KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường hiệu suất, một trong những công cụ quan trọng của doanh nghiệp/tổ chức. Doanh nghiệp sử dụng KPI để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Giao chỉ tiêu trong doanh nghiệp

Khi đánh giá kết quả làm việc của nhân viên hoặc bộ phận, doanh nghiệp/tổ chức thường có nhiều chỉ  tiêu khác nhau, tuy nhiên không phải chỉ tiêu nào cũng là KPI. Vậy KPI là gì? KPI có các đặc trưng sau:

• Định lượng, đo lường được chính xác bằng con số.
• Diễn ra thường xuyên, hay nói cách khác việc đo lường có tần suất, ví dụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
• Luôn gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể và thể hiện sự thành công có ý nghĩa then chốt của chủ thể.

Đối với doanh nghiệp, việc xác định, xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng nhận thấy một số chỉ tiêu KPI mà các doanh nghiệp thường áp dụng như doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm, tỷ lệ khách hàng trung thành,... Thông thường KPI được áp dụng để đo lường, đánh giá một phần kết quả công việc của bộ phận, nhân viên.

Bộ thư viện chỉ số đo lường hiệu suất - KPI trong iHCM

Bộ thư viện KPI

Với iHCM, doanh nghiệp/tổ chức có thể tự xây dựng thư viện KPI theo đặc thù kinh doanh của mình, sau đó gắn KPI vào mục tiêu của từng cá nhân, bộ phận cần đo. Bộ thư viện KPI giúp doanh nghiệp chuẩn hóa công cụ đo lường, các nhà quản lý chỉ cần lấy ngay KPI đã được chuẩn hóa và đưa vào sử dụng, hệ thống sẽ hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức trong việc thực thi qui trình nhập số liệu và tổng hợp kết quả.

Tổng hợp kết quả

KPI trong iHCM giúp tổng hợp kết quả, ví dụ từ doanh thu của từng cá nhân, iHCM tổng hợp doanh thu cho từng phòng, chi nhánh. Như vậy iHCM không chỉ giúp doanh nghiệp đo lường được kết quả của cá nhân mà từ đó nó giúp tự động tính toán kết quả ra số liệu tổng hợp KPI cho tới từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

Số liệu KPI không chỉ thể hiện cho từng chu kỳ mà còn theo lũy kế, chẳng hạn lãnh đạo có thể xem doanh thu của từng cá nhân, từng bộ phận theo từng tháng hoặc lũy kế doanh thu của 6 tháng đầu năm.

Giao chỉ tiêu trong doanh nghiệp

Để đảm bảo được độ tin cậy của số liệu nhập vào, iHCM giúp thiết lập qui trình nhập kết quả KPI, ví dụ như ở một số doanh nghiệp việc nhập doanh số cho từng nhân viên được thực hiện bởi bộ phận kế toán, ở nơi khác số liệu có thể thực hiện tự động bởi hệ thống ERP hoặc hệ thống bán hàng, nhưng cũng có công ty số liệu này do nhân viên tự nhập sau đó được cán bộ quản lý xác nhận. iHCM giúp doanh nghiệp tùy biến qui trình nhập liệu kết quả KPI theo yêu cầu của quản lý.

Sau quá trình thiết lập chỉ số đo lường, doanh nghiệp có thể theo dõi kết quả và cuối cùng là đánh giá kết quả.

KPI tương đối giống với KR (Key Results) trong OKR, cùng được dùng để đo lường kết quả. Các vị trí sáng tạo, khó đo lường bằng các chỉ tiêu KPI (Ví dụ như các vị trí họa sỹ thiết kế web, phát triển phần mềm, kiến trúc sư,...), OKR là một lựa chọn hợp lý trong những trường hợp này, nói cách khác KPI không phải là công cụ đo lường vạn năng, khi bạn không thể đo lường bằng KPI, hãy nghĩ đến OKR.

Để hiểu rõ hơn về KPI, quí vị có thể xem thêm các bài Định nghĩa KPI, Những sai lầm cần tránh khi thiết lập KPI, Các bước triển khai KPI.

03 bước giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất theo phương pháp quản trị mục tiêu MBO

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được Hyperlogy Corporation phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ TÜV NORD cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ tới cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí