Quản lý mục tiêu MBO, BSC

Kiểm soát hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp một cách dễ dàng

 • Giúp doanh nghiệp của bạn bám sát tiến độ mục tiêu đã hoạch định
 • Thiết lập cách tính kết quả cho mục tiêu theo nhiều chiều: Mục tiêu con/Kết quả then chốt, công việc, KPI, mục tiêu liên kết
 • Truy xuất báo cáo mục tiêu dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi
 • Thông tin các mục tiêu được tập trung trên một hệ thống

Đo lường và quản lý KPI

Truy xuất kết quả KPI chỉ với một click chuột

 • Đo lường KPI theo nhiều chu kỳ: Ngày/tuần/tháng/quý/năm
 • Tự động tính toán điểm số % hoàn thành KPI dựa trên chỉ tiêu giao và kết quả đạt được
 • Trao đổi, phản hồi về kết quả KPI
 • Duyệt/Khóa KPI ngay trên phần mềm
 • Đính kèm file báo cáo kết quả KPI một cách dễ dàng

Dashboard/Báo cáo KPI trực quan

Kiểm soát và đo lường hệ thống KPI trong doanh nghiệp chỉ với một màn hình

 • Kiểm soát hiệu suất doanh nghiệp mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối Internet
 • Hệ thống biểu đồ trực quan thống kê các mục tiêu, các chỉ số KPI phục vụ cho việc ra quyết định
 • Báo cáo đa dạng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp: Báo cáo tiến độ mục tiêu, Báo cáo so sánh KPI đơn vị, So sánh KPI đơn vị và cá nhân…

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực