Thiết lập thẻ điểm cân bằng

Chủ đề: Thiết lập thẻ điểm cân bằng

Quản trị chiến lược theo Balanced Scorecard (thẻ điểm cân bằng - BSC) đã không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhưng làm sao để ứng dụng hiệu quả BSC chứ không chỉ dừng lại là một trào lưu là điều doanh nghiệp nên quan tâm.

Xem tiếp
Balanced Scorecard là gì

Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng là cách thức quản trị và lên kế hoạch chiến lược của tổ chức, nó được sử dụng để định hướng các mục tiêu, hành động theo tầm nhìn và chiến lược đã định. Nó cải thiện sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài tổ chức đồng thời theo dõi kết quả theo mục tiêu chiến lược đặt ra.

Được tiến sỹ Robert Kaplan (Harvard Business School) và David Norton đặt nền tảng như là một phương pháp đo lường kết quả toàn diện bao gồm các chỉ số không chỉ là tài chính cho các nhà quản lý nhằm cung cấp cho họ cái nhìn tổng thể, cân bằng hơn trong việc đánh giá kết quả hoạt động.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG iHCM

Mẫu đánh giá thành tích và năng lực