Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng là cách thức quản trị và lên kế hoạch chiến lược của tổ chức, nó được sử dụng để định hướng các mục tiêu, hành động theo tầm nhìn và chiến lược đã định. Nó cải thiện sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài tổ chức đồng thời theo dõi kết quả theo mục tiêu chiến lược đặt ra.

Được tiến sỹ Robert Kaplan (Harvard Business School) và David Norton đặt nền tảng như là một phương pháp đo lường kết quả toàn diện bao gồm các chỉ số không chỉ là tài chính cho các nhà quản lý nhằm cung cấp cho họ cái nhìn tổng thể, cân bằng hơn trong việc đánh giá kết quả hoạt động.

Thẻ điểm cân bằng

Đối với nhiều tổ chức có tầm nhìn dài hạn, nhà quản lý hiểu rằng thước đo tài chính không thể hiện đầy đủ kết quả. Theo phương pháp thẻ điểm cân bằng, mục tiêu của doanh nghiệp được chia làm 4 nhóm:

 - Tài chính.
 - Qui trình nội bộ.
 - Mức độ thỏa mãn khách hàng.
 - Đào tạo và phát triển con người.

Thẻ điểm cân bằng bộ phận

iHCM hỗ trợ tổ chức sử dụng thẻ điểm cân bằng như là một tùy chọn có giá trị cho sự phát triển bền vững, nó được sử dụng trong các khâu:

 - Lên kế hoạch xây dựng mục tiêu cho tổ chức, bộ phận, cá nhân.
 - Liên kết mục tiêu tổ chức, bộ phận và cá nhân.
 - Đánh giá kết quả công việc một cách cân bằng trong toàn doanh nghiệp.

  

Thẻ điểm cân bằng nhân viên

Ưu điểm của Thẻ điểm cân bằng là dễ hiểu, dễ sử dụng và cung cấp kết quả đa chiều cho tổ chức, do đó nó được sử dụng rộng rãi trong phần lớn các doanh nghiệp có bề dày truyền thống, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ.

iHCM - Phần mềm quản lý mục tiêu, quản lý công việc và đánh giá nhân viên - Công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà lãnh đạo đo lường chính xác hiệu suất làm việc của nhân viên

Phần mềm quản lý mục tiêu, công việc iHCM giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý xem xét, theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên. Vì thế, đến mỗi kỳ đánh giá nhân viên sẽ được thực hiện dễ dàng, khoa học và thao tác nhanh nhờ các dữ liệu về kết quả mục tiêu, công việc tổng hợp ngay trên phần mềm. Phần mềm đánh giá nhân viên iHCM sẽ dựa theo 2 mặt đánh giá năng lực và đánh giá thành tích


Tải tài liệu iHCM miễn phíTải tài liệu "Mẫu đánh giá thành tích và năng lực" hoàn toàn miễn phí!

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM áp dụng phương thức quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại KPIBSCtừ điển năng lực, OKR (Objectives and Key Results), Kanban, được phát triển và vận hành trên nền điện toán đám mây theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001 chứng nhận bởi QUACERT. Các chức năng quản lý mục tiêuquản lý công việcquản lý năng lựcđánh giá nhân viên,... và nhiều chức năng khác được thiết kế hỗ trợ người dùng sử dụng thuận tiện trên web cũng như ứng dụng di động, giúp nhân viên cộng tác theo thời gian thực. iHCM được phát triển bởi Hyperlogy, công ty công nghệ thành lập từ 2003.

Mang công nghệ dành cho Công ty tỷ $ đồng hành cùng cộng đồng Doanh nghiệp VIỆT bứt phá trong hành trình Chuyển đổi số!

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực