Kính gửi: Quý khách hàng

Hyperlogy xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá và so sánh chức năng chính của gói dịch vụ  Standard và Enterprise Performance & Goal trong Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM như sau:

 

Standard

Performance & Goal  Mô tả

Enterprise

Performance & Goal  Mô tả

Trung tâm nhân lực
Sơ đồ tổ chức Có Có
Sơ đồ quản lý Có Có
Quản lý hồ sơ nhân viên Có Có
Quản lý vị trí công tác    Mô tả Có Có
Quản lý khung năng lực  Mô tả Có Có
Ghi lịch nghỉ phép và làm ngoài giờ Có Có
Quản lý mục tiêu
Bản đồ mục tiêu, hoạch định và phân bổ mục tiêu toàn doanh nghiệp Không Có
Thiết lập và Quản lý mục tiêu SMART Mô tả Có Có
Mục tiêu nhân viên Có Có
Mục tiêu đơn vị Có Có
Báo cáo thống kê mục tiêu đơn vị không Có
Báo cáo thống kê mục tiêu nhân viên không Có
Báo cáo danh sách mục tiêu đơn vị/nhân viên Có Có
Quản lý công việc
Công việc cá nhân Có Có
Công việc nhóm, bảng Kanban Có Có
Checklist công việc Có Có
Lịch nhắc việc, email thông báo Có Có
Nhãn công việc không Có
Báo cáo thống kê công việc đơn vị không Có
Báo cáo thống kê công việc nhân viên không Có
Báo cáo thống kê công việc mục tiêu không Có
Báo cáo danh sách công việc nhân viên Có Có
Báo cáo danh sách công việc mục tiêu Có Có
Quản lý KPI
Thiết lập và Quản lý KPI không Có
Nhập dữ liệu KPI không Có
Phê duyệt chỉ tiêu và kết quả KPI không Có
Báo cáo tổng hợp KPI không Có
Báo cáo KPI từng nhân viên không Có
Đánh giá
Đánh giá 360 độ Có Có
Đánh giá thành tích Có Có
Đánh giá năng lực Mô tả Có Có
Ứng dụng di động
iOS Có Có
Android Có Có
Window Phone Có Có
Giá thuê bao
Giá phiên bản  Mô tả 29.000 VNĐ/người/tháng 88.000 VNĐ/người/tháng
Lưu trữ  Mô tả 200 Mb File/User 200 Mb File/User
Phí khởi tạo dịch vụ và Tư vấn triển khai  Mô tả 5.000.000 VND 10.000.000 VND
Số lượng người dùng tối thiểu ban đầu 10 20
Số lượng người dùng tối thiểu mua thêm 5 10
Mua thêm dung lượng lưu trữ
Thêm 1000Mb File đính kèm  Mô tả 90.000 VNĐ/tháng 90.000 VNĐ/tháng
Xem thêm: báo giá ihcm

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí