Làm thế nào để đánh giá đúng nhân viên? Ai sẽ tham gia trong quá trình đánh giá?... Trong quá trình đánh giá nhân viên, một loạt các câu hỏi luôn được đặt ra với nhà quản lý. Thiết lập quy trình đánh giá phù hợp với thực tiễn sẽ giúp nhà quản lý giải được bài toán này.

  • Cùng một mục tiêu, một khung năng lực mỗi nhà quản lý có một cách đánh giá khác nhau, nói cách khác việc đánh giá đôi khi mang tính cá nhân, làm thế nào quy chuẩn được việc đo đạc kết quả đánh giá? Làm thế nào để người khác cùng tham gia đánh giá để giảm được sự sai lệch đó?
  • Một nhân viên có thể tham gia nhiều dự án, hoặc dưới quyền quản lý của nhiều người, ví dụ: Nhân viên marketing thuộc quyền quản lý của Trưởng phòng Kinh doanh Marketing nhưng được Trưởng phòng ủy quyền cho Phó phòng Kinh doanh Marketing quản lý trực tiếp, trong trường hợp này Trưởng phòng làm thế nào để đánh giá nhân viên này?
  • Trong nhiều trường hợp, tùy vào từng vị trí công tác khác nhau mà số người tham gia đánh giá một cá nhân khác nhau, làm thế nào để có hệ thống đánh giá tùy biến như vậy?
  • Vai trò của nhân viên trong quá trình đánh giá rất quan trọng, nhân viên cần được tự đánh giá và thảo luận với nhà quản lý, qua đó họ cũng sẽ hình dung được góc nhìn của nhà quản lý, đồng thời qua quá trình thảo luận, nhà quản lý cũng nêu rõ mục tiêu, hướng dẫn nhân viên cách thực hiện mục tiêu có hiệu quả hơn dưới góc nhìn của họ. Vậy làm sao để nhà quản lý và nhân viên tương tác được với nhau phục vụ công việc đánh giá? Làm thế nào có thể ghi lại kết quả của từng khâu đánh giá?

Hiểu được nhu cầu của tổ chức, nhà quản lý, iHCM được thiết kế để trả lời các câu hỏi trên thông qua các chức năng:

Thiết lập quy trình đánh giá

Tổ chức có thể thiết lập các bước đánh giá không hạn chế cho một vị trí công tác. iHCM giúp công ty đặt chế độ cho từng bước đánh giá như một người đánh giá, nhiều người đánh giá cùng lúc, nhiều người đánh giá theo thứ tự, một người đánh giá nhiều người thảo luận. Tổ chức có thể thiết lập từng người và vai trò của họ trong quy trình đánh giá, trong đó có thể bao gồm bản thân nhân viên, những người xung quanh, những người ngang cấp, quản lý trực tiếp, quản lý ủy quyền, quản lý nhân sự,…

Thiết lập quy trình giúp doanh nghiệp đánh giá đúng

Lưu trữ kết quả từng bước đánh giá nhân viên

Kết quả đánh giá ở từng bước trong quy trình được lưu lại giúp quản lý cấp cao có thể xem chi tiết từng bước, ví dụ: nhân viên tự đánh giá mình thế nào? Quản lý ủy quyền đánh giá ra sao? Quản lý trực tiếp đánh giá nhân viên thế nào? Nhà quản lý có hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình đánh giá hay không?

Thiết lập quy trình giúp doanh nghiệp đánh giá đúng

Ngoài ra, iHCM còn giúp doanh nghiệp thiết lập định nghĩa thang điểm và hướng dẫn chấm điểm cho từng khung năng lực, mục tiêu không gắn KPI giúp cho việc đánh giá nhân sự công bằng hơn nhằm giảm thiểu các yếu tố chủ quan của người đánh giá.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí