BSC-KPI-OKRs đều là các công cụ giúp tổ chức doanh nghiệp kiểm soát mục tiêu. Các công cụ này đều phát triển dựa trên nền tảng tư tưởng Quản trị theo mục tiêu - MBO do P.Drucker đề xuất từ những thập niên 60 của thế kỷ 20. Điểm chung của các công cụ này là cụ thể hóa các mục tiêu thành chỉ tiêu hoặc kết quả then chốt để kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu kịp thời.

 Trước khi đi vào kết hợp giữa BSC vs OKRs, hãy xem lại định nghĩa về BSC và OKRs:

1. Thẻ điểm cân bằng (BSC- Balanced Scorecard) là một hệ thống ghi điểm để đo lường và kiểm soát các mục tiêu, được cân bằng với nhau theo 4 góc độ: Tài chính (F), Khách hàng (C ), Quy trình (I), Học hỏi - Phát triển (L) giúp doanh nghiệp phát triển bền vững;
KPI là chỉ số để đo lường "sức khỏe" của doanh nghiệp, là chỉ tiêu định lượng mục tiêu thông qua kết quả của hành động
2. Mục tiêu và kết quả then chốt (OKRs - Object and KeyResults) được tiếp cận theo một hướng khác là tập trung lựa chọn các mục tiêu cốt lõi, quan trọng, có tính thách thức và tạo ra bứt phá trong một giai đoạn cụ thể. Các mục tiêu này sẽ được cụ thể hóa thành các hành động cốt lõi (KR) và đo lường được.

Điểm khác biệt cơ bản của OKRs và BSC-KPI nằm ở cách tiếp cận và trình tự triển khai:
- KPI: Quan tâm đến kết quả, chưa chú trọng tới chương trình hành động
- OKRs: Nêu lên mục tiêu và các hành động cốt lõi để đạt được mục tiêu
- Công thức triển khai KPI: Mục tiêu - Chỉ số - Hành động
- Công thức của OKR là: Mục tiêu - Hành động - Kết quả

BSC-KPI vs OKRs

Vậy, BSC-KPI và OKRs kết hợp với nhau như thế nào?
Tổ chức có thể sử dụng KPI để đo lường các mục tiêu thường xuyên, liên tục thông qua các chỉ tiêu dẫn và dùng chỉ tiêu cuối để kiểm soát.
Khi Tổ chức có những mục tiêu thách thức, cần tập trung giải quyết trong một thời gian ngắn với kết quả vượt trội, xử lý các vấn đề mấu chốt, có tầm ảnh hưởng lớn, làm thay đổi cục diện tình hình - có thể sử dụng OKRs để hoạch định.
Bản thân nội tại của doanh nghiệp đều cần cả hai phương pháp này. Dùng KPI để đo lường kết quả cuối cùng, dùng OKR để triển khai hành động cốt lõi có tính quyết định, tạo bứt phá và dùng BSC để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Phần mềm Quản trị hiệu suất iHCM cung cấp công cụ giúp doanh nghiệp quản lý cả 2 phương pháp này trên cùng 1 hệ thống. Mục tiêu được phân nhóm theo viễn cảnh của BSC, đo lường theo KPI, và dùng OKR cho các mục tiêu khác mang tính chất trọng tâm, trọng điểm.

Có thể kết hợp được cả BSC-KPI và OKRs trên iHCM hay không?
HCM sẽ là công cụ tuyệt vời hỗ trợ xây dựng, vận hành, theo dõi, đánh giá, giúp việc triển khai BSC-KPI và OKRs trở nên đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều so với cách làm thủ công truyền thống.
- Các thông tin được lưu trữ tập trung trong cùng một hệ thống và xuyên suốt theo thời gian thực.
- Giảm thiểu công tác hành chính thủ công, văn bản giấy tờ, báo cáo. Tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Lãnh đạo quản lý luôn theo sát được tình hình và hỗ trợ kịp thời khi có vấn đề phát sinh.
- Báo cáo kết quả nhanh chóng đảm bảo minh bạch chính xác, giảm thiểu tối đa sự cảm tính trong quá trình đánh giá nhân viên.

(Hình 1: Quản lý BSC trên iHCM)

 

(Hình 2: KPI trên iHCM)

 

(Hình 3: Theo dõi tiến độ OKRs)

Hoạch định - Giám sát - Đánh giá
03 giai đoạn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được Hyperlogy Corporation phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực.

Thành lập từ 2003 với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

logo-vp

Chứng chỉ ISO27001 từ QUACERT cho sản phẩm & dịch vụ

logo-iso

Hyperlogy là thành viên của

logo-vnisa

Hiệp Hội An Toàn
Thông Tin Việt Nam

Hiệp Hội Phần Mềm Và
Dịch Vụ CNTT Việt Nam

Hiệp hội Internet
Việt Nam

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực