iHCM giúp doanh nghiệp/tổ chức ghi nhận các chỉ tiêu KPI. Qua đó lãnh đạo, nhà quản lý có thể giám sát được việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh bằng số liệu cụ thể. Số liệu sản xuất kinh doanh được thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan cũng như có thể xuất ra dưới dạng bảng của excel. Không chỉ vậy iHCM giúp tự động tính toán, cộng dồn các chỉ tiêu giúp giảm thời gian, chi phí nhân công trong doanh nghiệp/tổ chức.

Ghi nhận chỉ tiêu theo quy trình

Sau khi chỉ số đo lường hiệu suất sản xuất kinh doanh (KPI) được thiết lập, kết quả sản xuất kinh doanh được nhập vào iHCM theo quy trình thiết lập và nhập KPI doanh nghiệp thiết lập nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu. Việc nhập kết quả (KPI) theo đúng quy trình thiết lập là một phần của chức năng giám sát mà iHCM cung cấp cho tổ chức. Cuối mỗi chu kỳ được thiết lập của KPI (Theo ngày, tuần, tháng, quý,...), số liệu KPI chi tiết được nhập vào hệ thống, quá trình nhập liệu có thể phải qua các khâu xác nhận để trở thành số liệu cuối cùng theo đặc thù kiểm soát của tổ chức.

Ghi nhận và giám sát chỉ tiêu kinh doanh quan trọng

Tổng hợp chỉ tiêu và hiển thị kết quả một cách trực quan

iHCM được thiết kế để tự động tổng hợp kết quả chỉ tiêu KPI, chẳng hạn doanh thu bán lẻ của cả doanh nghiệp được tính bằng tổng doanh thu bán lẻ của các chi nhánh, doanh thu bán lẻ của chi nhánh được tính bằng tổng doanh thu bán lẻ của từng nhân viên bán lẻ, với việc nhập kết quả doanh thu cho từng nhân viên, iHCM tự động tổng hợp và hiển thị kết quả của từng trung tâm cũng như toàn công ty. Không chỉ thể hiện kết quả tổng hợp, hệ thống còn so sánh kết quả với mục tiêu đặt ra cho từng chu kỳ cũng như tổng lũy kế các chu kỳ.

Ghi nhận và giám sát chỉ tiêu kinh doanh quan trọng

Ở vị trí đứng đầu doanh nghiệp, nhà quản lý có thể theo dõi số liệu tổng hợp của cả công ty, từng bộ phận theo từng chu kỳ, lũy kế của các chu kỳ, đồng thời có thể theo dõi, giám sát tới từng cá nhân khi cần. Như vậy, iHCM cung cấp cho nhà quản lý cả số liệu tổng hợp lẫn số liệu chi tiết của từng cá nhân.

Để hiểu rõ hơn về KPI, quý vị có thể tham khảo thêm các bài Định nghĩa KPI, Những sai lầm cần tránh khi thiết lập KPI, Các bước triển khai KPI.

03 bước giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất theo phương pháp quản trị mục tiêu MBO

 

Phần mềm quản lý iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCnăng lực, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi TÜV NORD, CHLB Đức. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí