Từ điển năng lực

Để thực hiện được mục tiêu, các nhân viên phải có năng lực thực thi, vậy năng lực là gì? Năng lực bao gồm nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ, những yếu tố đó được gọi là “Khung năng lực”. Ở mỗi vị trí công tác khác nhau sẽ có một tập các “khung năng lực” tương ứng và được đánh hệ số quan trọng khác nhau. Ví dụ ở vị trí quản lý, tổ chức đòi hỏi nhà quản lý phải có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng này không đòi hỏi ở vị trí nhân viên thông thường. Mối tương quan giữa “khung năng lực” với vị trí công tác được chúng tôi gọi là “Biểu đồ khung năng lực”, một số tài liệu gọi là “Từ điển khung năng lực” hay “Từ điển năng lực .

iHCM giúp doanh nghiệp thiết lập bộ từ điển năng lực

 

Bằng việc tiếp thu các tinh hoa của nhân loại, iHCM đã thiết lập sẵn 86 khung năng lực, tương ứng với nó là 102 vị trí công tác cơ bản mà tổ chức thường sử dụng, giúp cho việc thiết lập bản đồ khung năng lực của tổ chức được tiến hành một cách nhanh chóng. Theo kinh nghiệm của nhiều tổ chức tư vấn, doanh nghiệp chỉ nên chọn 15-25 khung năng lực cho tất cả các vị trí công tác của mình.

iHCM hỗ trợ định lượng hóa khung năng lực

 

Định lượng hóa khung năng lực

Khác với  chỉ số KPI có thể đo lường được chính xác, đo lường năng lực thường không chính xác tuyệt đối, tuy nhiên tổ chức hoàn toàn có thể lượng hóa năng lực một cách khoa học. iHCM cung cấp cho tổ chức công cụ để thực hiện việc đó bằng cách:

  • • Định nghĩa bảng điểm: Tổ chức có thể tạo và lựa chọn bảng điểm, ví dụ 1-3, 1-5, 1-7,... theo nhu cầu sử dụng.
  • • Định nghĩa chi tiết điểm cho từng khung năng lực: Ví dụ như với khung năng lực "Hỗ trợ khách hàng" tổ chức có thể định nghĩa 4 điểm tương ứng với “Nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp chuyên nghiệp khi có yêu cầu. Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp khi thấy đồng nghiệp gặp khó khăn, tương tác thường xuyên để cùng đồng nghiệp giải quyết những vấn đề phát sinh. Cam kết hỗ trợ đến cùng.”; 5 điểm tương ứng với “Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi có yêu cầu. Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp khi thấy đồng nghiệp gặp khó khăn. Đưa ra các giải pháp phòng ngừa khó khăn có thể xảy ra đối với những vấn đề đang gặp phải. Cam kết hỗ trợ đến cùng.”,...

Để đảm bảo tính khách quan của việc đo lường khung năng lực, các doanh nghiệp thường thiết lập quy trình đánh giá nhân viên phù hợp với thực tiễn hoạt động, ví dụ đối với doanh nghiệp hoạt động theo dự án, đánh giá nhân sự cấp dưới được thực hiện thông qua gửi phiếu đánh giá tới tất cả các trưởng dự án mà nhân viên tham gia, sau đó người quản lý trực tiếp tham khảo các bản đánh giá của trưởng dự án cùng ý kiến của chính nhân viên để đưa ra quyết định cuối cùng.

Giá trị cốt lõi

Tại nhiều tổ chức, trước khi gia nhập mỗi cá nhân thường được kiểm tra mức độ phù hợp của họ đối với tổ chức, nói cách khác tổ chức thường đưa ra một số các “khung năng lực” chung nhất áp dụng cho tất cả các nhân viên của mình như trung thực, cởi mở, tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp,... Các “khung năng lực” chính là giá trị cốt lõi của tổ chức mà tất cả các cá nhân trong đó phải tuân thủ.

Kết quả đánh giá được lưu trên iHCM

iHCM giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị cốt lõi của mình bằng cách lựa chọn các “khung năng lực” cần thiết làm yếu tố bắt buộc trong việc lựa chọn, đánh giá nhân viên.

Ánh xạ khung năng lực cho các vị trí công tác trong iHCM

 

Thiết lập bộ khung năng lực cho từng vị trí

iHCM giúp doanh nghiệp thiết lập và đặt trong số bộ khung năng lực cho từng vị trí công tác, chẳng hạn đối với nhân viên kinh doanh, ngoài các khung năng lực mang tính cốt lõi như đã nêu ở trên, doanh nghiệp yêu cầu những nhân viên này phải có:

  • • Kỹ năng giao tiếp: Hệ số 20%
  • • Thành thạo chuyên môn, hiểu sản phẩm: Hệ số 20%
  • • Hướng kết quả: Hệ số 30%
  • • Thích nghi với người khác: Hệ số 30%

Nhân viên vào mục hồ sơ của mình trên iHCM, sẽ biết được chính xác những yêu cầu mà tổ chức, doanh nghiệp đòi hỏi ở vị trí của mình.

iHCM giúp thiết lập biểu đồ khung năng lực cho từng vị trí

Thiết lập mức độ kỳ vọng năng lực đối với từng vị trí công tác

Tại các vị trí khác nhau trong tổ chức, doanh nghiệp kỳ vọng khác nhau về năng lực đối với người đó, ví dụ như yêu cầu của doanh nghiệp đối với vị trí chuyên gia cao cấp chắc chắn sẽ cao hơn mức độ chuyên gia, nói cách khác tại mỗi vị trí, các “khung năng lực” tương ứng của nó luôn có một mức điểm kỳ vọng nhất định. iHCM giúp tổ chức:

  • • Thiết lập và vẽ biểu đồ kỳ vọng khung năng lực cho từng vị trí công tác dưới cách nhìn của toàn doanh nghiệp.
  • Nhà quản lý cũng có thể thiết lập và và vẽ biểu đồ kỳ vọng khung năng lực cho từng nhân viên dưới quyền dưới góc độ quản lý trực tiếp nhằm hướng nhân viên tới trình độ cao hơn.

Thiết lập mức độ kỳ vọng của doanh nghiệp có liên quan tới kết quả đánh giá năng lực nhân viên, qua so sánh doanh nghiệp biết được khoảng cách giữa năng lực thực tế (sau đánh giá) với năng lực mà doanh nghiệp mong muốn, từ đó xác định các chương trình đào tạo cần thiết cho nhân viên của mình sao cho có hiệu quả nhất.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí