Áp dụng phần mềm vào đánh giá, giúp việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây, quy trình, thang điểm rõ ràng nên mọi người rất chủ động trong quá trình đánh giá, tiết kiệm thời gian cho từng cá nhân tham gia cũng như bộ phận tổng hợp kết quả. 

iHCM hỗ trợ việc đánh giá nhân viên dựa trên 3 nhóm tiêu chí: Nhóm thứ nhất là các tiêu chí về kết quả hoàn thành mục tiêu/công việc của nhân viên hay còn gọi là đánh giá thành tích; Nhóm thứ hai là các tiêu chí năng lực ứng với từng vị trí công việc của nhân viên theo khung năng lực doanh nghiệp đã xây dựng. Nếu chưa có, người dùng có thể sử dụng thư viện khung năng lực mẫu có sẵn trên phần mềm; Nhóm thứ ba là các tiêu chí đánh giá năng lực cốt lõi, đây là các giá trị cốt lõi mà công ty muốn hướng đến và yêu cầu đối với tất cả các vị trí.

danhgiathumbnail

Áp dụng iHCM sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp trong việc đánh giá nhân viên:

- Giảm thiểu công tác thủ công hành chính giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí;

- Các tiêu chí được thiết lập rõ ràng ngay từ đầu giúp nhân viên hiểu rõ yêu cầu của công ty đối với vị trí của họ như thế nào;

- Tra cứu lịch sử làm việc của nhân viên trong quá trình đánh giá để bớt cảm tính và công bằng hơn;

- Kết quả đánh giá được lưu trữ tập trung, giúp tìm kiếm và tra cứu dễ dàng.

Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 096 715 8668 | 097 102 3311

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực