bảng đánh giá sẽ cho biết nhân viên đang thiếu kỹ năng, kiến thức hay thái độ gì để có kế hoạch đào tạo và phát triển phù hợp.
Đánh giá so sánh năng lực: Nhà quản lý có thể đưa lên một màn hình nhiều cá nhân khác nhau để đánh giá so sánh đồng thời, điều này giúp đánh giá được thực hiện đúng hơn, tránh được các cảm xúc có thể ảnh hưởng tới kết quả đánh giá.

 Để tìm hiểu thêm về “Khung năng lực”, quý vị có thể tham khảo tại đây.

Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí là bước không thể thiếu khi doanh nghiệp thực hiện đánh giá năng lực nhân viên

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ tới cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí