Các mục tiêu trong doanh nghiệp/tổ chức không độc lập với nhau mà có tính liên kết hỗ trợ lẫn nhau, chẳng hạn để đạt được mục tiêu doanh số 1000 tỷ trong năm thì không chỉ bộ phận kinh doanh thực hiện công việc này một cách đơn lẻ, mà các bộ phận khác cũng phải có các mục tiêu hỗ trợ, ví dụ như bộ phận marketing phải tìm kiếm được 10.000 khách hàng tiềm năng có chất lượng,... việc liên kết mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của bộ phận/nhóm và cuối cùng là mục tiêu của các nhân viên hình thành nên một sơ đồ hình cây mà chúng tôi gọi là "Bản đồ mục tiêu".

Bản đồ mục tiêu trong iHCM

Hiểu được tầm quan trọng của việc liên kết mục tiêu, iHCM được thiết kế để doanh nghiệp thiết lập mục tiêu có tính liên kết, chúng tôi gọi đó là bản đồ mục tiêu của doanh nghiệp.

Liên kết các mục tiêu doanh nghiệp trong iHCM

Xây dựng bản đồ mục tiêu được sử dụng để liên kết mục tiêu tổ chức, bộ phận và cá nhân, giúp mọi người trong tổ chức nhìn thấy sự quan hệ tương hỗ giữa các mục tiêu, qua đó hiểu được làm thế nào để đạt được mục tiêu chung, tăng tính tương tác. Bản đồ mục tiêu giúp Lãnh đạo có cách nhìn toàn cảnh về các mục tiêu liên kết trong doanh nghiệp.

Liên kết mục tiêu có tính hai chiều

Cách tốt nhất để đảm bảo kết quả thực hiện mục tiêu của cá nhân là liên kết mục tiêu đó với mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp. iHCM sẽ giúp doanh nghiệp:

  • • Liên kết các mục tiêu của tổ chức, bộ phận.
  • • Liên kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu của bộ phận, tổ chức.
  • • Liên kết hỗ trợ và liên kết phụ thuộc theo 2 chiều giúp người sử dụng biết mối quan hệ giữa các mục tiêu, chẳng hạn mục tiêu marketing được sử dụng để hỗ trợ mục tiêu doanh thu, mục tiêu doanh thu của phòng phụ thuộc vào mục tiêu doanh thu của từng cá nhân kinh doanh trong phòng.

Liên kết các mục tiêu doanh nghiệp trong iHCM

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được Hyperlogy Corporation phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ QUACERT cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

title-block

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực