360 Degree Feedback

Chủ đề: 360 Degree Feedback

Phương pháp đánh giá 360 độ là một công cụ chuẩn để đánh giá kỹ năng của nhân viên trong một tổ chức. Kết quả của chương trình đánh giá 360 độ cho biết những nhận xét từ quản lý cũng như các đồng nghiệp dành cho nhân viên, và ngược lại Lãnh đạo, Quản lý cũng nhận được những ý kiến phản hồi từ Nhân viên.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực