Các mục tiêu trong doanh nghiệp/tổ chức không độc lập với nhau mà có tính liên kết hỗ trợ lẫn nhau, chẳng hạn để đạt được mục tiêu doanh số 1000 tỷ trong năm thì không chỉ bộ phận kinh doanh thực hiện công việc này một cách đơn lẻ, mà các bộ phận khác cũng phải có các mục tiêu hỗ trợ, ví dụ như bộ phận marketing phải tìm kiếm được 10.000 khách hàng tiềm năng có chất lượng,... việc liên kết mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của bộ phận/nhóm và cuối cùng là mục tiêu của các nhân viên hình thành nên một sơ đồ hình cây mà chúng tôi gọi là "Bản đồ mục tiêu"

Bản đồ mục tiêu trong iHCM

Hiểu được tầm quan trọng của việc liên kết mục tiêu, iHCM được thiết kế để doanh nghiệp thiết lập mục tiêu có tính liên kết, chúng tôi gọi đó là bản đồ mục tiêu của doanh nghiệp.

Liên kết các mục tiêu doanh nghiệp trong iHCM

Xây dựng bản đồ mục tiêu được sử dụng để liên kết mục tiêu tổ chức, bộ phận và cá nhân, giúp mọi người trong tổ chức nhìn thấy sự quan hệ tương hỗ giữa các mục tiêu, qua đó hiểu được làm thế nào để đạt được mục tiêu chung, tăng tính tương tác. Bản đồ mục tiêu giúp Lãnh đạo có cách nhìn toàn cảnh về các mục tiêu liên kết trong doanh nghiệp.

Liên kết mục tiêu có tính hai chiều

Cách tốt nhất để đảm bảo kết quả thực hiện mục tiêu của cá nhân là liên kết mục tiêu đó với mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp. iHCM sẽ giúp doanh nghiệp:

  • • Liên kết các mục tiêu của tổ chức, bộ phận.
  • • Liên kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu của bộ phận, tổ chức.
  • • Liên kết hỗ trợ và liên kết phụ thuộc theo 2 chiều giúp người sử dụng biết mối quan hệ giữa các mục tiêu, chẳng hạn mục tiêu marketing được sử dụng để hỗ trợ mục tiêu doanh thu, mục tiêu doanh thu của phòng phụ thuộc vào mục tiêu doanh thu của từng cá nhân kinh doanh trong phòng.

Liên kết các mục tiêu doanh nghiệp trong iHCM

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí