iHCM xóa tan gánh nặng thủ tục hành chính trong mỗi kỳ đánh giá, hiện thực hóa đánh giá nhân viên một cách khoa học, qua đó gìn giữ nhân tài, phát huy sức mạnh của tập thể, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Kết quả các nghiên cứu về Quản trị hiệu suất cho thấy

84%

"Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực."Theo Saratoga Institute

67%

"Doanh nghiệp không có hệ thống đánh giá tốt thì 67% nhân viên có hiệu suất cao không gắn bó lâu dài."Theo Harvard Business Review

Bảng đánh giá nhân viên có thể tùy biến mẫu - đánh giá nhân viên - đánh giá nhân lực - đánh giá nhân sự


iHCM - Công cụ đánh giá nhân sự nhiều chiều

Đánh giá nhân viên, đặc biệt là các vị trí chủ chốt không chỉ bằng kết quả công việc (Theo mục tiêuKPI) mà còn bằng tiềm năng (theo khung năng lực) của nhân viên, iHCM được thiết kế để thực hiện đánh giá nhân viên nhiều chiều nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có cách nhìn toàn diện. Doanh nghiệp có thể chọn đánh giá theo kết quả công việc, tiềm năng hay cả hai trên cùng một bản đánh giá bằng việc chọn mẫu đánh giá.


Đánh giá thành tích theo mục tiêuKPI

iHCM có sẵn bộ thư viện 1000 mục tiêu với trên 102 vị trí công tác khác nhau để hỗ trợ thiết lập và quản lý mục tiêu trong doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp đánh giá được hiệu suất hoàn thành từng mục tiêu, công việc của mỗi nhân viên, bộ phận hoặc chi nhánh theo KPI hoặc không theo KPI một cách minh bạch, định lượng và cụ thể.

Tổ chức có thể tùy biến phân nhóm mục tiêu theo phương thức “Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để lên kế hoạch, xây dựng mục tiêu và đánh giá trên nhiều phương diện không chỉ bằng các mục tiêu tài chính mà còn có các mục tiêu khác phục vụ phát triển bền vững.

Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lựcgiá trị cốt lõi

iHCM sẵn có bộ thư viện chuẩn 86 khung năng lực giúp doanh nghiệp đánh giá nhân sự một cách toàn diện hơn. Khi đánh giá nhân sự theo khung năng lực, doanh nghiệp có thể định nghĩa được các thang điểm cho từng khung năng lực theo từng vị trí công tác ngay trong bản đánh giá.

Đánh giá năng lực nhân viên có thể thực hiện theo nhiều cách, ví dụ như nhân viên tự đánh giá, sau đó quản lý trực tiếp và nhân viên thảo luận,... Ngoài các cách trên, iHCM có thể được sử dụng để thực hiện Đánh giá 360°, cách thức đánh giá này nhiều khi được doanh nghiệp sử dụng để xác định mức độ phù hợp của nhân viên trong tập thể.

Tùy biến mẫu bảng đánh giá theo nhu cầu của doanh nghiệp - đánh giá nhân viên - đánh giá nhân lực - đánh giá nhân sự

iHCM - Thiết lập quy trình đánh giá nhân viên theo yêu cầu

Làm thế nào để đánh giá được khoa học? Nhân viên có vai trò ra sao trong quá trình đánh giá? Vai trò của quản lý ủy quyền, quản lý trực tiếp ra sao? Đánh giá thế nào nếu như nhân viên được quản lý bởi nhiều người trong nhiều dự án, mục tiêu, công việc khác nhau? Với iHCM, doanh nghiệp có thể tùy biến quy trình đánh giá đối với từng vị trí nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá nhân viên bởi nhiều người đứng trên nhiều góc nhìn khác nhau theo đặc thù của nhu cầu quản lý.

iHCM có sẵn thư viện mẫu quy trình tùy biến cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tự tạo quy trình mới theo cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý. Khi nhận được bản đánh giá, những người liên quan trong quy trình đánh giá sẽ được phản hồi và tương tác ngay trong bản đánh giá.

Màn hình đánh giá so sánh iHCM - đánh giá nhân viên - đánh giá nhân lực - đánh giá nhân sự

iHCM - Đánh giá nhân viên so sánh

Đảm bảo công bằng trong đánh giá, nhất là đánh giá năng lực là một việc vô cùng quan trọng của hệ thống đánh giá năng lực trong doanh nghiệp. Trong trường hợp nhà quản lý đánh giá nhiều nhân viên, sai lầm rất có thể xảy ra nếu như việc đánh giá thực hiện ở hai thời điểm khác nhau hoặc không có công cụ so sánh.

iHCM giúp đánh giá so sánh khung năng lực giữa 2 hay nhiều nhân viên cùng lúc (được gọi là team rater) trên cùng một màn hình nhằm đảm bảo việc đánh giá năng lực nhân viên được thực hiện một cách công bằng hơn.

iHCM giúp vẽ biểu đồ đánh giá - đánh giá nhân viên - đánh giá nhân lực - đánh giá nhân sự

iHCM - Giúp lưu trữ lịch sử kết quả đánh giá nhân viên

Kết quả đánh giá sẽ được lưu lại trong hồ sơ nhân viên, tất cả các hồ sơ đánh giá sẽ được lưu lại tập trung một chỗ và doanh nghiệp tự phân quyền cho những người được xem những kết quả đánh giá.

Biểu đồ cũng giúp nhà quản lý nhìn thấy những năng lực còn thiếu của nhân viên thông qua so sánh với tiêu chuẩn của doanh nghiệp ứng với vị trí công tác, qua đó giúp xác định các phương thức đào tạo cần thiết nhằm tăng cường năng lực cho nhân viên một cách có hiệu quả nhất.

iHCM trên máy di động - đánh giá nhân viên - đánh giá nhân lực - đánh giá nhân sự


iHCM - Di động thay đổi cách bạn làm việc

Nếu như trước kia bộ phận nhân sự sẽ tốn rất nhiều thời gian vào mỗi kỳ đánh giá, với iHCM sẽ giúp doanh nghiệp hiện thực hóa công việc đánh giá một cách dễ dàng hơn. Cứ mỗi đến kỳ đánh giá, nhân viên sẽ được nhận thông báo bản đánh giá theo như quy trình thiết lập trước qua di động và email một cách nhanh chóng và chính xác.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí