MBO hay còn được biết với tên gọi Management by objectives (Quản trị theo mục tiêu) tích hợp nhiều hoạt động quản lý quan trọng trong một quy trình có hệ thống và có ý thức hướng tới việc đạt được hiệu quả và hiệu quả của các mục tiêu của tổ chức và cá nhân.

Tạo quy trình MBO (quản trị theo mục tiêu) hoàn chỉnh

Tầm quan trọng thực tế của các mục tiêu trong quản lý có thể được nhìn thấy rõ nhất bằng cách tóm tắt cách quản lý thành công của các mục tiêu trong thực tế.

Sau đây là 6 bước để tạo quy trình MBO:

1. Chỉ rõ mục tiêu của doanh nghiệp

Mục tiêu là vấn đề quan trọng đối với hiệu quả của doanh nghiệp và chúng phục vụ một số mục đích. Doanh nghiệp có thể có một vài loại mục tiêu khác nhau và tất cả chúng nên được quản lý một cách phù hợp nhất.

Các nhà quản lý nên tham gia vào việc đặt mục tiêu. Các mục tiêu được đưa ra bởi cấp trên là các mục tiêu sơ cấp, dựa trên phân tích và đánh giá về những gì có thể và những gì nên được hoàn thành bởi doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định.

2. Chỉ rõ mục tiêu của từng nhân viên

Sau khi chắc chắn rằng các nhà quản lý đã thông báo đến các nhân viên của mình về các mục tiêu chung, chiến lược và kế hoạch đã được xây dựng, nhà quản lý sau đó có thể tiến hành làm việc với nhân viên để xây dựng mục tiêu phù hợp cho từng người.

Nhà quản lý thảo luận với cấp dưới về một chỉ tiêu mà họ tin họ có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định với những nguồn lực được cung cấp đủ theo yêu cầu của ho. Họ (quản lý và nhân viên) sẽ tiếp tục bàn bạc và lựa chọn ra những mục tiêu khả thi nhất đối với công ty và phòng ban.

six-steps-of-mbo-process

( Tạm dịch: Quản trị theo mục tiêu thật sự hiệu quả nếu bạn suy nghĩ thấu đáo mục tiêu của doanh nghiệp mình. 90% thời gian bạn chưa từng)

3. Giám sát liên tục hiệu suất và tiến độ

Quy trình MBO không chỉ cần thiết để tăng sức ảnh hưởng của các trưởng phòng ban trong doanh nghiệp mà còn hết sức quan trọng trong việc giám sát hiệu suất và tiến độ hoàn thành công việc của nhân viên.

Để giám sát hiệu suất và tiến độ, những điều sau nên được thực hiên:

- Nhận biết những hoạt động không hiệu quả bằng việc so sánh hiệu suất với những mục tiêu được thiết lập trước.

- Sử dụng ngân sách zero-based (ngân sách được xây dựng từ mức thấp nhất - mức 0).

- Áp dụng mô hinh MBO để đo lường từng cá nhân cũng như các kế hoạch.

- Chuẩn bị cả những mục tiêu và kế hoạch dài hơi và ngắn hạn.

- Áp dụng các hình thức kiểm soát hiệu quả

- Cuối cùng là thiết kế cấu trúc tổ chức hợp lí với sự rõ ràng, tính trách nhiệm và quyền ra quyết định ở một mức độ nhất định.

4. Đánh giá hiệu suất

Theo đánh giá hiệu suất quá trình quản trị theo mục tiêu này được thực hiện bởi sự tham gia của các nhà quản lý có liên quan.

5. Đưa ra phản hồi

Những thành phần gắn bó trong quy trình quản trị theo mục tiêu là những phản hồi liên tục về hiệu suất và mục tiêu cho phép từng cá nhân theo dõi và điều chỉnh hoạt động của họ.

Phản hồi liên tục này được đóng góp trong các cuộc họp thẩm định chính thức thực hiện định kỳ, tại đó, các quản lý và nhân viên có thể cùng nhau xem lại quy trình dựa trên mục tiêu, dẫn đến các phản hồi tiếp theo.

6. Thẩm định hiệu suất

Thẩm định hiệu suất là các phản hồi thường xuyên về hiệu suất công việc của người lao động trong doanh nghiệp, thường được hoàn thành trong chu kỳ cuối của quy trình MBO.

 

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được Hyperlogy Corporation phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ QUACERT cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực