Hệ thống phần mềm iHCM hỗ trợ người dùng có thể xem và truy xuất báo cáo bất kỳ lúc nào. Người dùng có thể lọc và xem các báo cáo về mục tiêu, công việc, xem các số liệu tổng thể theo từng phòng ban và chi tiết đến danh sách của từng nhân viên. Tất cả các báo cáo trên iHCM bạn đều có thể kết suất excel để in ấn, báo cáo, thuận tiện cho việc lưu trữ. Ngoài ra, tính năng phân quyền trên ihcm cho phép người dùng được tìm kiếm báo cáo tùy theo chức năng nhiệm vụ của nhân viên.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực