Quản lý theo mục tiêu là một quá trình xác định, thiết lập các mục tiêu trong nội bộ tổ chức, trong đó nhà quản lý và nhân viên thống nhất mục tiêu và hiểu được làm thế nào để đạt được đích.

Các nghiên cứu về Quản lý cho thấy

95%

"Nhân viên không hiểu chiến lược và mục tiêu doanh nghiệp."Theo Dr. Norton & Kaplan

84%

"Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực."Theo Saratoga Institute

50%

"Hiệu suất trung bình của nhân viên bị lãng phí vào những việc không sinh lợi nhuận."Theo Corporate Strategy Research

Vì vậy Quản lý theo mục tiêu được dùng để Nâng cao hiệu suất

Phương thức quản lý theo mục tiêu được Peter Drucker đưa ra từ năm 1954, do tính đơn giản và hiệu quả, nó được nhiều doanh nghiệp như Google, Apple, Metro Cash & Carry,… sử dụng. Bản chất của quản lý theo mục tiêu là thiết lập, liên kết mục tiêu cùng với các hành động hướng tới mục tiêu của mọi nhân viên trong công ty. Một phần quan trọng của quản lý theo mục tiêu là đo lường và so sánh hiệu suất thực tế của nhân viên với các tiêu chuẩn. Lý tưởng nhất là nhân viên được tham gia thiết lập mục tiêu và lựa chọn các chương trình hành động, họ sẽ có nhiều khả năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Theo George S. Odiorne, hệ thống quản lý theo mục tiêu có thể được coi là một quá trình mà trong đó các quản lý và nhân viên cùng xác định mục tiêu chung, mong đợi của quản lý đối với nhân viên và sử dụng các biện pháp đo lường nhằm điều hướng hoạt động của tổ chức và đánh giá kết quả của cá nhân.

Quản lý hiện đại ngày nay áp dụng Quản lý theo mục tiêu như là một cấu phần của hệ thống quản trị nguồn nhân lực (Quản trị nhân sự). Hiểu được tầm quan trọng của Quản lý theo mục tiêu, Hyperlogy đã đưa Quản lý theo mục tiêu (MBO) trở thành một phần của giải pháp quản trị hiệu suất trong hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM với nhiều chức năng hữu ích.

Quản trị nhân lực - Quản trị nguồn nhân lực - Quản lý hiệu suất - Quản trị nhân sự - Quản lý hiệu quả

Hoạch địnhliên kết mục tiêu

Xây dựng bản đồ mục tiêu: được sử dụng để liên kết mục tiêu tổ chức, bộ phận và cá nhân, giúp mọi người trong tổ chức nhìn thấy sự quan hệ tương hỗ giữa các mục tiêu, qua đó hiểu được làm thế nào để đạt được mục tiêu chung, tăng tính tương tác.

Thiết lập mục tiêu: Nhà quản lý và nhân viên có thể cùng nhau đàm phán, xây dựng mục tiêu, nhân viên có thể đặt mục tiêu cho chính mình. Quy trình thiết lập mục tiêu có thể được thiết lập và tùy biến bởi tổ chức.

Smart Goal - Quản trị nhân lực - Quản trị nguồn nhân lực - Quản lý hiệu suất - Quản trị nhân sự - Quản lý hiệu quả

Hỗ trợ mục tiêu SMART: iHCM giúp mọi mục tiêu được thiết lập đảm bảo đặc tính SMART, bao gồm:

Specific: Cụ thể
Measurable: Đo lường được
Attainable: Có thể đạt được
Realistic: Thực tế
Timebound: Có thời hạn

Qua đó giúp thiết lập mục tiêu một cách khoa học.

Thông tin ngay màn hình trang chủ - Quản trị nhân lực - Quản trị nguồn nhân lực - Quản lý hiệu suất - Quản trị nhân sự - Quản lý hiệu quả

Giám sát việc thực hiện mục tiêu, công việc

Nhà quản lý cùng nhân viên có thể cùng nhau theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu theo thời gian thực bằng giao diện đồ họa dễ nhìn và dễ hiểu ngay trên màn hình trang chủ.

Nhà quản lý cũng có thể theo dõi mục tiêu, công việc của từng cá nhân cũng như nhóm nhân viên.

Thư viện mục tiêu dùng chung - Quản trị nhân lực - Quản trị nguồn nhân lực - Quản lý hiệu suất - Quản trị nhân sự - Quản lý hiệu quả

Thư viện mục tiêu dùng chung

iHCM có sẵn bộ thư viện hơn 1000 mục tiêu được phân loại một cách khoa học theo nhiều ngành nghề, lĩnh vực giúp nhà quản lý có thể đưa mục tiêu tới nhân viên một cách khoa học. Việc này cũng giúp doanh nghiệp triển khai nhanh hơn và tiếp cận với hệ thống quản lý hiện đại một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Tổ chức có thể chỉnh sửa và xây dựng bộ thư viện mục tiêu dùng chung phù hợp với đặc thù của mình.

Tương tác thời gian thực như mạng xã hội - Quản trị nhân lực - Quản trị nguồn nhân lực - Quản lý hiệu suất - Quản trị nhân sự - Quản lý hiệu quả

Cộng tác thời gian thực theo tiến trình

iHCM hướng mọi hành động của nhân viên hướng theo mục tiêu được thiết lập, nhân viên trong tổ chức có thể cộng tác trực tiếp theo thời gian thực qua máy di động bằng giao diện thân thiện như mạng xã hội.

 

Hỗ trợ KPI - Quản trị nhân lực - Quản trị nguồn nhân lực - Quản lý hiệu suất - Quản trị nhân sự - Quản lý hiệu quả

Mục tiêu có thể gắn KPI

iHCM hỗ trợ mục tiêu có KPI, tổ chức có thể thiết lập KPI theo nhu cầu của mình để đo lường chính xác kết quả đối với các chỉ tiêu quan trọng.

Kết quả thực hiện mục tiêu được sử dụng để phục vụ đánh giá hiệu quả công việc.

Để tìm hiểu Google áp dụng phương thức quản trị theo mục tiêu như thế nào, mời quý vị đọc thêm bài Cỗ máy khổng lồ Google chạy “êm ru” chỉ nhờ một hệ thống quản lý đơn giản?

iHCM - Phần mềm quản lý mục tiêu, quản lý công việc và đánh giá nhân viên - Công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà lãnh đạo đo lường chính xác hiệu suất làm việc của nhân viên

Phần mềm quản lý mục tiêu, công việc iHCM giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý xem xét, theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên. Vì thế, đến mỗi kỳ đánh giá nhân viên sẽ được thực hiện dễ dàng, khoa học và thao tác nhanh nhờ các dữ liệu về kết quả mục tiêu, công việc tổng hợp ngay trên phần mềm. Phần mềm đánh giá nhân viên iHCM sẽ dựa theo 2 mặt đánh giá năng lực và đánh giá thành tích


Tải tài liệu iHCM miễn phíTải tài liệu "Mẫu đánh giá thành tích và năng lực" hoàn toàn miễn phí!

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực