Kính gửi: Quý khách hàng

Hyperlogy xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các phiên bản của phần mềm iHCM như sau:

Tính năng
Free Work Management
Quản lý công việc, công tác. Áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, startup hoặc đội nhóm.
Standard Performance & Goal
Quản lý theo mục tiêu, cộng tác trong công việc. Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiệp vụ đơn giản.
Enterprise Performance & Goal
Quản lý theo mục tiêu, KPI với đầy đủ cách tính năng mạnh mẽ. Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Quản lý mục tiêu công việc
Thiết lập và quản lý mục tiêu
Thư viện mục tiêu
Bản đồ mục tiêu
Kết quả then chốt (Mục tiêu con)
Chia sẻ mục tiêu
Public(Không thay đổi) Public, Private(Có thể thay đổi) Tùy chỉnh không giới hạn
Quản lý công việc nhân viên
Công việc nhóm, bảng Kaban
Nhãn công việc
Checklist Công việc
Lịch nhắc việc, Email thông báo
Phân quyền vai trò công việc
Thông tin mở rộng công việc(Custom Filed) Trường thông tin mặc định Trường thông tin mặc định Tùy chỉnh thêm trường thông tin không giới hạn
Dashboard mục tiêu, công việc
Theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu theo BSC
Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc theo dự án
Theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu, công việc của nhân viên
Báo Cáo
Báo cáo thống kê mục tiêu theo đơn vị
Báo cáo thống kê mục tiêu theo nhân viên
Báo cáo danh sách của mục tiêu đơn vị/nhân viên
Báo cáo thống kê công việc theo đơn vị
Báo cáo thống kê công việc theo nhân viên
Báo cáo thống kê công việc của mục tiêu
Báo cáo danh sách công việc của nhân viên
Báo cáo danh sách công việc của mục tiêu
Kết xuất excel
Quản lý KPI
Thiết lập và quản lý KPI
Nhập dữ liệu KPI
Phê duyệt chỉ tiêu và kết xuất KPI
Báo cáo tổng hợp KPI toàn doanh nghiệp
Báo cáo KPI từng nhân viên
Kết xuất Excel
Đánh giá
Đánh giá thành tích theo mục tiêu
Đánh giá năng lực
Đánh giá 360 độ
Thiết lập quy trình đánh giá
Trung tâm nhân lực
Sơ đồ tổ chức
Một phòng ban Nhiều cấp công ty, phòng ban không giới hạn Nhiều cấp công ty, phòng ban không giới hạn
Sơ đồ quản lý
Một cấp: Quản lý trực tiếp - Nhân viên Nhiều cấp quản lý không giới hạn Nhiều cấp quản lý không giới hạn
Quản lý hồ sơ nhân viên
Thông tin cơ bản Tùy chỉnh thông tin không giới hạn Tùy chỉnh thông tin không giới hạn
Quản lý vị trí công tác
Quản lý khung năng lực
Ghi lịch nghỉ phép và làm ngoài giờ
Di động
IOS
Android
Window Phone
Giá thuê bao
Giá phiên bản 0 VNĐ 29.000 VNĐ/người/Tháng
Thanh toán hàng năm
88.000 VNĐ/người/Tháng
Thanh toán hàng năm
Dung lượng lưu trữ (file đính kèm) 1GB 200 Mb/user 200 Mb/user
Phí khởi tạo dịch vụ 10.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ
Số lượng dùng ban đầu Tối đa 5 user Tối thiểu 10 user Tối thiểu 20 user
Số lượng người dùng mua thêm Tối thiểu 5 user Tối thiểu 5 user
ĐĂNG KÝ NGAY
Dùng thử 14 ngày hoàn toàn miễn phí

Free

Work Management

Quản lý công việc, cộng tác. Áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, startup hoặc một đội nhóm.
Tính năng chính
  • Số lượng người dùng tối đa: 5 người
  • Dung lượng tệp đính kèm: 1GB

Standard

Performance & Goal

29.000

vnđ/người/tháng

Thanh toán hàng năm

Quản lý theo mục tiêu, cộng tác trong công việc. Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiệp vụ đơn giản.
Tính năng bản Free +
  • Số lượng mua mới tối thiểu: 10 người
  • Số lượng mua thêm tối thiểu: 5 người
  • Phí khởi tạo dịch vụ: 10 triệu vnđ
  • Dung lượng tệp đính kèm: 200MB/người

Enterprise

Performance & Goal

88.000

vnđ/người/tháng

Thanh toán hàng năm

Quản lý theo mục tiêu, KPI với đầy đủ các tính năng mạnh mẽ. Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Tính năng bản Standard +
  • Số lượng mua mới tối thiểu: 20 người
  • Số lượng mua thêm tối thiểu: 5 người
  • Phí khởi tạo dịch vụ: 10 triệu vnđ
  • Dung lượng tệp đính kèm: 200MB/người
Đăng ký ngay

Dùng thử 14 ngày hoàn toàn miễn phí

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCMHoàn toàn miễn phí

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực