Việc thiết lập mục tiêu trong doanh nghiệp là không hoàn toàn khó như ta tưởng. Để triển khai việc quản lý mục tiêu MBO này, iHCM cung cấp 05 bước cơ bản để giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai MBO và tất cả các thao tác trên đều có thể thực hiện dễ dàng qua iHCM. 

1. Hoạch định và thiết lập mục tiêu của doanh nghiệp

Hoạch định là khâu thiết yếu trong điều hành doanh nghiệp/tổ chức. Hàng năm lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức vẫn thường thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp, từ các mục tiêu cấp cao nhất, chúng được chia nhỏ xuống thành mục tiêu cấp phòng ban, bộ phận cấp dưới, từ đó các mục tiêu này tiếp tục được liên kết xuống từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Để làm được điều này, trước tiên phải phân tích về thị trường, bao gồm: nhu cầu của thị trường, đối thủ cạnh tranh, lợi thế của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng của ngành… Trên cơ sở đó, dự báo về doanh thu, sản lượng của doanh nghiệp và cuối cùng là xây dựng mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp bao gồm: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.

Mục tiêu của doanh nghiệp thường có các điểm chính như: doanh số, lợi nhuận, số khách hàng mới, phát triển mạng lưới, chất lượng, dịch vụ, chi phí,… mục tiêu của các bộ phận phòng ban hỗ trợ cho mục tiêu của doanh nghiệp, thậm chí hỗ trợ cho nhau; nói cách khác các mục tiêu có tính liên kết.

Ví dụ: Doanh nghiệp muốn mở rộng 30% thị trường, để hỗ trợ cho mục tiêu này Phòng kinh doanh phải mở rộng 20% số cửa hàng, Phòng marketing phải tổ chức các kênh thông tin để đến được tới 50% dân cư có khả năng thanh toán trong khu vực, Phòng nhân sự phải đảm bảo thu hút để tuyển dụng thêm 20% nhân viên

Làm rõ hơn cách hoạch định mục tiêu, xem chi tiết tại link Bản đồ mục tiêu để giúp bạn hoạch định & liên kết mục tiêu trong doanh nghiệp. BANDOMUCTIEU

2. Xây dựng kế hoạch dựa trên mục tiêu của doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch về yêu cầu nguồn lực tổng thể, đó là điều kiện cần để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của các phòng ban dựa trên mục tiêu cụ thể của từng phòng ban.

- Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể của các phòng ban để đạt mục tiêu trong từng khu vực cụ thể. Đó là kế hoạch phân bổ nguồn lực, khối lượng công việc dự kiến, kế hoạch hướng dẫn và đào tạo nhân viên nhằm đạt được mục tiêu.

3. Phân bổ mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho từng nhân viên

- Xây dựng mục tiêu, KPI (Key Performance Indicator – chỉ số đo lường hiệu suất) không nhất thiết phải xây dựng KPI cho từng người, nhưng mục tiêu cho từng người thì đúng, KPI chỉ sử dụng trong một số trường hợp cho từng nhân viên dựa trên công việc cụ thể của từng nhân viên đó. Các mục tiêu này cần được liên kết với nhau và với mục tiêu của phòng ban, tổ chức để đảm bảo mục tiêu và hành động của mỗi cá nhân đi cùng hướng. Trong một số trường hợp, đối với các mục tiêu đo lường được (định lượng) và quan trọng đối với doanh nghiệp, nó được gắn các chỉ tiêu, hay còn gọi là KPI (Key Performance Indicator).

- Xây dựng cơ chế lương thưởng dựa trên kết quả công việc.

- Thúc đẩy nhân viên làm việc để đạt được mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của doanh nghiệp thông qua các chương trình phúc lợi, cuộc thi trong nội bộ công ty như: người bán hàng giỏi nhất, người đạt năng suất cao nhất;… tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và cởi mở.

Triển khai quản lý mục tiêu MBO trong iHCM có khó không?

DangkyngayTrải nghiệm hoàn toàn miễn phí!

4. Theo dõi, giám sát mục tiêu của từng nhân viên, từng phòng ban và toàn doanh nghiệp

- Thực hiện việc truyền đạt thông tin về mục tiêu của doanh nghiệp, của phòng ban và của nhân viên một cách chặt chẽ, đảm bảo việc thông suốt và thấu hiểu của từng thành viên, từ cấp quản lý đến nhân viên.

- Thực hiện việc trao đổi cởi mở thông tin trong tổ chức.

- Tổ chức các buổi họp hàng tháng, hàng tuần và thậm chí hàng ngày để theo dõi về việc phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp, hoạt động quản lý của các phòng ban, hoạt động làm việc hàng ngày.

- Theo dõi quá trình thực hiện mục tiêu trên cơ sở đó có quyết định kịp thời để đảm bảo doanh nghiệp không đi chệch mục tiêu của mình.

iHCM cho phép không chỉ theo dõi mà còn giám sát bảng mục tiêu doanh nghiệp và của cá nhân kèm theo các tính năng hỗ trợ để giúp doanh nghiệp dễ quản lý hơn. Xem chi tiết tại đây Giám sát mục tiêuGiám sát công việc.

Triển khai quản lý mục tiêu MBO trong iHCM có khó không?

5. Đánh giá và điều chỉnh mục tiêu của từng nhân viên, phòng ban và doanh nghiệp

- Dựa trên thông tin phản hồi và kết quả hoạt động thực tế, thực hiện đánh giá kết quả hàng tháng, hàng quý đối với từng nhân viên, phòng ban và doanh nghiệp.

- Thực hiện điều chỉnh mục tiêu của doanh nghiệp theo sát với diễn biến thị trường.

- Cung cấp các kỹ năng cần thiết, khoá đào tạo để giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu của cá nhân, qua đó giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung.

Sau quá trình thiết lập mục tiêu, nhà quản lý và nhân viên tương tác với nhau để hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu, cuối cùng của chu kỳ này là đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu. Việc đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu là một phần không thể thiếu của quản lý hiệu suất. 

Huong-dan-nhan-vien-iHCM

Có thể thấy rằng, việc quản lý mục tiêu MBO không phải quá khó đối với doanh nghiệp, chỉ cần có sự đồng lòng, cam kết thực hiện từ lãnh đạo, quản lý và nhân viên xuyên suốt trong doanh nghiệp thì chắc chắn việc triển khai sẽ thành công. 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực