Thiết lập mục tiêu chưa đủ để nó được hoàn thành, để hoàn thành mục tiêu, nhân viên cần phải có các hành động, công việc cụ thể phục vụ cho mục tiêu đó. iHCM được thiết kế không chỉ để thiết lập, đo lường mục tiêu mà còn là công cụ để mọi hành động của nhân viên đều hướng tới việc hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Biểu đồ kim tự tháp từ tầm nhìn tới hành động

Thực hiện công việc để hoàn thành mục tiêu

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, nhân viên phải thực hiện những công việc hàng ngày. Nói cách khác, công việc là để hiện thực hóa mục tiêu, do đó công việc phát sinh thường xuyên. Hình vẽ minh họa ở bên cho thấy công việc (Actions) nằm dưới mục tiêu (Goal & KPIs), được thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu.

Nhà quản lý và nhân viên có thể cùng nhau xây dựng công việc hàng ngày và cập nhật kết quả công việc ngay trên iHCM. Tổ chức/Doanh nghiệp có thể tùy biến quy trình thiết lập công việc theo đặc thù của mình. Một vài quy trình thiết lập công việc mà các doanh nghiệp đang áp dụng rộng rãi bao gồm:

• Nhà quản lý giao việc cho nhân viên.
• Nhân viên giao việc cho chính mình.

Ở một số doanh nghiệp/tổ chức có tính cộng tác cao, thậm chí các nhân viên ngang cấp, nhân viên khác phòng ban có thể giao việc cho nhau. iHCM được xây dựng giúp doanh nghiệp/tổ chức tùy biến quy trình theo đặc thù của mình. iHCM còn hỗ trợ tạo công việc có nhiều người tham gia, đối với những công việc này tất cả những người có liên quan đều được thông báo thông qua chức năng giám sát, tương tác công việc. Bảng tổng hợp trạng thái công việc của cá nhân và nhân viên dưới quyền luôn xuất hiện ngay trong trang chủ của iHCM giúp nhà quản lý, nhân viên biết rõ trạng thái công việc của mình cũng như người dưới quyền.

Để hiểu rõ hơn sự khách biệt giữa mục tiêu và công việc, quí vị có thể xem thêm bài viết nói về sự khác nhau giữa mục tiêu và công việc tại đây.

Quản lý công việc sẽ hiệu quả nếu có môi trường văn hóa cộng tác

 

Phần mềm quản trị iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được Hyperlogy Corporation phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ QUACERT cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

title-block

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực