Từ điển năng lực

Để thực hiện được mục tiêu, các nhân viên phải có năng lực thực thi, vậy năng lực là gì? Năng lực bao gồm nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ, những yếu tố đó được gọi là “Khung năng lực”. Ở mỗi vị trí công tác khác nhau sẽ có một tập các “khung năng lực” tương ứng và được đánh hệ số quan trọng khác nhau. Ví dụ ở vị trí quản lý, tổ chức đòi hỏi nhà quản lý phải có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng này không đòi hỏi ở vị trí nhân viên thông thường. Mối tương quan giữa “khung năng lực” với vị trí công tác được chúng tôi gọi là “Biểu đồ khung năng lực”, một số tài liệu gọi là “Từ điển khung năng lực” hay “Từ điển năng lực .

iHCM giúp doanh nghiệp thiết lập bộ từ điển năng lực

Bằng việc tiếp thu các tinh hoa của nhân loại, iHCM đã thiết lập sẵn 86 khung năng lực, tương ứng với nó là 102 vị trí công tác cơ bản mà tổ chức thường sử dụng, giúp cho việc thiết lập bản đồ khung năng lực của tổ chức được tiến hành một cách nhanh chóng. Theo kinh nghiệm của nhiều tổ chức tư vấn, doanh nghiệp chỉ nên chọn 15-25 khung năng lực cho tất cả các vị trí công tác của mình.

iHCM hỗ trợ định lượng hóa khung năng lực

 

Định lượng hóa khung năng lực

Khác với  chỉ số KPI có thể đo lường được chính xác, đo lường năng lực thường không chính xác tuyệt đối, tuy nhiên tổ chức hoàn toàn có thể lượng hóa năng lực một cách khoa học. iHCM cung cấp cho tổ chức công cụ để thực hiện việc đó bằng cách:

• Định nghĩa bảng điểm: Tổ chức có thể tạo và lựa chọn bảng điểm, ví dụ 1-3, 1-5, 1-7,... theo nhu cầu sử dụng.
• Định nghĩa chi tiết điểm cho từng khung năng lực: Ví dụ như với khung năng lực "Hỗ trợ khách hàng" tổ chức có thể định nghĩa 4 điểm tương ứng với “Nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp chuyên nghiệp khi có yêu cầu. Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp khi thấy đồng nghiệp gặp khó khăn, tương tác thường xuyên để cùng đồng nghiệp giải quyết những vấn đề phát sinh. Cam kết hỗ trợ đến cùng.”; 5 điểm tương ứng với “Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi có yêu cầu. Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp khi thấy đồng nghiệp gặp khó khăn. Đưa ra các giải pháp phòng ngừa khó khăn có thể xảy ra đối với những vấn đề đang gặp phải. Cam kết hỗ trợ đến cùng.”,...

Để đảm bảo tính khách quan của việc đo lường khung năng lực, các doanh nghiệp thường thiết lập quy trình đánh giá nhân viên phù hợp với thực tiễn hoạt động, ví dụ đối với doanh nghiệp hoạt động theo dự án, đánh giá nhân sự cấp dưới được thực hiện thông qua gửi phiếu đánh giá tới tất cả các trưởng dự án mà nhân viên tham gia, sau đó người quản lý trực tiếp tham khảo các bản đánh giá của trưởng dự án cùng ý kiến của chính nhân viên để đưa ra quyết định cuối cùng.

Giá trị cốt lõi

Tại nhiều tổ chức, trước khi gia nhập mỗi cá nhân thường được kiểm tra mức độ phù hợp của họ đối với tổ chức, nói cách khác tổ chức thường đưa ra một số các “khung năng lực” chung nhất áp dụng cho tất cả các nhân viên của mình như trung thực, cởi mở, tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp,... Các “khung năng lực” chính là giá trị cốt lõi của tổ chức mà tất cả các cá nhân trong đó phải tuân thủ.

Kết quả đánh giá được lưu trên iHCM

iHCM giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị cốt lõi của mình bằng cách lựa chọn các “khung năng lực” cần thiết làm yếu tố bắt buộc trong việc lựa chọn, đánh giá nhân viên.

Ánh xạ khung năng lực cho các vị trí công tác trong iHCM

 

Thiết lập bộ khung năng lực cho từng vị trí

iHCM giúp doanh nghiệp thiết lập và đặt trong số bộ khung năng lực cho từng vị trí công tác, chẳng hạn đối với nhân viên kinh doanh, ngoài các khung năng lực mang tính cốt lõi như đã nêu ở trên, doanh nghiệp yêu cầu những nhân viên này phải có:

• Kỹ năng giao tiếp: Hệ số 20%
• Thành thạo chuyên môn, hiểu sản phẩm: Hệ số 20%
• Hướng kết quả: Hệ số 30%
• Thích nghi với người khác: Hệ số 30%

Nhân viên vào mục hồ sơ của mình trên iHCM, sẽ biết được chính xác những yêu cầu mà tổ chức, doanh nghiệp đòi hỏi ở vị trí của mình.

iHCM giúp thiết lập biểu đồ khung năng lực cho từng vị trí

Thiết lập mức độ kỳ vọng năng lực đối với từng vị trí công tác

Tại các vị trí khác nhau trong tổ chức, doanh nghiệp kỳ vọng khác nhau về năng lực đối với người đó, ví dụ như yêu cầu của doanh nghiệp đối với vị trí chuyên gia cao cấp chắc chắn sẽ cao hơn mức độ chuyên gia, nói cách khác tại mỗi vị trí, các “khung năng lực” tương ứng của nó luôn có một mức điểm kỳ vọng nhất định. iHCM giúp tổ chức:

• Thiết lập và vẽ biểu đồ kỳ vọng khung năng lực cho từng vị trí công tác dưới cách nhìn của toàn doanh nghiệp.
Nhà quản lý cũng có thể thiết lập và và vẽ biểu đồ kỳ vọng khung năng lực cho từng nhân viên dưới quyền dưới góc độ quản lý trực tiếp nhằm hướng nhân viên tới trình độ cao hơn.

Thiết lập mức độ kỳ vọng của doanh nghiệp có liên quan tới kết quả đánh giá năng lực nhân viên, qua so sánh doanh nghiệp biết được khoảng cách giữa năng lực thực tế (sau đánh giá) với năng lực mà doanh nghiệp mong muốn, từ đó xác định các chương trình đào tạo cần thiết cho nhân viên của mình sao cho có hiệu quả nhất.

Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí là bước không thể thiếu khi doanh nghiệp thực hiện đánh giá năng lực nhân viên

 

Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên iHCM được thiết kế giúp doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý từ điển năng lực, trong đó đã có sẵn 86 khung năng lực, tương ứng với nó là 102 vị trí công tác cơ bản mà tổ chức thường sử dụng, bao gồm cả năng lực hành vi và năng lực chuyên môn, bộ từ điển năng lực trong phần mềm iHCM được tham khảo từ bộ từ điển năng lực Đại học Harvard (Havard University Competency Dictionary) và bộ năng lực do Viện phát triển Nhân lực (CIPD - Anh Quốc), doanh nghiệp tổ chức có thể chỉnh sửa, tùy biến các khung năng lực này theo nhu cầu sử dụng của mình.

Quý khách hàng có thể tham khảo Mẫu đánh giá năng lực tại đây

Vào đây để tải Bộ từ điển năng lực hành vi, vào đây để tải Bộ từ điển năng lực chuyên môn ngành IT.

Đọc thêm tại đây để tìm hiểu thêm các loại năng lực có trong từ điển năng lực, sự khác nhau giữa năng lực hành vi và năng lực chuyên môn.

Phần mềm quản trị iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được Hyperlogy Corporation phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ QUACERT cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

title-block

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực